Du går nu igenom arkiven för kopparnätet.

Nybro Energi varnar för påstridiga telefonförsäljare

24 mars, 2017 i Tele- och internet

Nybro Energi varnar för påstridiga telefonförsäljare som försöker sälja abonnemang genom att påstå att Telia släcker ner kopparnätet nu, skriver Östra Småland. Nybro Energi arbetar med att få fram fiber och bredbandstelefoni till hela kommunen. – Få inte panik och beställ massa saker ni inte vill ha. Telia släcker inte ner så fort, de meddelar rätt lång tid i förväg. Det kan man hitta på deras hemsida, säger Pernilla Klintberg på Nybro Energi. Till artikeln >>

Så luras äldre av telesäljare

27 februari, 2017 i Tele- och internet

Telekområdgivarna slår larm om att samvetslösa säljare ringer upp konsumenter och felaktigt påstår att kopparnätet ska läggas ned på orten och att det är bråttom att gå över till ny teknik, skriver UNT. – Det är i stort sett enbart äldre personer över 75 år som hör av sig till oss i sådana ärenden, säger Camilla Brogren, kommunikationsansvarig. Enligt henne har samtalen och klagomålen ökat på senare tid. Ofta handlar det om att konsumenter på falska grunder övertygas om att ingå avtal om mobil hemtelefoni eller ip-telefoni med långa bindningstider. Många berättar att de inte förstått att det handlar om en ny teknik, att de efter teknikskiftet fått problem med sina trygghetslarm och att de nekats att häva avtalen. Det finns till och med fall där äldre blivit uppringda av flera säljare och upptäckt att de sitter fast i flera avtal samtidigt. – Vi vill inte peka ut några enskilda företag, men det handlar oftast om mindre aktörer, säger Camilla Brogren. Till artikeln >>

Efter ilskan: Nu kan svenskarna få surfgräns

15 februari, 2017 i Tele- och internet

Telia har klippt kopparnätet till den fasta telefonen på flera håll i landet. – vilket väckt kritik från drabbade i glesbygden. Nu ger regeringen ett nytt uppdrag till Post- och telestyrelsen att se över den miniminivån på den nätets hastighet som alla ska garanteras och ge förslag på hur man ska höja den, skriver SVT Nyheter. Beslutet kan komma redan i år, enligt digitaliseringsministern Peter Eriksson (MP). Till artikeln >>

Telia: ”Vi kan inte garantera säkerheten”

15 februari, 2017 i Tele- och internet

Flera har dåliga erfarenheter av hur mobilen fungerar, speciellt i glesbygderna. Telia har klippt kopparnätet till den fasta telefonen på flera håll i landet med blandat resultat. Nu vill många att Telia pausar sitt arbete med nedmonteringen, skriver SVT Nyheter Småland. Hittills har alla önskemål om en paus mötts av ett klart och tydligt nej från Telias sida. – Det beror på att nätet vi har som består av gamla kopparledningar och gammal utrustning på stationerna är så gammalt att vi inte längre kan garantera driftkvaliteten och säkerheten, säger Ove Alm, chef för Framtidens nät på Telia. – Men Telia kan i princip göra som man vill, förklarar Peter Ekstedt, som är pressansvarig på Post- och Telestyrelsen. Det är staten som ska garantera att alla invånare har fungerande telefoni och det är staten som ställer kravet att hastigheten på internet behöver vara en megabit. Inte mer. Till artikeln >>

Teliakunder faktureras för död tjänst

5 september, 2016 i Tele- och internet

Telias kunder har fått fakturor där de ombeds betala för fast telefoni kopplat till det marknät som Telia släckte ned den sista augusti, skriver Sala Allehanda. Orsaken är ett föråldrat faktureringssystem, meddelar Telia. – Fakturorna skickas ut automatiskt via ett system som är väldigt gammalt och enormt stort, säger Roija Rafii, pressansvarig hos Telia. Hon berättar att Telia var medvetna om misstaget, men att de ansåg att det inte skulle gå att göra något åt på grund av fakturasystemets svårhanterlighet. Pengarna som kunderna har betalat för den nedsläckta tjänsten kommer att dras av på följande faktura. Till artikeln >>

