Du går nu igenom arkiven för husköp.

Mäklare svartlistade spekulanter

23 november, 2016 i Handel

När Lena och hennes man tappade förtroendet för mäklaren hoppade de av husköpet i en kommun i Stockholmsområdet. Mäklaren blev arg och förklarade i ett sms att paret nu var svartlistat hos andra mäklare, skriver DN. Till artikeln >>

Missnöjd man vann måleritvist

11 november, 2016 i Konsumenträtt

En Umeåbo var missnöjd med måleriarbetet på dennes beställda hus och anmälde företaget till ARN, skriver SVT Nyheter Västerbotten. När två år hade gått upptäckte mannen att huset inte hade grundmålats och att färgen släppte. Huset målades om men det nya målningsjobbet hjälpte inte. Mannen begärde mannen att företaget skulle byta ut hela fasaden och grundmåla den nya fasaden, samt 2.500 kronor för besiktning. Till artikeln >>

Mäklare vinner mot husköpare i tvist om fuktskada

26 september, 2016 i Konsumenträtt

Trots att mäklaren missade att informera om de omfattande fuktskadorna i huset i Göteborg får husköparen inget skadestånd. Tingsrätten anser att den lägre köpeskillingen kompenserar skadan och slår fast att köparen troligen ändå hade köpt fastigheten, skriver Dagens Juridik. Huset såldes först till en annan köpare, som dock frånträdde affären efter att en fördjupad undersökning hade visat ”kritiska” fuktvärden i grundkonstruktionen. När fastigheten väl såldes i slutet av samma år var det via samma fastighetsmäklare men till en köpeskilling som var 700 000 kronor lägre. Köparen krävde drygt 570 000 kronor av mäklaren för golvbyte och dräneringsarbeten. Han hävdade att han aldrig skulle ha köpt huset om han hade fått tillgång till informationen om fuktproblemen. Det tror inte tingsrätten på, och pekar på det lägre priset. Till artikeln >>

Drömhuset blev en ren mardröm

7 december, 2015 i Handel, Konsumenträtt

Huset de köpte i Piteå skulle vara renoverat och allt fackmässigt utfört, och en besiktning visade bara mindre brister. Men när köperna skulle bygga ut uppdagades bland annat att golvvärmen inte fungerade – något de anlitade en firma för att åtgärda. Till den företagaren betalade de totalt 282 956 kronor utan att jobbet blev klart, enligt PT. Till artikeln >>
Taket visade sig vara felkonstruerat, rördragningar i våtrummen felaktiga, golvvärmen fungerade inte, vitvarorna dog en efter en, Molle-pannan (som anses ha gott rykte) var av ett annat märke och så vidare, och så vidare. – När det gäller de dolda felen fallet det under jordabalken och blir en civilrättslig process, det är ingenting jag kan hjälpa till med. Tvisterna med besiktnings- och bergvärmeföretagen har jag däremot försökt hjälpa till med, berättar konsumentvägledaren Siv Öhlund. Besiktningsföretaget verkar redo att ta sitt ansvar, konstaterar hon. Företagaren som skulle åtgärda golvvärmen, som tidningen lyckats nå, menar dock att han inte gjort något fel och att han alls inte fakturerat så mycket. Till artikeln >>

Se upp för mäklarnas förbesiktningar

1 maj, 2015 i Handel, Konsumenträtt

Husköpare bör inte låta sig luras av att ett hus är förbesiktigat och dolda fel-försäkrat och säljare bör tänka till innan de köper tjänsten av mäklaren. Här förklarar vi varför, skriver Byggahus.se. Syftet med de här tjänsterna är att säljaren ska slippa oroa sig för att dolda fel ska dyka upp som man eventuellt blir betalningsskyldig för inom 10 år efter att bostaden är såld. Mäklarna använder sedan den av säljaren köpta besiktningen i marknadsföringen av bostaden och lyfter fram huset som ett säkert köp, att köparen av huset vet vad han får. Det är bara det att det är köparen som har undersökningsplikt, inte säljaren. Köparen bör utse sin egen besiktningsman, så att denne jobbar på uppdrag av köparen och har god motivation att hitta fel. Konsumentverket granskade den här typen av avtal sommaren 2014 och det visade sig att mäklarfirmorna frånskriver sig ansvaret för många dyra fel och att avtalen inte är helt transparenta. Till artikeln >>

Besiktningsman missade hål i tak

20 april, 2015 i Konsumenträtt

Drömkåken blev en mardröm för barnfamiljen. Besiktningen missade ett stort hål i taket och nu vill Allmänna reklamationsnämnden att företaget betalar 50 000 i skadestånd, skriver Mitt i Stockholm. På vindsutrymmet ­under yttertaket, den så kallade katt­vinden, fanns ett stort hål som var täckt med en takpanna och kvar sedan en ventil tagits bort. Familjen säger att de fått renovera för 180.000 kronor. I fjol anmäldes totalt 35 besiktningärenden till ARN, mot 30 året innan. Therese Wallinder, jurist och chef för rådgivningsavdelningen på Villa­ägarna, säger att det bästa är att anlita en egen besiktningsman och inte ta den mäklaren rekommenderar. Therese Wallinder säger också att det inte är ovanligt att protokollen är medvetet vagt skrivna. I det aktuella fallet anser ARN det inte bevisat att läckan orsakat alla övriga skador i huset som familjen krävt ersättning för. De bör dock få ett skadestånd på 50.000 kronor. I sitt beslut skriver nämnden att besiktningsmannen inte noterade skadan ”trots att hålet i taket bör ha varit väl synligt vid en okulär besiktning”. Han har därmed ”förfarit vårdslöst”. Besiktningsföretaget kommer följa rekommendationen, men tycker att beslutet är felaktigt, eftersom besiktningsmannen noterade i protokollet att taket var i dåligt skick och att det fanns risk för skador i underliggande material. Till artikeln >>

