Du går nu igenom arkiven för konsumenträttigheter.

Sveriges Konsumenter: 50 krav på EU-politiken

28 mars, 2014 i Konsumenträtt

En klar majoritet av de lagar som berör oss konsumenter stiftas numera på EU-nivå. Ändå har intresset för EU-valet hittills varit lågt. Nu ställer Sveriges Konsumenter 50 krav på EU:s konsumentpolitik. Det skriver organisationen i ett pressmeddelande. – Det räcker inte med att tala om för folk att de ska gå och rösta för demokratins skull. Partierna måste också förklara hur politiken i EU påverkar människors vardag här i Sverige. Vad gör partierna för att motverka matfusket? Exakt hur stor rätt ska företagen ha till våra personuppgifter? Om politiken blev mer begriplig skulle förmodligen betydligt fler intressera sig för EU-politiken, säger Sveriges Konsumenters generalsekreterare Jan Bertoft. Kraven delas in i kategorierna övergripande, livsmedel, finansiella tjänster, hälsa, energi och digitala tjänster. Samtliga kan läsas här (pdf) >> Till pressmeddelandet >>

Utbrett slarv med konsumenträtt på nätet

12 november, 2013 i Handel, Konsumenträtt

Många företag slarvar med grundläggande konsumenträttigheter på sina webbplatser. Det visar en stor granskning som Konsumentverket har genomfört, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Felaktig information om den lagstadgade reklamationsrätten samt ångerrätten och bristande förköpsinformation vid försäljning av försäkringar är vad Konsumentverket hittade i sin granskning. Myndigheten har tagit kontakt med samtliga företag med brister och kräver att bolagen rättar sig. Till pressmeddelandet >> – Ytterst är det företagens ansvar att ha koll på reglerna. De ska veta vad de är skyldiga att informera dig om och de ska informera dig på rätt sätt, säger KO Gunnar Larsson i en kommentar till granskningen. Den kan läsas i sin helhet här >>

Regeringen: Gemensamt konsumentskydd i EU

9 oktober, 2013 i Konsumenträtt

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man i ett lagförslag till riksdagen föreslår nya åtgärder för att stärka konsumentskyddet. Beatrice Ask och Birgitta Ohlsson presenterade dessa för exakt en månad sedan i en debattartikel i SvD. Förslagen är bland annat att ångerrätt införs för konsumenter som ingår avtal utanför affärslokaler och tydliga regler ska gälla kring vilken informationsskyldighet näringsidkare har vid ingående av sådana avtal samt vid avtal som ingås på distans. Förslagen bygger på ett direktiv om konsumenträttigheter som antagits inom EU. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 13 juni 2014. Till pressmeddelandet >>

”Konsumenträttigheterna eftersatta”

15 mars, 2012 i Allmänt

Idag är det den Internationella Konsumentdagen och startskottet för Sveriges Konsumenters jubileumsår, skriver den 20-årsfirande organisationen. Man uppmärksammar de internationella konsumenträttigheterna som president John F Kennedy la grunden i sitt tal till kongressen den 15 mars 1962. – De åtta konsumenträttigheterna har godtagits av FN:s generalförsamling. De borde egentligen vara självklara men tyvärr är de inte särskilt kända, än mindre uppfyllda. Nu måste politiker och näringsliv ta dem på betydligt större allvar, säger generalsekreterare Jan Bertoft. De åtta grundläggande kraven gäller rätten till information, valmöjlighet, säkerhet, utbildning, upprättelse, inflytande, hälsosam miljö och rätten att få sina basbehov tillgodosedda. Först fokuserar Sveriges Konsumenter på information och ställer 16 specificerade krav på livsmedel, teletjänster, finansiella tjänster, offentliga tjänster och andra områden. Bland annat vill de se konsumentrådgivning i alla kommuner. Till artikeln >>