Du går nu igenom arkiven för kvicksilver.

Hög halt kvicksilver i kosttillskott från Indien

8 oktober, 2015 i Hälsa

Livsmedelsverket har hittat en hög halt av tungmetallen kvicksilver i kosttillskottet Triphala Guggul av märket Divya Pharmacy – hela 54 gånger över gällande gränsvärde. Nu skickar myndigheten ut ett europeiskt livsmedelslarm, skriver Foodmonitor.se. Butikerna Iskcon Stockholm i Stockholm och Syraa AB i Stockholm har blivit påkomna med att sälja produkten. Till artikeln >>

För mycket tungmetaller i billiga smycken

13 april, 2015 i Hälsa

Billiga oäkta smycken innehåller ofta för höga halter av bly och kadmium och det är även vanligt med hög nickelavgivning. Det framgår av ett nationellt projekt där Lunds kommun medverkat, skriver Skånskan. Minst 18 procent av totalt 1 162 analyserade smycken från 500 butiker och 100 importörer eller tillverkare innehöll förhöjda halter av de tre metallerna, och följde därmed inte lagstiftningen. Betydligt fler låg dock över gränsvärdena för bly eller kadmium men här kunde lagen inte tillämpas, bland annat beroende på att smyckena importerats innan nuvarande regler började gälla. Samtliga smycken som inte följde reglerna har nu dragits tillbaka från marknaden. Till artikeln >>

Forskare varnar för fluor till barn

17 februari, 2014 i Hälsa

Det finns stark koppling mellan tolv olika kemikalier – bland annat fluor – och antalet barn som får diagnoser som autism, dyslexi och ADHD. Det hävdar två forskare i USA i en vetenskaplig artikel i den ansedda medicintidskriften Lancet Neurology, skriver TT. Barnen får i sig och påverkas av ämnena genom bland annat dricksvatten, tandkräm, bekämpningsmedel, tvättmedel och flamskyddsmedel. Läs mer >> Andra forskare avfärdar dock slutsatserna som ”högst spekulativa”, inte minst vad gäller fluor. Bristande vetenskaplighet anser kritikerna. Läs mer >>

Lågenergilampor kan vara borta snart

22 december, 2012 i Hälsa, Miljö

Lågenergilamporna som innehåller kvicksilver är inte här för att stanna. Det säger Anna Nylander som är ekotoxikolog på Kemikalieinspektionen, skriver SR Östergötland. – Troligtvis kommer lågenergilamporna att försvinna för det finns andra bättre alternativ och det kommer flera efter hand, menar hon. Hon håller med riksdagsledamoten Betty Malmberg om att informationen till konsumenterna om lamporna kan bli bättre. Till artikeln >>

Bättre retur för lågenergilampor

16 november, 2012 i Hälsa, Miljö

Antalet felslängda lågenergilampor i glasreturen har minskat med 65% efter SvD:s granskning i fjol. Det visar en färsk analys från Svensk Glasåtervinning .Efter granskningen riktade Lena Ek skarp kritik mot branschen – som har ett producentansvar för återvinningen – och hotade med skärpt lagstiftning. Om fyra månader ska miljödepartementet och branschen stämma av om de fullföljt löftena som gavs i mars – ett av målen var att två miljoner fler lampor skulle återvinnas. – Om de inte uppfyllt målen får vi skärpa producentansvaret, säger Lena Ek. Till artikeln >>

Axfood anmäls för otillåtna lågenergilampor

10 april, 2012 i Hälsa, Miljö

Kemikalieinspektionen har åtalsanmält matjätten Axfood till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål vid Åklagarmyndigheten, skriver Foodmonitor.se. Orsaken är att Axfood dålt lågenergilampor med för stor halt kvicksilver enligt det europeiska RoHS-direktivet. Lamporna, 7 watts Func Energy Saver 2U/E27, innehöll drygt 8 milligram kvicksilver, samtidigts om den tillåtna halten inom EU är 5 milligram. Till artikeln >>

Fler lågenergilampor ska samlas in

21 mars, 2012 i Hälsa, Miljö

Det ska bli lättare att slänga kvicksilverhaltiga lågenergilampor på rätt ställe, skriver TT. Landets kommuner och avfallsbranschen har kommit överens om att tio miljoner lampor ska samlas in i år, två miljoner fler än 2011. Det ska ske genom fler insamlingsställen, exempelvis i butiker och återvinningsstationer, och genom rikstäckande kampanjer med start i sommar. Förra året uppdagades att 200.000 lågenergilampor felaktigt slängs i glasigloor varje år. Till artikeln >>

När lågenergilampor går sönder

2 januari, 2012 i Hälsa

Försäljningen av lågenergilampor har ökat kraftigt i och med Eu:s utfasning av den vanliga glödlampan. Men en lågenergilampa innehåller kvicksilver och kan vara en hälsorisk om den råkar gå sönder hemma, skriver SR Västernorrland. Trots att det har informerats om kvicksilvret i lågenergilampor och lysrör så har många inte uppfattat att de måste ta hand om på rätt sätt när de går sönder. Om en varm lampar går i bitar bör man vädra och lämna rummet i 20-30 minuter. Till artikeln >>