Du går nu igenom arkiven för helagotland.se.

Gotlandsbåten besviken över lång handläggningstid i ARN

22 februari, 2016 i Konsumenträtt

Konsumentombudsmannen, KO, valde att driva en grupptalan mot Gotlandsbåten i ARN. Nämnden tog upp ärendet 14 september i fjol och bolaget trodde på ett snabbt svar i frågan. Men över fem månader senare har bolaget ännu inte fått något besked, skriver helagotland.se. ARN:s ordförande Britta Ahnmé Kågerman beklagar den långa handläggningstiden. – Det här ärendet är väldigt juridiskt komplicerat. Därför har det tagit tid, säger hon, och hoppas kunna meddela något inom en månad. Till artikeln >>

Så upptäcktes misstänkta köttfusket

27 januari, 2016 i Bedrägeri, Livsmedel

Det var efter flera tips som miljöförvaltningen i Stockholm stad började intressera sig för Gothemsgården och dess systerbolag Gotland K & D, skriver helagotland.se. – Andra handlare frågade varför vi inte utredde fusket med det svenska köttet i butikerna i Stockholm. Vi fick ett antal olika tips och antydningar, berättar Daniel Selin, avdelningschef för livsmedelskontroller på miljöförvaltningen i Stockholm stad. När de besökte Gotland K & D:s lokaler kunde företaget inte redovisa var 23 ton utländskt kött tagit ägen. Samtidigt insåg de att K & D delar lokaler med företaget Gothemsgården, och att de i sin tur sålt 23 ton kött som var märkt ”svenskt”. Ärendet är polisanmält och lämnades för några veckor sedan över till åklagare men Daniel Selin är inte rädd för att använda starka ord trots att det misstänkta fusket inte är utrett rent rättsligt. – Vi tror inte att det rör sig om misstag och försumlighet som ägarna har sagt till oss. Det har pågått länge, det handlar om stora volymer. Det är systematiskt och uppsåtligt, säger han. Stockholm stad fortsätter nu granskningen av de köttproducenter som säljer livsmedel i Stockholm. Man anar att det finns mer fusk att gräva fram. – Vi har hittat andra spår under utredningens gång som vi ska följa. Jag tror inte att de här bolagen är ensamma.Till artikeln >>

Målvakt dömd för penninghäleri

26 februari, 2015 i Bedrägeri

En 21-årig kvinna på Gotland har dömts för penninghäleri efter att ha tagit emot pengar för saker som sålts på Blocket, och sedan lämnat pengarna vidare till en man, och fått ersättning för det. Köparna har i sin tur inte fått några saker, rapporterar helagotland.se. Kvinnan ska betala 80.000 kronor till fem målsägande och döms till skyddstillsyn. Till artikeln >>

Gotland vill erbjuda konsumentrådgivning

5 februari, 2015 i Allmänt

Sedan regionens konsumentrådgivning togs bort 2010 har kritiken varit stor. Nu kan servicen komma tillbaka, skriver helagotland.se. Tidigare fanns två heltidstjänster, men efter en pensionsavgång valde man att inte tillsätta den vakanta tjänsten. Samtidigt ändrades arbetsbeskrivningen för den kvarvarande tjänsten till att endast omfatta budget- och skuldsaneringsrådgivning. Nu har Kultur- och fritidsnämnden, KFN, beslutat att återinföra konsumentrådgivningen. – Det har varit en mängd upprop och namninsamlingar som visar att det finns ett stort behov, säger Janica Sörestedt (S), ordförande i KFN. Hon förklarar att regionen avvaktat ett arbete på riksplan för att inrätta en nationell konsumentrådgivning, men att man inte vill vänta längre. Några pengar finns dock inte att skjuta till. – Vi beslutade i går att tjänsten som finns ska göra båda sakerna. Till artikeln >>

