Du går nu igenom arkiven för Henning Lindberg.

Höga Kusten Flyg svartlistas

26 februari, 2016 i Konsumenträtt

Höga Kusten Flyg finns med på Råd & Röns senaste svarta lista. Detta efter att företaget fällts i två fall hos ARN och vägrat följa nämndens rekommendation, skriver ÖA. Det handlar om en flight som ställdes in på grund av en trasig generator. I ARN:s beslut rekommenderas att Höga Kusten Flyg ska betala 250 euro vardera till passagerarna, detta enligt EU-förordning nr 261/2004. Ersättningen baseras på den inställda flygningens längd och passageraren har rätt till ersättning även om personen inte drabbats av någon ekonomisk skada. På Höga Kusten Flyg menar man att detta var en händelse utom deras kontroll. – Vi och ARN tolkar inte EU-förordningen på samma sätt, säger Henning Lindberg, sälj- och marknadschef. Till artikeln >>