Du går nu igenom arkiven för Kraftkommission.

Elkunder ersätts efter tio år

8 oktober, 2014 i Konsumenträtt

Det har gått över tio år sedan omkring 2000 elkunder inledde en rättsprocess mot Skellefteåbaserade Stävrullen Finans, tidigare Kraftkommission. Nu är det klart att kunderna får dela på en ersättning på närmare 3,4 miljoner kronor, skriver SVT Västerbottensnytt. Orsaken till att företaget stämdes av Konsumentombudsmannen var att företaget upphörde som elleverantör 2002, och kunderna då anvisades till andra leverantörer. De nya leverantörerna tillämpade högre elpriser, och de förhöjda elkostnaderna för kunderna ansågs av konsumentombudsmannen vara ett resultat av ett avtalsbrott. – För att ha fått en slutlig dom hade vi behövt många år till, och då hade det varit osäkert om bolaget skulle finnas kvar, säger KO Göran Larsson om uppgörelsen. Till artikeln >>
Se också Konsumentverkets pressmeddelande >>

KO yrkar på medling i grupprättegången mot Stävrullen

20 juni, 2014 i Konsumenträtt

Konsumentombudsmannen, KO, har lämnat in ett yttrande till Umeå tingsrätt i grupprättegången mot Stävrullen Finans AB (tidigare Kraftkommission). I yttrandet upprepar vi vårt yrkande om att tingsrätten ska utse en medlare i målet, skriver verket i ett pressmeddelande. Sedan tidigare är en huvudförhandling inplanerad i Umeå tingsrätt under november–december 2014. I vårt yttrande yrkar vi också att bolaget och dess VD, oavsett hur domstolen i övrigt dömer i målet, ska stå för de rättegångskostnader som uppkommit som en följd av att bolaget medvetet raderat kundregister och samtliga fakturor, vilka KO begärt att få ta del av tidigt i rättegången. Till pressmeddelandet >>

Grupptalan mot Stävrullen fortsätter

30 november, 2012 i Konsumenträtt

Tidigare i år blev det klart att medlemmarna i grupprättegången mot Stävrullen, tidigare Kraftkommission, har rätt till skadestånd från bolaget. Konsumentombudsmannen, KO, har nu lämnat in ersättningskrav från cirka 1500 gruppmedlemmar till Umeå tingsrätt, skriver Konsumentverket. Nästa steg i den juridiska processen är att Stävrullen nu har rätt att komma in med sin inställning till gruppmedlemmarnas krav. Till artikeln >>

Ödeshögsbo i utdragen eltvist

24 augusti, 2012 i Konsumenträtt

Sven Erik Andersson från Ödeshög var en av de som fick byta bolag när Kraftkommission AB inte längre kunde leverera el. Detta trots att han hade fast avtal, skriver Corren. Priset per kilowattimme mer än fördubblades. Konsumentombudsmannen ansåg att de extra kostnaderna de runt 8000 kunderna drabbades av var en följd av ett avtalsbrott från Kraftkommissions sida. Bolaget stämdes 2004, och 2011 slog Högsta domstolen fast att 2100 kunder hade rätt till ersättning. I höst startar en ny rättsprocess, där skadestånden ska fastställas. Till artikeln >>