Du går nu igenom arkiven för konsumentskydd.

Airbnb och Uber pressar lagstiftningen

17 februari, 2016 i Handel, Konsumenträtt

Delningsekonomin växer i rasande takt, men lagstiftningen släpar efter. Därför har forskaren Karin Bradley fått uppdraget av regeringen att granska konsumentskyddet, skriver DN. Svensk konsumentlagstiftning är utformad utifrån att det är en professionell näringsidkare som säljer en vara eller en tjänst till en privatperson. Men med delningsekonomi är det i första hand privatpersoner som handlar med varandra. Karin Bradley ska dels kartlägga delningsekonomin, dels fundera över vad den betyder för lagstiftningen. Det gäller både rättigheter och skyldigheter. Hon ska också, om det behövs, föreslå lagändringar när det gäller konsumenträtt, produktsäkerhet, tillsyn och hur tvister ska lösas. – Framför allt har jag ett konsumentperspektiv. Vad kan man förvänta sig om varan eller tjänsten inte håller vad den lovar, säger hon. – Eller om de verktyg eller den sportutrustning jag hyrt ut till andra privatpersoner och de går sönder – vad gäller då? Utredningen ska vara klar i mars nästa år. Till artikeln >>

Många får problem efter ögonoperationer

21 januari, 2014 i Hälsa

Det blir allt vanligare att operera bort sina synfel för att slippa glasögon. I och med det får också fler människor komplikationer efter operationen, skriver DN. Inom landstingen ser man en ökad tillströmning av personer som har fått problem efter ingreppen. Det finns en oro bland ögonläkare för att informationen om riskerna är för dålig. Läs mer >> Och när man får problem så ses man i lagens mening inte som patient utan som en vanlig konsument. Det i sig innebär att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inte granskar fall som dessa, skriver TT. Konsumentverket granskar däremot inte denna bransch. Läs mer >>

Handla på nätet ska bli säkrare

14 januari, 2014 i Handel, Konsumenträtt

Nytt EU-direktiv som ska införlivas i svensk lag i juni i år ger konsumenterna högre skydd vid distanshandel inom EU, skriver DN. Konsumenten ska få tydligare information om varans eller tjänstens pris, samtliga kostnader måste framgå tydligt vid varje köptill­fälle och ångerrätten ska vara som minst 14 dagar och leverans av vara måste ske senast inom 30 dagar efter köp. Men direktivet har brister eftersom det fortsatt kommer vara nationella lagar och regler som gäller när det till exempel är fel på varan. Läs mer >>

Stärkt konsumentskydd vid PPM-försäljning

12 december, 2013 i Handel, Konsumenträtt

I en lagrådsremissen föreslår regeringen att det inte längre ska vara möjligt att ingå muntliga avtal vid telefonförsäljning av en förvaltnings- eller rådgivningstjänst som avser premiepension. Det kommer krävas ett skriftligt godkännande från konsumenten för att avtalet ska träda i kraft, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Dessutom måste det företag som säljer tjänsten lämna viss information och samtliga avtalsvillkor till konsumenten i rimlig tid innan avtalet ingås. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014. Till pressmeddelandet >>

Regeringen: Gemensamt konsumentskydd i EU

9 oktober, 2013 i Konsumenträtt

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man i ett lagförslag till riksdagen föreslår nya åtgärder för att stärka konsumentskyddet. Beatrice Ask och Birgitta Ohlsson presenterade dessa för exakt en månad sedan i en debattartikel i SvD. Förslagen är bland annat att ångerrätt införs för konsumenter som ingår avtal utanför affärslokaler och tydliga regler ska gälla kring vilken informationsskyldighet näringsidkare har vid ingående av sådana avtal samt vid avtal som ingås på distans. Förslagen bygger på ett direktiv om konsumenträttigheter som antagits inom EU. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 13 juni 2014. Till pressmeddelandet >>

EU-kommissionens nya telekompaket

13 september, 2013 i Tele- och internet

I en mer utförlig artikel skriver CS om EU-kommissionens telekompaket som presenterades igår. Alla avgifter för roaming ska försvinna 2016 och först ut blir avgiften för inkommande samtal som tas bort redan 1 juli nästa år. Målet är nämligen att samma pris som vi betalar här hemma i Sverige, ska gälla i resten av EU. Andra förslag är till exempel sänka priser för samtal inom EU när man ringer från sitt hemland och större rättigheter för konsumenter när det gäller att bryta abonnemang. På internetsidan ska konsumenterna ha större möjlighet att faktiskt få reda på om de faktiskt får den hastigheten som de betalar för, och större befogenhet att byta leverantör om den nuvarande inte håller sina löften. Ett annat förslag är att EU vill garantera nätneutralitet, det vill säga att alla typer av trafik ska behandlas lika av leverantören gentemot kunderna. Något som väck mycket känslor. Till artikeln >> TT och Ny Teknik skriver samtidigt om hur de nya EU-reglerna hotar telekombranschen. Bengt Nordström, en av Sveriges ledande konsulter på området, säger att operatörerna har sig själva att skylla att EU-kommissionen nu föreslår att roamingen ska försvinna, men är också skeptisk till paketet i sin helhet eftersom den förbättrar inte förutsättningarna för den europeiska telekomindustrin. Till artikeln >>

Jan Bertoft: Konsumentskydd kan bli ÄNNU bättre

10 september, 2013 i Konsumenträtt

I ett blogginlägg skriver generalsekreteraren för Sveriges Konsumenter, Jan Bertoft, en reaktion på regeringens debattinlägg i helgen om det kommande stärkta konsumentskyddet. Det mesta som Beatrice Ask och Birgitta Ohlsson skriver om kommer egentligen från EU:s konsumenträttsdirektiv, som Sverige måste införa. Men det han reagerar mest på var förslaget om telefonförsäljning – en utredning – som han på Twitter kallade för mesigt. Läs blogginlägget här >>

EU-plan för konsumentskydd vid onlinespel

23 oktober, 2012 i Handel

EU-kommissionen ska på tisdagen lägga fram en handlingsplan om internetspel för konsumentskydd, ansvarsfull reklam och för att bekämpa uppgjorda matcher. Det uppgav källor i kommissionen på måndagen, skriver SvD. I planen ska kommissionen uppmuntra till bättre verktyg för att kontrollera åldersgränser och öka riskmedvetenhet bland föräldrar. Till artikeln >>

Debatt: Fullgott skydd för alla

2 maj, 2012 i Konsumenträtt

Politik ska skapa förutsättningar för individer att själva fatta beslut som rör deras vardag. Människor både vet och har rätt att själva välja vad som är bäst för dem. Det är den liberala grundprincipen, skriver Olle Schmidt (FP), i en debattartikel. I Europaparlamentets utskott för konsumentskydd debatteras just nu en viktig fråga: vilket skydd ska sårbara konsumenter ha och hur värnar vi dem i vårt samhälle som inte har möjlighet att ta till sig och utvärdera information för att fatta ett välgrundat beslut? Förvånansvärt många kolleger i utskottet tävlar om vem som kan klassa flest av sina medmänniskor som inkapabla och svaga, menar Olle Schmidt. Om alla räknas som sårbara har man kraftigt försvagat skyddet för dem som verkligen behöver det, skriver han och har begärt en snävare definition av begreppet ”sårbar konsument” i EU:s konsumentskydd. Till artikeln >>