Du går nu igenom arkiven för Höganäs AB.

Debatt: Vem bryr sig om Sveriges gaskunder?

4 februari, 2014 i Handel

”För två år sedan köpte Swedegas landets högtrycksledningar för gas – stommen i det svenska gasnätet – det så kallade transmissionsnätet. Den uttalade ambitionen var att gasmarknaden i allmänhet och kunderna i synnerhet skulle gynnas av affären. Verkligheten ser nu ut att bli en helt annan.” Det skriver höga representanter för fem bolag – Höganäs AB, Ardagh Glass Limmared, Nordic Sugar, Stora Enso och Eon – i en debattartikel i SvD. Man är också kritisk till Energimarknadsinspektionen och påstår att allt detta sker ”medan Energimarknadsinspektionen, som är satt att granska energimarknaderna för att skydda kunderna, bara tittar på.” Till debattartikeln >>