Du går nu igenom arkiven för JO-kritik.

Systembrist skickade oskyldiga till Kronofogden

2 september, 2014 i Ekonomi

Flera personer har anmält till JO att de fått krav på obetald fordonsskatt och trängselskatt utan att först ha fått något inbetalningskort från Transportstyrelsen, skriver CS. Justitieombudsmannen, JO, ger Transportstyrelsen kritik för att myndigheten inte klarar att hantera adresser längre än 30 tecken. Bristen har lett till att oskyldiga hamnat hos Kronofogden och att Transportstyrelsen tvingats införa manuella rutiner. Redan för ett år sedan förekom liknande kritik. Till artikeln >>

ARN:s e-post ”direkt olämplig”

11 juni, 2013 i Konsumenträtt

Allmänna reklamationsnämndens nuvarande sätt att kommunicera med e-post är direkt olämpligt, enligt justitieombudsmannen( JO)s om pekar på bristande rutiner. Bakgrunden är att ARN skickade e-post till ett anmält företag i bilbranschen till en felaktig adress, skriver TT. ARN kritiseras för att inte ha kontrollerat adressen, utan bara gått på anmälarens uppgifter. Företaget fick därför inte tillfälle att yttra sig i ärenden och har därigenom orsakats rättsförlust samt ekonomisk skada, skriver JO. Till artikeln >>