Du går nu igenom arkiven för Justitiedepartementet.

Utredningen: Ställ hårdare krav på öppenhet vid bolån

10 april, 2015 i Ekonomi

Det bör bli hårdare krav på öppenhet från banker och kreditinstitut när det gäller bolån. Det framgår av det betänkande som bolåneutredningen lämnade över till regeringen i dag, skriver SR Ekot. Bland annat måste långivaren enligt förslagen redovisa den genomsnittliga räntan som givits för liknande lån och redovisa sin egen upplåningskostnad. Kunden ska också få en sju dagars betänketid då långivaren är ensidigt bunden till sitt låneerbjudande. Branschorganisationen Bankföreningen säger att de är positiva till en ökad öppenhet kring bolåneräntor, men chefsuristen Tomas Tetzell lägger också till att de ställer sig frågande till om vissa av förslagen går för långt. Särskilt med anledning av att det redan är nya regler på väg efter förslag från Finansinspektionen och att bankerna själva redan tagit initiativ på området. Kraven kan innebära extra kostander för bankerna – och därmed för kunderna. Till artikeln >>
Läs hela utredningen här >>

Debatt: Svag lagstiftning kring gruppförsäkring

26 januari, 2015 i Ekonomi, Konsumenträtt

Lagstiftningen kring gruppförsäkring är för svag, vilket gör att oseriösa försäkringsbolag kan sko sig på konsumenternas bekostnad. Det skriver Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas Riksförbund, i en debattartikel i DT. ”Det är märkligt nog riskfyllt att som konsumentgruppföreträdare lyckas förhandla sig fram till bättre försäkringsvillkor för medlemmarna hos ett annat försäkringsbolag och därför vilja byta gruppförsäkringsbolag. Enligt 17 kap 14 § försäkringsavtalslagen gäller att om man som gruppföreträdare, säger upp samarbetet med försäkringsbolaget, upphör gruppförsäkringarna för samtliga konsumenter som har gruppförsäkringen. Det innebär att gruppföreträdaren kastas in i ett administrativt och kostsamt inferno, där man tvingas börja om från ruta ett och teckna om varenda försäkring”, skriver han. Till artikeln >>

Debatt: Enkelt minska risken för lagfartskapning

26 november, 2014 i Bedrägeri

I höst har det största försöket till lagfartskapning någonsin i Sverige blivit känt. Kaparen försökte ta över lagfarterna till 13 småhus, skriver Ulf Stenberg, chefsjurist Villaägarnas Riksförbund, i Arbetarbladet. Lyckligtvis förefaller försöken genom lyckliga omständigheter inte ha medfört fullbordade kapningar. Men nog borde vi som medborgare kunna kräva ett säkrare lagfartssystem, när staten inkasserar ca 9 miljarder kronor om året i stämpelskatt, menar han. Ulf Stenberg föreslår att Lantmäteriet skickar en underrättelse redan när en ansökan om lagfart kommer in. Det borde även gå att e-postprenumerera hos Lantmäteriet på ansökningar om lagfart för en viss fastighet, motsvarande den Bolagsverket har för bolagsstyrelser. Då får man reda på lagfartskapningen även om bedragaren vittjar brevlådan. Likaså kan man direkt se om någon försöker kapa till exempel en äldre släktings fastighet. Till artikeln >>

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet

27 juni, 2014 i Konsumenträtt

I dag tog konsumentminister Birgitta Ohlsson emot ett betänkande från en utredning om tvistlösning på konsumentområdet, skriver Justitiedepartementet i ett pressmeddelande. Utredningens uppdrag har varit att föreslå åtgärder för att förbättra det svenska systemet för hantering av konsumenttvister utanför domstol, att föreslå lämpliga åtgärder för att få fler näringsidkare att följa Allmänna reklamationsnämndens beslut och att föreslå hur nyligen antagen EU-lagstiftning bör genomföras. Bland förslagen finns att ARN öppnas för fler tvister mellan konsumenter och näringsidkare, t.ex. rörande telefoni och tvister om värmepumpar. Beloppsgränserna ska sänkas, och nämnden kompletteras av godkända privata branschnämnder. ARN får också i i uppgift att hjälpa konsumenter och näringsidkare att komma överens om hur en tvist ska lösas. ARN:s beslut förblir dock endast rekommendationer. Bindande beslut från ARN skulle vara krångligare för konsumenter och avsevärt dyrare för det allmänna – samtidigt som ingenting talar för att fler näringsidkare än i dag skulle följa ARN:s beslut, menar utredaren. Förslagen går nu ut på remiss i tre månader. Till pressmeddelandet >>

