Du går nu igenom arkiven för Högsta Domstolen.

SL vinner tvist om plankning

14 februari, 2017 i Konsumenträtt

Mannen hävdar att det inte var han som ertappades utan biljett i tunnelbanan utan att någon annan måste ha uppgivit hans identitet. Han stämdes av SL men tingsrätten konstaterade att det mycket väl kunde vara som mannen sa. Hovrätten rev dock upp domen och beslutade att mannen skulle betala 2 160 kronor till SL. Högsta domstolen beslutar nu att inte pröva fallet, skriver Dagens Juridik. ”Dennes fullständiga namn, personnummer och adressuppgifter har uppenbarligen på ett korrekt sätt framförts till kontrollanten och dessutom i en situation som var något spänd”, konstaterade hovrätten. ”X har enbart påstått att någon annan måste ha använt hans personuppgifter vid tillfället och har inte åberopat några omständigheter till stöd för detta påstående.” Till artikeln >>

Anticimex certifierar besiktningsmän

28 november, 2016 i Konsumenträtt

Efter Sveriges Radios granskning tidigare i år av besiktningsmän ändrar nu multinationella Anticimex sina rutiner och inför certifiering av koncernens besiktningsmän, skriver P4 Östergötland. Marcus i Mjölby fick ingen ersättning sedan besiktningsmannen från Anticimex missat en felaktigt monterad golvbrunn i familjens badrum i deras hus vilket ledde till en vattenskada. Den som köper hus och tar hjälp av en firma med besiktningen skyddas inte av konsumenttjänstlagens tioåriga rätt att reklamera. I stället är två år en skälig reklamationstid, anser Högsta domstolen. Marcus fall har fått Anticimex att ändra rutiner och inför under våren certifiering av besiktningsmän som jobbar med så kallade överlåtelsebesiktningar. – Förändringen kom till stånd utifrån den intervju du gjorde med mig, så blev det uppenbart att det finns ett behov av att visa på den kompetens som våra tekniker har, säger Per Bergström, affärsansvarig på bolaget. Till artikeln >>

Villaägare vann i Högsta domstolen mot hantverkare

22 november, 2016 i Konsumenträtt

Högsta domstolen har avgjort en tvist mellan en villaägare i Botkyrka och ett byggföretag som anklagades för att ha saltat räkningen rejält. Villaägaren vann och domen stärker konsumenternas skydd i framtida tvister med hantverkare, skriver SVT Nyheter. Byggföretaget ville ha betalt för 544 timmar, konsumenten Yusuf menade att företaget bara gjort 250 timmars arbete. Han fick rätt i tingsrätten, men förlorade i hovrätten och dömdes att betala 94.000 till bolaget plus rättegångskostnader på cirka 60.000 kronor. Men han överklagade till Högsta domstolen som ger honom rätt. Eftersom företagets tidsredovisning inte ger någon klar bild över vilket arbete som utförts har företaget inte kunnat visa att det begärda priset är skäligt, resonerar domstolen i domen som är vägledande vid liknande tvister. På ARN har man länge arbetat länge efter den praxis som HD nu fastslår. Till artikeln >>
Domen kan läsas i sin helhet här (pdf) >>

Får ingen ersättning för förlorad fritid

14 november, 2016 i Konsumenträtt

Ett par blev försenade från sin hemresa från Thailand. Hemresan från Bangkok drog ut på tiden och paret kom hem sju timmar för sent. I åtta år har paret försökt få rätt till ersättning från flygbolaget Thai airways. Anledningen var enligt paret missad fritid, skriver Skövde Nyheter. Ärendet gick hela vägen upp till Högsta domstolen. I alla instanser blev beslutet samma sak, paret har inte rätt till ersättning. Thai airways har under processen sagt att paret får ersättning om kvitton eller bevis kan visas upp för förlorad inkomst eller kostnader på grund av förseningen. Paret har inte hävdat att några sådana finns utan ha förklarat att de lidit skada till följd av den inträffade flygförseningen på så sätt att de inte kunnat nyttja sin fritid och att detta är skadeståndsgrundande. Till artikeln >>

KO stämmer skönhetssajten Vivamondo

25 oktober, 2016 i Handel

Vivamondo är ett företag som säljer kosmetiska produkter på nätet. Men deras försäljningsmetoder har flera allvarliga brister, skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande. Anmälare till Konsumentverket berättar att de inte har fått de beställda produkterna och inte heller pengarna tillbaka. När konsumenter har försökt få kontakt med bolaget har det visat sig mycket svårt och företaget brister även i sin kontaktinformation på webbplatsen. Dessutom marknadsförs flera av hudvårdsprodukterna på företagets webbplats med påståenden som strider mot lagen. Konsumentombudsmannen, KO, ansöker nu om stämning hos Patent- och marknadsdomstolen mot Vivamondo. Bolaget har sitt säte i Hongkong, men en tidigare dom i Högsta domstolen visar att företaget ändå kan bli föremål för rättslig prövning i Sverige. Det beror bland annat på att bolaget har en svensk webbsida som uppenbarligen riktar sig mot svenska konsumenter. Till pressmeddelandet >>

