Du går nu igenom arkiven för HD-dom.

Överlåtelseförbud vid konsumententreprenader gäller inte

27 september, 2016 i Konsumenträtt

Tidningen Byggindustrin ger expertråd åt en byggare som skriver: ”Vi har blivit kontaktade av en köpare som gör gällande ett garantifel på ett småhus vi byggde för två år sedan. Vi har inget entreprenadavtal med dem, utan med den tidigare ägaren (vår beställare) gäller ABS 09. I det avtalet finns ett så kallat överlåtelseförbud som innebär att rättigheterna enligt kontraktet inte kan överlåtas till tredje part utan den andra partens godkännande. Hur ska vi hantera kravet från köparen?”. Juristerna svarar att deras uppfattning är att ”överlåtelseförbud i konsumententreprenader i de flesta fall inte håller. Ni bör alltså kompensera de nya ägarna för felet under förutsättning att ni skulle varit skyldiga att göra detta gentemot er beställare. Enligt konsumenttjänstlagen löper en garantitid på två år från godkänd slutbesiktning”. Till artikeln >>

Debatt: Om HD:s domar i Myresjömålet

23 februari, 2016 i Handel, Konsumenträtt

Förra veckan publicerades en debattartikel av chefsjuristen Ulf Stenberg vid Villaägarnas Riksförbund med budskapet att byggbranschen – med detta avses förmodligen entreprenörer – borde inrätta sig efter HD:s domar och inte ”klaga och kräva ny lagstiftning”. Domarna som åsyftas, de så kallade Myresjöhus-målen, finns att läsa i sin helhet här och här, skriver Fredrik Schedin, advokat och delägare, och Vanja Eriksson, biträdande jurist, Andersson Gustafsson Advokatbyrå i en debattreplik. Av Villaägarnas Riksförbunds debattartikel står det klart att det finns anledning för att gå igenom vad HD egentligen har slagit fast och vad konsekvenserna av avgörandena riskerar att bli. Till artikeln >>

Kritik mot HD-dom om båt

30 april, 2015 i Konsumenträtt, Motor

Som djupt engagerad i båtfrågor blev jag bestört över HD:s dom nyligen i målet T 1691-13 om en bohus­lännings köp av en fritidsbåt, skriver Hugo Tiberg, professor i sjörätt, på Dagens Juridik. Han menar att Högsta Domstolen bortser från att vatten i tanken är ett köprättsligt fel enligt konsumentköplagen oavsett hur det kommit in. Han tyvker också att HD går käpprätt emot vad som stadgas i lag, förordning, direktiv och direktivkommentar vad gäller CE-märkning. Till artikeln >>

Fyra år gammal faktura ska betalas

22 november, 2013 i Konsumenträtt

En kvinna fick en faktura av Lantmäteriet på 49 000 kronor för förrättningskostnader för reglering av fastigheter som gjordes fyra år tidigare. Hon trodde att ärendet blivit preskriberat eftersom Lantmäteriet skickade fakturan så många år senare och därför ansåg hon att hon inte skulle betala, skriver Ena-Håbo Tidningen. Hon överklagade till Mark- och miljödomstolen, som höll med henne, men nu har HD slagit fast att hon ändå måste betala. Detta eftersom preskriptionstiden är tio år. Till notisen >>

StayFriends – svåra att lämna

4 februari, 2013 i Handel, Konsumenträtt

Nyfikenhet på gamla klasskompisar kan stå dig dyrt. Det fick Lars från Helsingborg erfara när han registrerade sig på sajten ”StayFriends” där man kan leta upp gamla skolkamrater, skriver HD. 5-6 år efter att han slutade logga in på sidan kom plötsligt en faktura på 290 kronor plus påminnelseavgift för ett ”förlängt Guldmedlemskap”. Han känner inte igen det formulär man måste fylla i för att bli guldmedlem som kundtjänsten mejlat sedan han protesterat. På nätet är det många som varit med om samma sak, och känt sig tvingade att betala för att inte få en betalningsanmärkning. Till artikeln >>
Konsumentverket har fått in fler än 35 anmälningar mot företaget, skriver HD också. Konsumentverket har inte granskat företaget, men jurist Ulrika Edlund drar en parallell till förra årets HD-dom om automatisk förlängning av gymkort. – Det ligger inte i kundens intresse att få ett förlängt avtal. Då ska kunden informeras i tid att avtalet är på väg att gå ut och att man har tid på sig att säga upp det, säger hon. Catharina Elofsson på Konsument Helsingborg har märkt av att allt fler får problem med olika nättjänster. Till artikeln >>
Louise Svensson på StayFriends skriver i ett mejl till HD att man inte kan råka bli guldmedlem utan att märka det. I formuläret anger man också sitt fullständiga personnummer. Om en kund har fått en faktura utan att själv ha beställt någon tjänst uppmanar StayFriends dessa att göra en polisanmälan. Till artikeln >

Gymkort fick inte förlängas automatiskt

26 november, 2012 i Handel, Konsumenträtt

Företag får akta sig för att automatiskt förlänga avtal, som till exempel telefonabonnemang och gymkort. En kvinna vars gymkort förlängts i ett år har fått rätt i en vägledande dom, skriver TT. Kvinnan företräddes av konsumentombudsmannen (KO). HD betonar att företaget tydligt ska påminna om att avtalet måste sägas upp och vad som händer om det inte sker. Domen innebär dock inte att förlängningarna i sig är olagliga, enligt processråd Gunnar Wikström. Till artikeln >>

Par tvingas betala 100.000 till bank

15 november, 2012 i Bedrägeri, Konsumenträtt, Motor

Ett par i Sörmland som blev indraget i ett båtbedrägeri är begränsat skadeståndsskyldigt för en banks kreditförlust. Det säger Högsta domstolen i en dom som överklagats från hovrätten, skriver EK. Flera sörmlänningar lurades agera bulvaner åt företag för köp av båtar eller bilar. Mot viss ersättning skrev de på köpekontrakt för båt- eller bilköp, men köparen var i själva verket en annan person. varken bilar, båtar eller en riktig köpare fanns, och bankerna började stämma bulvanerna i tingsrätten för att få tillbaka sina pengar, med varierande framgång. En oenig HD konstaterar att banken inte kan kräva betalt av paret enligt avtalet men att paret är skadeståndsskyldigt för att felaktigt ha intygat att båten levererats. Beloppet sätts dock ner till 100 000 kronor då banken bedöms ha varit oaktsam vid affären. Till artikeln >>