BRÅ ska ta fram ny kunskap om bedrägeribrott

4 mars, 2014 i Bedrägeri

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag att genomföra en kartläggning av bedrägeribrott. Detta sedan såväl antalet anmälda bedrägeribrott som den faktiska utsattheten ökat under senare år. ”BRÅ ska kartlägga bedrägeribrottslighetens omfattning och struktur, och att studera hur polisen och åklagarna arbetar med bedrägeribrott. I det ingår att belysa användningen av identitetsstölder vid sådan brottslighet. Brottsförebyggande rådet ska även lämna rekommendationer gällande rättsväsendets arbete mot bedrägeribrott och föreslå förebyggande insatser som inbegriper såväl rättsväsendet som andra samhällsaktörer.” skriver man. Senast december 2015 ska BRÅ redovisa uppdraget. Till pressmeddelandet >>

Identitetsstölder utmanar den svenska modellen

7 januari, 2014 i Bedrägeri

Polisen vill att offentlighetsprincipen begränsas så att det blir svårare att få ut uppgifter om privatpersoners inkomster, skulder och personnummer. Detta i syfte att förhindra identitetsstölder, skriver DN. Kritiker hävdar att förslaget äventyrar den svenska modellen. Rätten att vara anonym är nämligen en av grundpelarna i offentlighetsprincipen. Thomas Bull, professor i konstitutionell rätt och ledamot i Högsta förvaltningsdomstolen, säger att polisens förslag skulle kräva en grundlagsändring. Läs mer >>

Fotbollsförbundet backar om biljetter

25 oktober, 2013 i Handel

Nu medger Fotbollförbundet att deras samarbetspartner kan ha sålt biljetter till Sverige-Portugal vidare till andrahandsmarknaden, skriver DN. – Vi ska internt undersöka var de biljetter som säljs i andra hand kommer ifrån. Det har vi inget svar på i nuläget. Den frågan måste vi djupdyka i ytterligare. Det bara sker och det är jättetråkigt. Vi ska göra vad vi kan internt, vilket inkluderar våra nuvarande samarbetspartner, säger Camilla Hagman, kommunikationsansvarig på förbundet. Avtalen mellan Fotbollförbundet och deras samarbetspartner är inte heller helt tydliga vad gäller vidareförsäljnings av biljetterna. – Det står uttryckligen i några men lite luddigare i andra, säger hon. Fotbollförbundet kontaktade på torsdagen även Konsumentverket och klagade på att ett nätföretag redan före biljettsläpp sålt biljetter till Sverige–Portugal. Förbundet undrar också på vilket sätt företaget kommit över biljetterna och menar att det kan strida mot Fotbollförbundets försäljningsvillkor. Läs mer >>

Maffian ligger bakom flera av bluffbolagen

26 september, 2013 i Bedrägeri

Bedrägerier och bluffakturor är de kriminella gängens nya födkrok. Att lura enskilda beskrivs vara både mer säkert och mer inkomstbringande än traditionella gängbrott som utpressning och narkotikahantering, skriver Kvällsposten. För trots att flera av de kriminella inte ens gått ut skolan, kvitterar de ut löner som om de vore läkare, visar Kvällspostens och Expressens granskning. Metoden för att få in pengar är att genom hot och utpressning tvinga småföretagare att betala bluffakturor. Till artikeln >> Det är en 34-årig man som beskrivs som hjärnan bakom blufföretagen. Han har dragit in miljontals kronor som konsult, och finns i kulisserna i de blufföretag som polis och åklagare utreder och som beskrivs som en av Sveriges största bedrägeriutredningar någonsin. Till artikeln >> När äldre kvinnor föll i gråt väckte det ingen medkänsla hos bedragarna. I några fall hotade försäljarna slå sönder sina offers knäskålar för att tvinga dem betala för något de aldrig beställt. Ulla är en av de tusentals som drabbats av de kriminellas bluffbolag men vågade polisanmäla. Läs mer >>

Konsumentminister Birgitta Ohlsson tar emot ”Konsumentrapporten 2013″

24 april, 2013 i Allmänt

Vid en presskonferens fredagen den 26 april lämnar Konsumentverkets generaldirektör Gunnar Larsson över ”Konsumentrapport 2013 – läget för Sveriges konsumenter” till konsumentminister Birgitta Ohlsson. Det skriver Justitiedepartementet i ett pressmeddelande. Rapporten är beställd av regeringen och syftar till är att ge en lägesbeskrivning av konsumenternas situation på viktiga områden. Till artikeln >>

Pressmeddelande: ARN får ökade medel

22 april, 2013 i Allmänt

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har tidigare tilldelats 30,5 miljoner kronor för 2013. På grund av ett ökat antal anmälda ärenden bedöms tilldelningen inte räcka till. Därför gör regeringen, som en del av vårbudgeten, en extrasatsning på cirka 4,2 miljoner kronor. Det skriver Justitiedepartementet i ett pressmeddelande. – Med den här extrasatsningen hoppas jag att ARN får bättre möjligheter att hålla handläggningstiderna nere, säger konsumentminister Birgitta Ohlsson. Till artikeln >>