Du går nu igenom arkiven för Karin Sköld Bergzelius.

Sparat kvitto kan bli en vinstlott

19 november, 2014 i Handel, Konsumenträtt

Spara eller slänga? GP Konsument reder ut hur länge och varför du bör spara kvitton och kontoutdrag, skriver tidningen. – I konsumentskyddslagarna sägs inte uttryckligen att man måste ha ett kvitto för att kunna utnyttja sin reklamationsrätt. Kan du bevisa att du köpt just den aktuella produkten, i den aktuella butiken, till ett visst pris, just den dagen, har man sin reklamationsrätt kvar, säger Marcus Atterstam, konsumentrådgivare på Konsument Göteborg. Däremot är kvittot överlägset som bevismaterial. Att spara kvittot underlättar en reklamation oerjört, säger han. Dessutom kräver försäkringsbolag ofta kvitton om något förstörs. Betalar du räkningar via internet får du inga kvitton. Därför är det bra att skriva ut betalningsordern eller kontoutdraget. Konsumentverket uppmanar dig att göra samma sak om du gör viktigare betalningar med kontokort. Till artikeln >>

Sparat kvitto kan bli en vinstlott

30 maj, 2014 i Ekonomi

Spara eller slänga? GP Konsument reder ut hur länge och varför du bör spara kvitton och kontoutdrag, skriver tidningen. – I konsumentskyddslagarna sägs inte uttryckligen att man måste ha ett kvitto för att kunna utnyttja sin reklamationsrätt, säger Marcus Atterstam, konsumentrådgivare på Konsument Göteborg. – Ett kvitto är emellertid helt överlägset som bevismaterial eftersom det innehåller just alla de uppgifter kunden behöver för att ha rätt att reklamera någonting. Och därför rekommenderar vi att man sparar kvitton. Det underlättar så otroligt mycket vid en reklamation, betonar han. Försäkringsbolag kräver dessutom ofta kvitton. I dag finns olika digitala lösningar för kvitton och fler sägs vara under utveckling. Marcus Atterstam ser varken problem eller fallgropar med det. Betalar du räkningar via internet får du inga kvitton. Därför är det bra att skriva ut betalningsordern eller kontoutdraget. Konsumentverket uppmanar dig att göra samma sak om du gör viktigare betalningar med kontokort. Till artikeln >>

Sparat kvitto kan bli en vinstlott

31 mars, 2014 i Handel, Konsumenträtt

Visste du om att du egentligen inte behöver ha kvitto för att kunna reklamera en vara? – Kan du bevisa att du köpt just den aktuella produkten, i den aktuella butiken, till ett visst pris, just den dagen, har man sin reklamationsrätt kvar, säger Marcus Atterstam, konsumentrådgivare på Konsument Göteborg, till GP. Samtidigt ska man ha i åtanke att kvittot är det absolut bästa bevismedlet, och Marcus Atterstam understryker att ”försäkringsbolag kräver ofta kvitton om saker förstörs eller blir stulna”. Tidningen har gått igenom hur länge och varför man bör spara olika sorters kvitton. Läs mer >>