Du går nu igenom arkiven för InfoTorg Juridik.

Flera år kvar till HD-dom i byggtvist

27 januari, 2014 i Handel, Konsumenträtt

- Frågan om fel i entrepenaden är det mest centrala i målet. Men jag utgår från att Högsta domstolen kommer att göra en mer omfattande prövning av målet om man kommer fram till att det handlar om ett fel i entrepenaden. Men om prövningstillstånd beviljas för den delen finns det dock en viss risk att man då begränsar prövningen så att andrahandsköparna exkluderas. Så säger Cecilia Tisell, ställföreträdande Konsumentombudsman, om tvisten med Myresjöhus där HD i förra veckan meddelade prövningstillstånd. I en intervju i InfoTorg Juridik förklarar hon hela målet lite närmare. I artikeln framkommer det att det är omöjligt att säga när en dom kan komma. Läs mer >>

Internetbedrägerier ökade kraftigt 2012

21 januari, 2013 i Bedrägeri

Förra året anmäldes närmare 1,4 miljoner brott. Det är en minskning med en procent jämfört med föregående år, skriver Infotorg Juridik. Samtidigt ökade anmälningarna för internetbedrägerier kraftigt. Det visar Brå:s statistik över anmälda brott 2012. De bedrägerityper som hade störst uppgång var bedrägeri med hjälp av internet, som ökade med hela 42 procent och datorbedrägeri, som ökade med 12 procent. Till artikeln >>

Vägledande dom om skolfoton

9 oktober, 2012 i Konsumenträtt

Hovrätten anser att den 24-åriga kvinnan inte behöver betala de skulder för skolfoton som hon ådrog sig som omyndig, skriver InfoTorg Juridik. – Effekten av domen blir att alla avtal från 1995 och framåt är ogiltiga om man inte har haft samtycke från överförmyndaren, säger Pär Magnusson på Konsumentombudsmannen. Domstolen tolkade lagstiftningen så att en förälder inte har rätt att skuldsätta sitt barn vare sig enligt lydelsen i 1995 års föräldrabalk eller i 2009 års lydelse. Fredrik Engström på Engström & Hellman AB ansåg att rättsläget varit oklart mellan 1994 och 2009. – Vår uppfattning är att det varit möjligt att ingå bindande avtal med målsmans samtycke innan 2009. Men självklart kommer min huvudman att rätta sig efter domen om den står fast, säger han. Till artikeln >>