Du går nu igenom arkiven för informationsföreläggande.

KO får verktyg för snabba ingripanden

5 oktober, 2016 i Handel, Konsumenträtt

Konsumentombudsmannen, KO, har från och med i höst fått bättre verktyg för att kunna stoppa otillåtna reklamkampanjer direkt, skriver myndigheten. Tidigare har KO kunnat hindra ett företag från att fortsätta med en otillåten marknadsföringsåtgärd genom förbudsförelägganden som måste godkännas av näringsidkaren för att gälla. Enligt de nya reglerna får KO från och med oktober i år så kallad primär förbuds- och förelägganderätt enligt marknadsföringslagen och avtalsvillkorslagen. Med andra ord: KO kan ingripa genom beslut som gäller direkt mot företaget. KO:s beslut går att överklaga. KO:s nuvarande sanktionsmöjligheter, förbudsföreläggande och informationsföreläggande, avskaffas. Samtidigt höjs också marknadsstörningsavgiften, från 5 000–5 miljoner kronor till 10 000–10 miljoner kronor. Till artikeln >>

KO ryter till mot Grön Tele

13 december, 2013 i Konsumenträtt, Tele- och internet

Konsumentverket har fått många anmälningar mot teleoperatören Grön Tele. Främst har konsumenterna klagat på att man blivit bunden till ett avtal trots att den inte uttryckligt och tydligt gett sitt medgivande. Vissa har endast uppfattat att man ska få information om företagets erbjudande men egentligen blivit inlurade i ett avtal med telebolaget. Grön Tele har också vid telefonförsäljningarna gett sken av att det är kundens befintliga telebolag som ringer. Nu ska dock Grön Tele upphöra med detta efter att KO utfärdat ett förbudsföreläggande och informationsföreläggande. Telebolaget får inte längre vid sin försäljning påstå att avtal ingåtts om inte kunden lämnat ett tydligt godkännande, skriver KO till Grön Tele. Telebolaget ska också vid varje telefonförsäljningssamtal ange samtalets kommersiella syfte och att det också är Grön Tele som ringer. Föreläggandet, som är förenat med ett vite på 500 000 kronor, har godkänts av Grön Tele.