Du går nu igenom arkiven för KOL.

Han begraver sina flygutsläpp med träkol

7 september, 2016 i Miljö

Klimatutsläppen från svenskarnas flygresor har ökat igen de senaste åren, och är nu lika stora som utsläppen från biltrafiken. Det visar ny forskning. En som tagit det här på allvar är Uppsalas klimatprofil Staffan Lindberg. Han ska nu städa upp i atmosfären efter en flygresa till Mallorca, skriver SVT Nyheter Uppsala. Känd som ”Koldioxidbantaren” gräver han nu ner 320 kilo träkol i marken. – Jag vill kompensera helt fysiskt och stoppa tillbaka de kolatomer jag har spridit ut i och med flygresan i form av koldioxid, säger Staffan Lindberg. Eftersom träkol inte förmultnar kommer det att ligga i marken under lång tid. På det viset har Staffan inte bara förbättrar bördigheten i jorden utan han har också skapat ett kollager och tagit bort kol ut atmosfären. Till artikeln >>

Reseförsäkring gäller inte för sjuk 78-åring

12 oktober, 2015 i Hälsa, Konsumenträtt

Trots reseförsäkring både via hemförsäkringen och en extra försäkring har Gun fått betala sjukhuskostnader på 74 000 kronor efter att ha blivit sjuk på Cypern, skriver Sydsvenskan. Orsaken är två klausuler i försäkringsvillkoren. Den ena säger att reseförsäkringen bara gäller akut vård. Den som lider av en kronisk eller allvarlig sjukdom bör innan resan göra en ”medicinsk förhandsbedömning” som avgör hur stor risken är för att sjukdomen kan kräva behandling under resan. Vårdkostnader för kroniskt sjuka ersätts endast om de beror på en akut försämring som inte hade kunnat förutses före avresan. Den andra säger att det inte får ha skett någon försämring i sjukdomstillståndet under de gångna tre månaderna. Och Gun hade fått vård med syrgas hemma i Malmö den 10 juli, alltså två månader innan resan. Viktoria Sjöberg som är rättslig expert på Försäkringskassan säger att Gun Sandell kan få viss ersättning för vård som annars getts i Sverige via ersättningslagen. – Vi ersätter upp till det belopp som vården hade kostat i det landsting hon tillhör, minus patientavgifterna, säger hon. Till artikeln >>