Oro när Telia släcker nätet i Östhammar

9 november, 2015 i Tele- och internet

Oron är stor inför Telias nedsläckning av kopparnätet i Östhammars kommun nästa år, skriver UNT. För hur ska fiber och mobilt nät kunna ersätta där det inte finns fiber och saknas mobiltäckning? Först under 2016 års första kvartal kommer operatören Telia att skicka ut information till de kunder som tillhör någon av de berörda telefonstationerna. Totalt ungefär 1 300 hushåll och företag. – Kopparnätet är gammalt, på sina håll uppemot 60 år, och när det behöver underhållas är planen i stället att byta ut det. Vi börjar i områden där det i dag finns få kunder och långa trådar, säger Hans G Larsson, informationsansvarig på Telia. Han ser ingen anledning till oro över att den nya tekniken inte kommer att fungera. Det bästa är förstås en fiberuppkoppling, menar han, men alla kommer inte att kunna få en sådan. Den mobila uppkopplingen kommer då att förstärkas genom att kunden har en adapter inne i sitt hus. Den kopplas till en antenn på hustaket eller en separat mast och därefter kommer kunden att kunna koppla såväl sitt bredband som sin fasta telefon till densamma. Till artikeln >>

Aggressiv marknadsföring om fiber från Svensk Infrastruktur

3 november, 2015 i Tele- och internet

Flera kommuninvånare anser sig vara utsatta för aggressiv marknadsföring från företaget Svensk Infrastruktur om fiberanslutning, skriver UNT. En Östhammarsbo berättar att hon i veckan blev uppringd av en man som sade sig representera Svensk Infrastruktur. Han ska bland annat ha sagt att Telia avvecklar sitt kopparnät i mars nästa år och att SI byter ut det gamla nätet åt kommunen. Efter att ha kollat upp saken med Östhammars kommun visade det sig att inget stämde. Även konsumentvägledaren May Strandberg har fått höra samma upplägg från en konsument. – Alla ledningar skulle stängas ner och hon skulle inte kunna ringa längre med sin fasta telefon. Man får inte fara med osanning på det sättet, säger May Strandberg. Den information som Telia gått ut med om stängning av kopparnätet med början år 2016, berör 1 300 abonnenter på landsbygden i Östhammars kommun. Johan Sundberg som är operativ chef på Svensk Infrastruktur skriver att man nu tagit en ”ordentlig genomgång” med dem som arbetar med försäljning i området. Till artikeln >>

Var tredje säger nej till fast telefon

14 januari, 2015 i Tele- och internet

Allt fler gör sig av med sin fasta telefon. I dag saknar vart tredje hushåll i Sverige fast telefoni, skriver DN. Enligt Post- och telestyrelsens, PTS, senaste rapport om svensk telemarknad fanns det den sista juni 2014 3,8 miljoner fasta telefoniabonnemang i Sverige, varav 2,8 miljoner var privata. Det var en minskning med 5 procent på ett år. – Behovet av en fast telefon har minskat. Det finns också en kostnadsaspekt. I dag behöver det inte vara dyrare ringa med en mobiltelefon och månadskostnaden för den fasta telefonen kan då upplevas som onödig, säger Peter Ekstedt, presschef på PTS. Av de fasta abonnemangen är ca 55 procent analoga, och 43 procent ip-telefoni via bredband eller kabel-tv. Sedan några år tillbaka driver Telia också ett teknikskifte i glesbygden. Cirka 35 000 kunder kommer innan 2015 är slut att ha fått sin trådbundna telefon ersatt av en mobil lösning där de fortfarande kan använda sina fasta telefoner i hemmet, alternativt ett vanligt mobilabonnemang. Telestationer som har bredband kommer dock inte att avvecklas. Till artikeln >>

Dålig information när Telia klipper kabeln

4 november, 2014 i Tele- och internet

Operatörerna är dåliga på att informera sina kunder när den fasta telefonin ersätts av mobila lösningar. Det anser PTS som nu skickar brev med uppmaning till skärpning, skriver CS. Enligt reglerna ska den operatör som har avtal med en kund informera när den fasta telefonin plockas bort. Men många kunder till mindre operatörer som erbjuder telefonitjänster i Telias kopparnät får ingen information från sin operatör. Förra året var det bara 39 procent, ett tapp från 83 procent året innan. Ingen behöver dock vara oförberedd eftersom även Skanova skickar ut information. Till artikeln >>

Debatt: Alla ska ha bra telefoni

21 december, 2012 i Tele- och internet

Företrädare från Norrlandsförbundet skriver att det krävs tydliga signaler från regeringen och myndigheter för en fungerande telefoni i Norrland. Mitt och regeringens svar är tydligt: Alla ska ha tillgång till fungerande telefoni i sitt hem, skriver it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Det är tydligt att telefonin inte fungerar tillräckligt bra på alla ställen i landet. Ett stort skäl är att Teliasonera nu i vissa delar av landet håller på att ersätta gamla kopparnät med modernare teknik. Både jag och PTS (Post- och telestyrelsen) har under hela det senaste året varit väldigt tydliga om att problem som uppstått inte är ­acceptabla, skriver hon. Till artikeln >>