Du går nu igenom arkiven för husbesiktning.

Insektsdrabbad får rätt till ersättning

10 februari, 2016 i Konsumenträtt

Väggarna var fuktskadade och i källaren förökade sig insekter. Husägaren krävde firman som besiktigat huset på 220 000 kronor skadestånd. Nu får han delvis rätt av ARN, skriver Sydöstran. Nämnden säger att mannen kunde ha fått ett bättre pris på fastigheten om problemen med husets grundkonstruktion hade varit bättre dokumenterade. De anser dock att det räcker med 10 000 kronor. Till artikeln >>

Vinner tvist om husbesiktning

15 maj, 2015 i Konsumenträtt

En kvinna boende i Jönköpings kommun har fått rätt mot företaget Vånga Fastighets & Byggkonsult i Kristianstad av ARN, skriver Jnytt. Enligt kvinnan gjorde besiktningsmannen grova missar i undersökningen. I oktober 2014 upptäckte hon att lagningen av en ventil var bristfällig, vilket gjorde att det regnade in. Kvinnan uppger även att besiktningsmannen missade att undersöka fasaden mot norr, där det finns ett stort hål där det finns risk att vatten ska tränga in. Företaget menade att reklamationen kom in mer än två och ett halvt år efter att den byggnadstekniska undersökningen gjordes, vilket är för sent enligt Svenska Byggingenjörers Riksförbunds modell. ARN anser att besiktningen inte gjordes på ett professionellt sätt. ARN menar att för att reklamationsfristen på två år ska gälla krävs att parterna har avtalat om detta. Kvinnan bör ersättas med 30 000 av de 38 000 kronor hon krävt. Till artikeln >>

Får ersättning för oproffsig husbesiktning

15 maj, 2015 i Konsumenträtt

EN Anticimex-kund i Piteå bör ersättas efter att ha missat en omfattande fuktskada unbder golvet vid en besiktning, rapporterar PT. Med hänsyn till att en avvikande lukt förelåg vid besiktningstillfället och den korta tid mellan besiktningen och tidpunkten upptäcktes bedömer ARN att det är högst sannolikt att fuktskadan fanns redan vid besiktningstillfället. Till artikeln >>

Besiktningsman missade hål i tak

20 april, 2015 i Konsumenträtt

Drömkåken blev en mardröm för barnfamiljen. Besiktningen missade ett stort hål i taket och nu vill Allmänna reklamationsnämnden att företaget betalar 50 000 i skadestånd, skriver Mitt i Stockholm. På vindsutrymmet ­under yttertaket, den så kallade katt­vinden, fanns ett stort hål som var täckt med en takpanna och kvar sedan en ventil tagits bort. Familjen säger att de fått renovera för 180.000 kronor. I fjol anmäldes totalt 35 besiktningärenden till ARN, mot 30 året innan. Therese Wallinder, jurist och chef för rådgivningsavdelningen på Villa­ägarna, säger att det bästa är att anlita en egen besiktningsman och inte ta den mäklaren rekommenderar. Therese Wallinder säger också att det inte är ovanligt att protokollen är medvetet vagt skrivna. I det aktuella fallet anser ARN det inte bevisat att läckan orsakat alla övriga skador i huset som familjen krävt ersättning för. De bör dock få ett skadestånd på 50.000 kronor. I sitt beslut skriver nämnden att besiktningsmannen inte noterade skadan ”trots att hålet i taket bör ha varit väl synligt vid en okulär besiktning”. Han har därmed ”förfarit vårdslöst”. Besiktningsföretaget kommer följa rekommendationen, men tycker att beslutet är felaktigt, eftersom besiktningsmannen noterade i protokollet att taket var i dåligt skick och att det fanns risk för skador i underliggande material. Till artikeln >>

ARN-beslut gav familj 120 000 för besiktningsmiss

4 november, 2013 i Handel, Konsumenträtt

Besiktningsmannen från Trivas Inomhusmiljö sa att badrummet i huset var prickfritt men han hade fel. När köparna, Mattias och hans familj, skulle teckna hemförsäkring tog det stopp, skriver Lokaltidningen Mitt i Stockholm. Badrummet var nyrenoverat men golvbrunnen var från 80-talet, en golvbrunn som inte bör sitta i ett nytt badrum. Där fanns också rörgenomföringar i golvskiktet som inte var godkända enligt standard. Mattias kontaktade besiktningsmannen, som lovade att dess försäkringsbolag skulle ta hand om saken. Men så blev inte fallet och familjen var tvungna att dra ärendet till ARN, som gav dom rätt. Efter en två år lång process fick familjen den ersättning som dom begärt, 120 000 kronor. Läs mer >>

Fick rätt i ARN – stämmer besiktningsmannen

7 oktober, 2013 i Allmänt, Konsumenträtt

En familj köpte ett hus som en besiktningsman gick igenom. Efter några månader upptäckte de att besiktningsmannen inte besiktat en tillbyggnad på 20 kvadratmeter, skriver Arbetarbladet. En annan skadebesiktningsman konstaterade att tillbyggnaden höll på att rasa på grund av felaktig grundläggning. Familjen krävde 300 000 kronor av besiktningsmannen för rivning och ombyggnad. De tog fallet till ARN, som gick på familjens linje. Besiktningsmannen ville dock inte följa ARN:s rekommendation och nu ska familjen stämma honom. Läs mer >>

Karlstadspar stämmer Anticimex om husbesiktning

13 mars, 2012 i Handel, Konsumenträtt

Karlstadsparet anlitade en besiktningsman från Anticimex Försäkring innan de skrev på sitt huskontrakt, skriver Värmlands Folkblad. Han fann inga allvarliga fel, men huset måste repareras för miljonbelopp. Både vind och grund var fuktskadade, men besiktningsmannen struntade i att undersöka utrymmena. Ramböll, som paret nu anlitat som sakkunniga, underkänner på punkt efter punkt Anticimex granskning. Till artikeln >>