Överlåtelseförbud vid konsumententreprenader gäller inte

27 september, 2016 i Konsumenträtt

Tidningen Byggindustrin ger expertråd åt en byggare som skriver: ”Vi har blivit kontaktade av en köpare som gör gällande ett garantifel på ett småhus vi byggde för två år sedan. Vi har inget entreprenadavtal med dem, utan med den tidigare ägaren (vår beställare) gäller ABS 09. I det avtalet finns ett så kallat överlåtelseförbud som innebär att rättigheterna enligt kontraktet inte kan överlåtas till tredje part utan den andra partens godkännande. Hur ska vi hantera kravet från köparen?”. Juristerna svarar att deras uppfattning är att ”överlåtelseförbud i konsumententreprenader i de flesta fall inte håller. Ni bör alltså kompensera de nya ägarna för felet under förutsättning att ni skulle varit skyldiga att göra detta gentemot er beställare. Enligt konsumenttjänstlagen löper en garantitid på två år från godkänd slutbesiktning”. Till artikeln >>

Falska bud på bostadsrätt är bedrägeri

26 februari, 2016 i Bedrägeri, Konsumenträtt

Kvinnan lämnade falska bud under falskt namn när hennes föräldrar sålde sin bostadsrätt i Solna. I tingsrätten dömdes hon för bedrägeri och 60 000 kronor i skadestånd till köparen. Hovrätten kon-staterade att det verkligen handlade om en falsk budgivning men friade ändå kvinnan. Nu går Högsta domstolen på tingsrättens linje och fäller kvinnan, skriver Dagens Juridik. Det går enligt HD inte att klarlägga hur budgivningen skulle ha utvecklats utan dotterns inblandning men det står klart att hon har “satt den ordnade budgivningsprocessen ur spel”. En överenskommelse på marknadsmässiga grunder omöjliggjordes samtidigt genom dotterns agerande – till fördel för säljarna och nackdel för köparna. Dottern döms därför för bedrägeri till villkorlig dom och 50 dagsböter. Hon ska även betala 200 000 kronor i skadestånd till köparna, beräknat utifrån det pris säljarna hade vunnit budgivningen på om man bortser från de falska buden. Till artikeln >>

Länkade till Cmores hemsida – döms betala skadestånd

4 januari, 2016 i Bedrägeri

61 000 för rättegångskostnader och 12 000 kronor i böter och skadestånd blev straffet för att ha länkat två betalmatcher till sin hemsida 2007. För Linus Sandberg från Östanbo är åtta jobbiga år med tre rättegångar äntligen över, skriver helahälsingland. – Om jag bara hade vetat. Det enda jag gjorde var att kopiera två helt okrypterade länkar från en chatt och lade sedan ut dem på min hockeysida. Länkarna var CMores egna så det handlade inte om några vidarestreamade olagliga sändningar. Själv tittade jag inte ens på matcherna. Men någon hade uppmärksammat vad Linus Sandberg gjort och tipsade Canal+ som kanalen hette tidigare. Det resulterade i tre rättegångar och ett utlåtande från EU-domstolen. Till artikeln >>

Kritik mot HD-dom om båt

30 april, 2015 i Konsumenträtt, Motor

Som djupt engagerad i båtfrågor blev jag bestört över HD:s dom nyligen i målet T 1691-13 om en bohus­lännings köp av en fritidsbåt, skriver Hugo Tiberg, professor i sjörätt, på Dagens Juridik. Han menar att Högsta Domstolen bortser från att vatten i tanken är ett köprättsligt fel enligt konsumentköplagen oavsett hur det kommit in. Han tyvker också att HD går käpprätt emot vad som stadgas i lag, förordning, direktiv och direktivkommentar vad gäller CE-märkning. Till artikeln >>

HD prövar fall med falska bud

23 april, 2015 i Handel, Konsumenträtt

Kvinnan lämnade falska bud under falskt namn när hennes föräldrar sålde sin bostadsrätt i Solna. Hon fälldes i tingsrätten för bedrägeri och att betala 60 000 kronor i skadestånd till köparen. Hovrätten konstaterade att det verkligen handlade om en falsk budgivning men friade ändå kvinnan. Nu har Högsta domstolen beslutat att ta upp fallet, skriver Dagens Juridik. Till artikeln >>