Du går nu igenom arkiven för koldioxidutsläpp.

Debatt: ”Eldriven gräsklippare inget självklart miljöval”

3 maj, 2013 i Miljö

Själva tillverkningen står för 30-40 procent av en gräsklippares totala miljöbelastning. Därför räcker det inte att redovisa vilken typ av bränsle den går på. Den här ofullständiga bilden av produkternas miljöpåverkan gör det svårt för konsumenten att fatta rätt beslut, skriver Magnus Persson på Briggs & Stratton i MiljöAktuellt. Till artikeln >>

Regeringen säger nej till ”köttskatt”

22 januari, 2013 i Livsmedel, Miljö

Det är inte aktuellt med en köttskatt eller någon annan särskild skatt på livsmedel för att minska koldioxidutsläppen. Det beskedet ger landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) efter Jordbruksverkets rapport, skriver SvD. Bland idéerna i rapporten finns en särskild skatt på bland annat kött och andra animaliska livsmedel som fisk, ägg och mjölk. – Det ska ses som ett diskussionsunderlag, och betyder inte att vi föreslår en ”köttskatt”, säger Gabriella Cahlin, chef för marknadsavdelningen på Jordbruksverket. Till artikeln >>

Förslag: Skatt ska minska köttätandet

22 januari, 2013 i Livsmedel, Miljö

Svenskarna äter näst mest nötkött i EU och alltmer av köttet importeras från utlandet. Det framgår av en rapport som Jordbruksverket släpper i dag, skriver DN. Verket föreslår en koldioxidskatt för att minska köttätandet. – Vi är noga med att betona att det inte är enkelt. Vi har inte en lösning, utan vi lägger fram förslag som vi vill diskutera, säger Ragni Andersson, ansvarig för miljö och klimatavdelningen på Jordbruksverket. Till artikeln >>
Jordbruksverket klargör på sin hemsida att verket inte föreslår någon köttskatt, skriver TT. ”Regler, miljöskatter och subventioner kan styra i rätt riktning. Men det är avgörande att dessa är på internationell nivå, annars riskerar man bara att flytta produktionen dit där regelkraven och skattebördan är lättast, inte där produktionen är hållbar”, skriver Gabriella Cahlin, chef för verkets marknadsavdelning. Till artikeln >>

Så låga är utsläppen med eldrift

17 december, 2012 i Miljö, Motor

Vilken miljöpåverkan ger elbilar egentligen? Noll enligt de statliga miljöbilsreglerna och Konsumentverkets årliga skrift ”Nybilsguiden”. Men då ser man bara på bilens lokala påverkan, skriver DN. I den senaste årsrapporten från energiorganet IEA finns för första gången utsläppen av elproduktion angivna per land och gram per kilowattimme. I Sverige motsvarar det för elbilen Nissan Leaf ett koldioxidutsläpp 4 gram per kilometer. Även i länder med annan energimix än vattenkraft och kärnkraft blir utsläppen låga. I endast tre länder hamnar utsläppen över miljöbilsgränsen 120 gram/km. – IEA:s värden förstärker elbilens låga miljöpåverkan redan i dag och ännu lägre påverkan i framtiden blir det för länder som får en ökad andel fossilfri el i ledningarna, säger energiprofessorn Harry Frank. Till artikeln >>

Så låga är utsläppen med eldriven bil

15 december, 2012 i Miljö, Motor

Nya beräkningar. Fyra gram per kilometer. Så låga blir utsläppen av koldioxid med en elbil i Sverige, enligt energiorganet IEA, skriver DN. I den senaste årsrapporten finns för första gången utsläppen av elproduktion angivna per land och gram per kilowattimme. För en Nissan Leaf, som förbrukar 1,73 kWh per mil, blir koldioxidutsläppen därmed 4 gram per kilometer. Även i länder med annan energimix blir utsläppen låga. I endast tre länder hamnar utsläppen över miljöbilsgränsen 120 gram/km. Energiprofessor Harry Frank, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, har länge förespråkat en övergång till eldrift. Om IEA:s siffror säger han så här: – Detta är en intressant uppgift från IEA som tidigare inte har redovisats. Förr fick man själv räkna ut detta baserat på hur stor andel kol och gas som fanns i den totala elproduktionen. – IEA:s värden förstärker elbilens låga miljöpåverkan redan i dag och ännu lägre påverkan i framtiden blir det för länder som får en ökad andel fossilfri el i ledningarna, säger Harry Frank. Till artikeln >>

Så bluffar biltillverkarna om bensinförbrukningen

2 november, 2012 i Motor

Alla nya bilar har en officiell siffra för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Men sifforna är mellan 20 och 54 procent för låga – det visar auto motor & sports unika labbtest, skriver tidningen. Tidningen mätte förbrukningen enligt de regler som EU-certifieringen föreskriver. – Förklaringen är att tillverkarna själva uppger sina siffror och genomför testerna på egen hand, samtidigt som regelverket är så löst skrivet att det finns stora möjligheter att påverka resultatet utan att bryta mot några regler, säger auto motor & sports chefredaktör Alrik Söderlind. Till artikeln >>

Mjölkskruvlock sämre för miljön

25 januari, 2012 i Livsmedel, Miljö

Mjölk och fil har fått en ny förpackning med skruvlock i plast. Den är praktisk – men har samtidigt större miljöpåverkan än sin föregångare, skriver UNT. Under 2012 kommer mellanmjölken och standardmjölken att få det nya utseendet. Enligt Livsmedelsverkets undersökning ger takåsmodellen 50 procent högre utsläpp av växthusgaser än sin föregångare. Delvis på grund av att att de är svåra att platta till, delvis på grund av skruvlocket i plast. Inte helelr kan de packas lika tätt vid transport. På Arla menar man att den korrekta siffran är 30 procent mer utsläpp, inte 50. Som kompensation menar Arla att man i stället kommer att arbeta för att minska utsläppen av växthusgaser för verksamheten totalt sett. Arla menar att de bara ger konsumenterna det de vill ha: Återförslutningsbara mjölkförpackningar. Till artikeln >>