Du går nu igenom arkiven för Konsumenten i centrum.

Ljungby ger konsumentvägledarna stöd i remissvar

9 oktober, 2012 i Allmänt

Ljungby är en av 40 kommuner som tillfrågats om att lämna remissvar på utredningen ”Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd”. Katarina Koch på Konsument Södra Småland säger till Knyt.se att kommunen helt ställer sig bakom förslaget på remissvar de skrivit. ”Utredarens förslag skulle leda till stora negativa konsekvenser för den enskilde konsumenten”, slår de fast. ”Ljungby kommun anser att utredningen bygger på att KVL ska ta det största ansvaret för det förebyggande arbetet, samt för den mer djupgående rådgivningen. Faran är uppenbar att ännu fler kommuner kommer att välja att dra ner eller helt lägga ner verksamheten då man kan peka på att ett centraliserat konsumentstöd finns istället. Då faller utredningens kärnfråga att det framtida konsumentstödet ska vara likvärdigt.” Istället föreslår Ljungby kommun att de kommunala vägledarna skulle få del av det statliga stödet, och att de föreslagna tjänsterna i en central rådgivning istället portioneras ut på olika vägledningar i landet.

BO-svar på konsumentstödsutredning

9 oktober, 2012 i Allmänt

Barnombudsmannen har lämnat sitt remissvar på utredningen Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd. BO vill bland annat att barn och ungdomar ska vara en prioriterad målgrupp i ett framtida konsumentstöd, vilket också ska göras explicit i Konsumentverkets riktlinjer. Information ska anpassas för barn och unga. Det är av stor vikt att det kommunala arbetet med konsumentstöd fortlöper parallellt med den nya nationella rådgivningstjänsten, och inte minst att det kommunala förebyggande arbetet via skolor fortgår. Till artikeln >>

Konsumentverkets remissvar på utredning

5 oktober, 2012 i Allmänt, Konsumenträtt

Helheten, summan av delarna, är styrkan i utredning Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd. Det konstaterar Konsumentverkets generaldirektör/KO Gunnar Larsson i det remissyttrande som i går skickades till Justitiedepartementet, skriver verket. Gunnar Larsson är positiv till förslaget om en ny heltäckande webbplats och en nationell direktvägledningstjänst. Han är mycket tydlig i fråga om vikten av att bibehålla den lokala konsumentvägledningen på en hög nivå, och varnar för att använda införandet av en nationell rådgivning som ett argument för att skära ner den lokala verksamheten. – Tänker man så gör man sig själv en otjänst. Tanken är att den lokala och centrala verksamheten ska komplettera varandra, därav utredarens fokus på uppsökande och förebyggande arbete på kommunal nivå. Till artikeln >>

Debatt: Problem när konsumentvägledarna blir färre

2 oktober, 2012 i Allmänt

Konsumentvägledarna blir allt färre. Det är ett problem, inte minst för äldre, som ofta har lättare att framföra sina frågor vid ett personligt möte. Det skriver Anita Beckman, konsumentvägledare och numera vice ordförande i SPF Värmlandsdistrikt, i tidningen Veteranen. Hon varnar för att slutsatsen i utredningen Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd – att konsumentvägledninegn bör centraliseras – leder till att många kommuner då kommer avstå från en lokal verksamhet. ”Blir utredningens förslag verklighet kan privatpersoner gå miste om möjligheten till rådgivning via personliga möten. Detta är ett problem”, skriver hon. Till artikeln >>

Rättvist konsumentstöd

28 juni, 2012 i Allmänt

Det är svårt att vara konsument idag och det är heller inte så lätt att veta var och hur man ska få hjälp. Igår presenterades en utredning som vill att Konsumentverket i Karlstad ska bygga upp en nationell konsumentvägledning för alla medborgare, skriver SR Värmland. – Den viktigaste intentionen från utredaren är att göra ett rättvist konsumentstöd över hela Sverige. Idag är det 640.000 svenskar som saknar konsumentvägledning i sin kommun, säger Mia Ohlsson, Konsumentverkets kommunikationschef. En webbplats med samlad konsumentinformation, och en vägledning dit man kan ringa, maila, skriva, använda sociala medier för att kunna ställa frågor är tanken. Enligt förslaget ska det nya systemet kunna införas den 1 januari 2014 och innebära omkring 35 nya arbetstillfällen i Karlstad. Till artikeln >>

Internethjälp för konsumenter

27 juni, 2012 i Allmänt

Utredningen Konsumenten i centrum föreslår bland annat att Konsumentverket upprättar en internettjänst till hjälp för konsumenter och en telefontjänst för personlig vägledning, skriver TT. Konsumentverket ska också, enligt utredningen, genomföra en kampanj för att göra internetadressen och telefonnumret känt för allmänheten. Kommunerna ska få större möjlighet till uppsökande arbete, och Naturvårdsverket informera om konsumtionens påverkan på miljö och människor. Ändringarna i konsumentstödet behövs eftersom stödet i dag är både okänt och ojämlikt, enligt konsumentminister Birgitta Ohlsson. Nu väntar en remissrunda till oktober, och ett konkret förslag till nästa höst. Till artikeln >>