Gotlandsbåten har svarat ARN

5 februari, 2015 i Konsumenträtt

Det har varit många turer mellan Konsumentombudsmannen (KO) och Gotlandsbåten (GB), skriver helagotland.se. Senast var det KO som svarade det gotländska bolaget. Men 29 januari skickade Gotlandsbåten in sitt svar till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och de står fast vid samma ståndpunkt som tidigare. ARN ska nu diskutera när man ska pröva ärendet. Elin Nilsson, handläggare vid ARN, uppger att det lär ta över två månader innan ärendet tas upp på ett sammanträde. Till artikeln >>

ARN-beslut om Gotlandsbåten dröjer

12 november, 2014 i Konsumenträtt

Allmänna reklamationsnämnden ska bestämma om Gotlandsbåten borde ersätta de drabbade resenärerna, skriver helagotland.se. Ett beslut som kan vara avgörande för bolagets framtid. Men ett besked lär inte komma förrän framåt våren. – Gotlandsbåten har fått handlingarna och har ytterligare några veckor på sig att svara. När båda parterna fått lämna alla uppgifter de anser vara relevanta kan ARN se på ärendet och komma med ett beslut, säger Helena Eriksson, presschef vid ARN. Till artikeln >>

Grupptalan mot Gotlandsbåten till ARN

3 oktober, 2014 i Konsumenträtt

Tvisten mellan Konsumentverket och Gotlandsbåten fortsätter. Konsumentverket har beslutat sig för att gå vidare med en grupptalan till Allmänna reklamationsnämnden, skriver helagotland.se. Juristen Kristina Wallin förklarar att tvisten gäller en marknadsrättslig del och en civilrättslig del. När det gäller de marknadsrättsliga delarna, som bland annat rör avtalsvillkor och marknadsföring, har Konsumentverket ännu inte tagit ställning till hur eller om man kommer att gå vidare. Däremot kommer man, som sagt, gå vidare med de civilrättsliga delarna. Till artikeln >>

Gotlandsbåten: Inga drabbade kan kräva pengar

20 augusti, 2014 i Konsumenträtt

Konsumentverket nöjer sig inte med de svar som Gotlandsbåten, GB, ger på frågan om varför företaget inte betalar ut ersättning till drabbade kunder, skriver helagotland.se. – Argumenten håller inte. Vi kommer begära att de ändrar villkoren och informationen på hemsidan, säger Alexander Strömberg, jurist på Konsumentverket. GB har i sitt svar till Konsumentverket skrivit att problemen berodde på yttre faktorer som företaget inte kunde påverka. Vidare anser företaget att passagerarna har rätt till ombokning till en resa med jämförbara villkor. Att boka om till Destination Gotland anser GB inte vara jämförbart. Men även om GB skulle förlora en eventuell förhandling i Marknadsdomstolen, hjälper det inte de kunder som drabbades i somras, eftersom ett åläggande med viteskrav bara gäller från och med datumet för domen. Till artikeln >>

Han anmäler Gotlandsbåten

27 juni, 2014 i Konsumenträtt

Peter Wennblad anser att Gotlandsbåtens senaste besked om att de inte kommer betala mellanskillnaden vid resenärernas ombokningar går emot den EU-förordning som avser passagerares rättigheter vid resor till sjöss. Därför har han nu anmält företaget till Konsumentverket, skriver helagotland.se. Till artikeln >>
Vid inställd båtresa har du rätt att välja mellan att kostnadsfritt boka om din resa eller få biljettpriset återbetalat. Du ska inte heller behöva stå för eventuella merkostnader för exempelvis övernattning eller transport, menar Konsumentverket. Du har även rätt till ersättning för försening. Ersättningen är en del av biljettpriset och hur stor den är beror på hur lång förseningen är. Vid behov har du även rätt till upp till tre nätters betalt boende, för högst 80 euro/735 kronor per natt samt transport till detta boende från terminalen. Till artikeln >>

Missnöjd kund får rätt av ARN

27 maj, 2014 i Konsumenträtt

ARN anser att ett gotländskt företag ska betala ersättning till en kund, skriver helagotland.se. Enligt kunden hade han och företaget kommit överens om ett fast pris för ett anläggningsarbete. Trots detta tillkom kostnader under arbetets gång på drygt 10.000 kronor. Kunden slipper nu betala merparten av extrakostnaden. Till artikeln >>