Du går nu igenom arkiven för kontrollavgift.

Vad händer om jag plankar?

1 december, 2016 i Konsumenträtt

Vad händer egentligen om jag har glömt min tåg- eller bussbiljett eller om jag medvetet plankar? Har en kontrollant rätt att hålla kvar mig eller kräva att jag visar legitimation? Den frågan svarar den ideella föreningen Juristresursen på i Ergo. Alla – inklusive kontrollanter – får gripa någon som har begått ett brott, om personen påträffas på bar gärning eller på flyende fot. En kontrollant måste alltså kunna se att brottet begåtts. Detta medför viss problematik t.ex. vad gäller plankning på tåg eftersom brottet då anses begånget först när man åker med tåget utan giltig biljett. Det är inte i sig brottsligt att t.ex. hoppa över spärren på tunnelbanan eftersom det kan vara så att personen som hoppar över spärren faktiskt har en giltig biljett. Inte heller får en kontrollant gripa någon på ett tåg som uppger att de tappat bort sin biljett eller om denne bara vägrar visa sin biljett. När det gäller kollektivtrafiken får kontrollanter ta ut en tilläggsavgift av resenärer som inte kan visa giltig biljett. Någon tilläggsavgift får dock inte tas ut om avsaknaden av giltig biljett är ursäktlig med hänsyn till den resandes ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet. Om någon vägrar lösa biljett eller betala tilläggsavgift och detta inte är ursäktligt får personen avvisas från färdmedlet av en tjänsteman som utför avgiftskontroll. Att lägga på minnet är att avvisning i princip innebär att visa vägen ut. Det handlar alltså inte om ett tvångsmässigt avlägsnande, något som i sig kan utgöra brott. Kontrollanter är alltså begränsade i sin möjlighet att fysiskt kvarhålla eller avvisa en person som plankar. Inte heller inbegriper kontrollanternas befogenhet någon rätt att kräva legitimation eller kontaktuppgifter. Naturligtvis kan kontrollanterna fråga om detta, men det är frivilligt att svara och de kan inte tvinga dig att visa legitimation. Till artikeln >>

Batteriet tog slut – fick böter för mobilbiljett

25 november, 2016 i Handel, Konsumenträtt

Etienne lydde Hallandstrafikens uppmaning och köpte bussbiljetten via appen. Nu får hon böta 1 000 kronor för att hon åkt utan biljett, skriver HP. – Jag blippade min mobilbiljett och apparaten lyste grönt. Några hållplatser längre fram steg det på två kontrollanter. De kom bort till mig och bad mig visa biljetten. Då hade olyckligtvis mitt mobilbatteri precis tagit slut, säger hon. Kontrollanten sade att en resenär ska kunna visa upp en giltig biljett under hela resans gång – även om man har registrerat biljetten när man steg på. Hallandstrafikens kundtjänst hänvisade till ARN. – Det står i våra resevillkor att kunden har ansvar för att mobilbiljett och sms-biljett kan viseras under hela resan´, säger Yasmine Möllerström, kommunikatör och marknadschef på Hallandstrafiken. Att den informationen inte står i appen är dock en befogad synpunkt, och Yasmine säger att hon är beredd att titta en gång till på ärendet. Till artikeln >>

Hojab betalar tillbaka p-böter

15 augusti, 2016 i Konsumenträtt

Anette i Göteborg parkerade i ett p-hus i centrala Göteborg och fick en p-bot en minut innan hennes sms-biljett registrerades, skriver GP. Europark utfärdade p-boten då hon stod i kö till biljettautomaten och knappade in betaluppgifterna på sin mobil. Europark anlitar, liksom många andra p-bolag, Hojabs parkeringsservice för att hantera klagomål och driva in böter. Men Anette överklagan vann inget gehör hos Hojabs parkeringsservice förrän hon kontaktade Fredrik Westergård, kommunikationsansvarig vid Europark. ”Jag ser att du löst biljett från 15.16 vilket är en minut efter det att parkeringsvakten har utfärdat kontrollavgiften och jag vet att det ibland kan vara köer till betalautomaten samt att du dessutom har lämnat en rimlig förklaring till varför det tog tid från det att du parkerade till att du betalade. Beaktat detta så tycker jag att ärendet ska skrivas av och din inbetalning återbetalas”,s kriver han i ett mejl. Till artikeln >>

Man fick falsk parkeringsbot hemskickad

22 februari, 2016 i Bedrägeri, Motor

En man i Trelleborg fick i onsdags ett brev som uppgav sig komma från ett bevakningsföretag i Vallentuna, skriver TA. I brevet krävdes han på 250 kronor i kontrollavgift för felaktig parkering – trots att han inte använt sin bil den dagen. Till artikeln >>

SJ anmält till KO för biljettstrul

7 december, 2012 i Handel

Per Florén har anmält SJ till Konsumentombudsmannen (KO) för felaktig prisinformation och orimliga avtalsvillkor, skriver Alingsås Tidning. När SJ lade ner den manuella biljettförsäljningen i Herrljunga så ersattes den med en biljettautomats som ofta krånglade. Istället kan man köpa sin biljett online – om man har en smartphone och ett betalkort. Per Florèn arbetar som näringslivsutvecklare på Fokus Herrljunga, och fick av SJ:s kundtjänst veta att man får betala en kontrollavgift om man går ombord utan biljett. När han frågade om hur man ska göra om man inte har tillgång till internet, exempelvis en smart phone, så fick han ett oklart svar. Till artikeln >>

Radiotjänst backar – Ulla slipper avgift

17 oktober, 2012 i Konsumenträtt

Ulla Magnusson slipper betala radio- och tv-avgift, skriver HD. – Har hon ingen tv, så ska hon inte betala någon avgift, säger Charlotta Elenius, ansvarig för Radiotjänst kontrollverksamhet. Hon säger att Ullas brevväxling med Radiotjänst har gått om varandra, och att det kan finnas anledning att se över antalet dagar man har på sig för att bestrida det påstådda tv-innehavet. Idag är de bara 15. Charlotta Elenius tror att kontrollanten kan ha noterat fel adress i kvällsmörkret. Kontrollanterna är anställda på frilansbasis och har en helt provisionsbaserad lön. Till artikeln >>

Utan tv men måste ändå betala avgift

16 oktober, 2012 i Konsumenträtt

Ulla Magnusson har ingen tv och har inte haft någon sedan 2005. Nu hävdar Radiotjänst att hon visst har en tv och måste betala tv-avgift, skriver HD. Kontrollanten säger sig ha sett en tv genom ett fönster – som sitter för högt för att kunna se in igenom utan stege. Dessutom var hon bortrest vid det tillfället. Ulla har nu bestridit kravet – och fått ett nytt brev där Radiotjänst konstaterar att de fått in ett meddelande och undrar vad hon vill ha åtgärdat. – Det blir nästan patetiskt, säger Ulla som nu får skicka in ett nytt brev. Betala, det tänker hon inte göra. Till artikeln >>