Du går nu igenom arkiven för köttskatt.

Bucht förtydligare köttkommentaren

9 februari, 2016 i Livsmedel, Miljö

Kritikstormen mot landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har varit stark, efter att landsbygdsministern från Norrbotten sagt att kött inte är en miljöbov och att livsmedelsstrategin som håller på att arbetas fram inte kommer att innehålla en plan för att minska konsumtionen, skriver NSD. Han förtydligar nu sitt tidigare köttuttalande. ”Kött är ett av de livsmedel som ger störst klimatpåverkan”, skriver han i ett mejl till NSD. Bucht lyfter fram att det finns två perspektiv – dels det som går ut på att folk att äta mindre kött, dels att få de som äter kött att välja det alternativ som är bäst för miljön. ”Jag anser inte att vi politiker ska bestämma vad människor äter. Regeringen vill inte införa någon köttskatt eller liknande”, skriver han. Till artikeln >>

Li: Många missuppfattningar om ”köttskatt”

23 januari, 2013 i Livsmedel, Miljö

I medierapporteringen och debatten om Jordbruksverkets rapport om köttkonsumtion florerar flera missuppfattningar, skriver Livsmedelsföretagen i ett pressmeddelande. Jordbruksverket föreslår ingen skatt på kött i rapporten. Däremot resonerar verket om vilka ekonomiska och andra styrmedel som finns tillgängliga för att minska utsläppen av växthusgaser, varav skatt är ett. Konsumtionen av kött i Sverige är inte alls så hög som det framställs, utan rapporten anger produktionssiffror. Den faktiska är på 56 kg per person och år, och Sveriges konsumtion av nötkött ligger på EU-snittet. Till artikeln >>

Regeringen säger nej till ”köttskatt”

22 januari, 2013 i Livsmedel, Miljö

Det är inte aktuellt med en köttskatt eller någon annan särskild skatt på livsmedel för att minska koldioxidutsläppen. Det beskedet ger landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) efter Jordbruksverkets rapport, skriver SvD. Bland idéerna i rapporten finns en särskild skatt på bland annat kött och andra animaliska livsmedel som fisk, ägg och mjölk. – Det ska ses som ett diskussionsunderlag, och betyder inte att vi föreslår en ”köttskatt”, säger Gabriella Cahlin, chef för marknadsavdelningen på Jordbruksverket. Till artikeln >>

Förslag: Skatt ska minska köttätandet

22 januari, 2013 i Livsmedel, Miljö

Svenskarna äter näst mest nötkött i EU och alltmer av köttet importeras från utlandet. Det framgår av en rapport som Jordbruksverket släpper i dag, skriver DN. Verket föreslår en koldioxidskatt för att minska köttätandet. – Vi är noga med att betona att det inte är enkelt. Vi har inte en lösning, utan vi lägger fram förslag som vi vill diskutera, säger Ragni Andersson, ansvarig för miljö och klimatavdelningen på Jordbruksverket. Till artikeln >>
Jordbruksverket klargör på sin hemsida att verket inte föreslår någon köttskatt, skriver TT. ”Regler, miljöskatter och subventioner kan styra i rätt riktning. Men det är avgörande att dessa är på internationell nivå, annars riskerar man bara att flytta produktionen dit där regelkraven och skattebördan är lättast, inte där produktionen är hållbar”, skriver Gabriella Cahlin, chef för verkets marknadsavdelning. Till artikeln >>