Du går nu igenom arkiven för konsumentpolitik.

Debatt: Stärk konsumenten mot de stora företagen

4 juni, 2014 i Allmänt

Det behövs reformer för att stärka konsumentmakten på de avreglerade marknaderna, till exempel energi-, transport- och telefonimarknaderna. Företagen har fått för mycket att säga till om, på kundernas bekostnad. Ett Sverige för alla kräver en starkare konsumentpolitik. Det skriver Lars G Linder (S) och Daniel Torstensson (S), Socialdemokrater för tro och solidaritet, i Dagens Samhälle. Samhällets insatser för att förstärka konsumenternas ställning och finansiera en oberoende forskning måste utökas. Samhället måste vid varje avreglering se till att det skapas finansiering och tillräcklig kunskap även för konsumenterna att värdera och granska de olika produkter och tjänster som erbjuds, menar de. Till artikeln >>

100 krav för en starkare konsumentpolitik

30 maj, 2014 i Allmänt

Valet till Europaparlamentet blev precis klart och redan nu blickar vi mot nästa val – riksdagsvalet i september, skriver Sveriges Konsumenter. För att få fart på debatten, få klarhet i var partierna står i konsumentfrågorna, kunna syna konkreta, konsumentnära frågor och ge ett ramverk för en mer jämlik marknad med starkare konsumenter presenterar vi vår valplattform 100 krav för en starkare konsumentpolitik. Kraven finns för att sätta de vardagsnära frågorna på agendan, för att uppmärksamma frågor där det idag råder osäkerhet eller ojämlikhet i form av makt över vem som sätter agendan. Politiker kan hitta inspiration och stöd för att driva en konsumentnära politik bland kraven och näringsliv och beslutsfattare kan använda dem för att se hur konsumenter tycker, tänker och känner samt hur de bör agera på ett rättvist sätt. Men kraven finns också till för dig som konsument. Här kan du hitta svar på många konsumentnära frågor, vad som är rimligt att kräva av företag och politiker och hur marknaden borde se ut för att du i din vardag ska kunna agera medvetet och hållbart. Läs mer >>

Birgitta Ohlsson: ”Konsumentupplysningen har varit okänd, ojämlik, otillräcklig, orättvist och otydlig.”

23 oktober, 2013 i Konsumenträtt

I ett debattinlägg i Sydsvenskan skriver konsumentminister Birgitta Ohlsson att den svenska konsumentupplysningen ”i alla tider varit okänd, ojämlik, otillräcklig, orättvis och otydlig” och försvarar satsningen på en nationell konsumentupplysningen då ”konsumenterna gör allt fler val och köp vet många inte vart de ska vända sig för vägledning”. Hon skriver samtidigt att ”den nya nationella konsumentupplysningssatsningen står inte i motsats till de oerhört viktiga insatser som Sveriges konsumentvägledare gör i landets kommuner. Det personliga mötet är fortfarande väldigt centralt och kommunerna bör ta sitt ansvar på denna front. Jag och mina medarbetare för dialog med Sveriges kommuner och landsting om detta.” Läs hela debattinlägget här >>

Regeringen: Gemensamt konsumentskydd i EU

9 oktober, 2013 i Konsumenträtt

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man i ett lagförslag till riksdagen föreslår nya åtgärder för att stärka konsumentskyddet. Beatrice Ask och Birgitta Ohlsson presenterade dessa för exakt en månad sedan i en debattartikel i SvD. Förslagen är bland annat att ångerrätt införs för konsumenter som ingår avtal utanför affärslokaler och tydliga regler ska gälla kring vilken informationsskyldighet näringsidkare har vid ingående av sådana avtal samt vid avtal som ingås på distans. Förslagen bygger på ett direktiv om konsumenträttigheter som antagits inom EU. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 13 juni 2014. Till pressmeddelandet >>

Sveriges Konsumenter: Fler satsningar krävs för en väl fungerande marknad

19 september, 2013 i Allmänt, Konsumenträtt

Igår la finansminister Anders Borg fram regeringens budget i sin helhet. Sveriges Konsumenter har gått igenom budgetpropositionen och skriver i ett pressmeddelande att regeringen ”konstaterar att konsumentpolitiken är sektorsövergripande och berör väsentligt fler områden än de som konsumentministern har direkt ansvar för. Konsumentfrågorna spänner över flera politikområden som finans, energi, konkurrens, IT och miljöpolitik. Trots detta saknas ofta konsumentperspektivet och konkreta satsningar på konsumenterna inom dessa områden.” − Trots att regeringen säger sig vilja skapa välfungerande marknader i balans verkar man inte se behovet av en stark konsumentpolitik. En sådan ger möjlighet för konsumenter att påverka med sin konsumtion och göra informerade val på alla områden, säger Örjan Brinkman, ordförande i Sveriges Konsumenter i pressmeddelandet. Den kan läsas i sin helhet här >>

Årets budget för konsumentpolitiken

14 januari, 2013 i Allmänt

Statsbudgeten för 2013 finns nu att läsa på regeringen.se. Området Konsumentpolitik får 196 miljoner kronor. Målet för konsumentpolitiken är att ge konsumenter makt och möjlighet att göra aktiva val, skriver Regeringen och listar aktuella områden. Det handlar bland annat om att motverka överskuldsättning, se över konsumentskyddet vid finansiell rådgivning och införa ångerrätt vid gatuförsäljning. Till artikeln >>