Svårupptäckt fulel stod husägare dyrt

16 april, 2015 i Hälsa, Handel

Jordade uttag utan skyddsjord, brandfarliga spottar och en mängd andra fel mötte elinstallatören Lars Olsson på ett uppdrag i en villa i Spånga. En försäkringsexpert efterfrågar nu besiktning av el före husköp, skriver Elinstallatören. – Du förutsätter att ett jordat vägguttag verkligen är jordat. Jag skulle vilja veta var gränsen går någonstans för vad en privatperson förväntas förstå, säger elektrikern Lars Olsson. Han berättar att han i sitt arbete runt om i Stockholm stöter på jordade vägguttag utan jordkabel flera gånger i månaden. Han tycker att de borde betraktas som dolda fel. Vad som är ett dolt fel definieras i svensk lag i Jordabalken i 4 kapitlet 19 paragrafen. Den säger att en köpare av en fastighet har undersökningsplikt. Det innebär att det som en normalt bevandrad och normalt erfaren köpare inte känt till, men borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning, inte får åberopas som ett dolt fel. Lars Olsson anser att besiktningsfirmorna i högre grad borde prioritera att kontrollera elsystem inför husförsäljningar och på den punkten får han medhåll från Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar. – Jag är en av dem som propagerar för att elbesiktning ska vara obligatorisk vid husköp. Till skillnad från vattenskador kan elfel till och med vara skillnaden mellan liv och död, säger han. Till artikeln >>

Malin tvingades betala för huset två gånger

26 februari, 2015 i Bedrägeri, Handel, Konsumenträtt

Malin lånade ihop till sitt hus, men fick sedan veta att köpet var ogiltigt och pengarna borta. För att bli ägare på riktigt tvingades hon betala ytterligare en gång, skriver SVT Plus. Ägaren av dödsboet visade sig vara försatt i personlig konkurs och hade inte rätt att sälja huset. Normalt borde det ogiltiga köpet ha gått tillbaka, men Malins pengar är borta – hos säljaren på Filippinerna. Den mäklare Malin anlitade för köpet friades i Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, som anser att mäklaren inte har skyldighet att kolla upp om säljaren är i personlig konkurs ifall det inte finns tecken på ekonomiska svårigheter. Nu har Malin stämt säljarens juridiska ombud på Wahlgrens konsultbyrå, som visste om den personliga konkursen men ändå skrev under försäljningspappren. Fallet ska prövas i domstol i vår. Till artikeln >>

Viktigt syna huset före köp

11 augusti, 2014 i Handel

Snart kommer bostadsförsäljningarna igång igen efter sommaren. För den som funderar på att köpa hus kan det vara läge att redan nu förbereda sig och tänka igenom köpet som kan bli ditt livs viktigaste affär, skriver DN. –  Vad många glömmer att räkna med är att reparationer och underhåll kan vara förhållandevis kostsamma på ett hus, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas Riksförbund. En nyckelfråga inför ett köp är därför att kontrollera husets skick ordentligt. – Vid visningar har alltför många för stort fokus på ytskikt, som en omodern spis eller sprucken tapet. Det är saker som lätt går att fixa, ­säger Ulf Stenberg. Till artikeln >>

Tvingas riva hel tillbyggnad efter köp

27 juni, 2014 i Konsumenträtt

I fjol köpte Peder ett hus på landet utanför Linköping. Han visste att det var gammalt och hade fått en ny tillbyggnad. Det han inte visste var att denna var felaktigt gjord och att Dolda fel-försäkringen inte gällde, skriver Corren. Enligt Peder ska Anticimex ha sagt att ”huset ser dåligt byggt ut”. Trots det noterades inga fler avvikelser i tillbyggnaden än en spricka i väggen. Anticimex menar att en ­köpare inte kan åberopa­ fel som borde ha upptäckts vid en undersökning, sett till fastighetens skick. De skriver också att köparen­ borde ha haft en utökad undersökningsplikt eftersom säljaren saknade såväl­ bygglov som fakturauppgifter, vilket indikerat ett ”icke professionellt utför­ande”. Bygglov krävs dock inte, för ett bygge under 30 kvadratmeter på tomten, menar husägaren. Företaget framhåller vidare­ att Peder, sett till hans yrke samt tidigare påtalade byggprojekt, borde be­sitta en viss byggnadsteknisk kompetens­. Till artikeln >>
Ju äldre huset är desto färre saker är att betrakta som dolda fel, det säger Mats Samuelsson, vd på Anticimex. Han tycker att det tydligt framgår vilken typ av fel det är som undantas i Dolda fel- försäkringen. Till artikeln >>