Du går nu igenom arkiven för lagrådsremiss.

Snart kan du ställa bankjätten till svars i ARN

20 september, 2016 i Ekonomi

Har du nekats bankkonto? Eller är du missnöjd med hur banken utförde ett uppdrag? Då kan du inom kort vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, skriver SvD. Konsumentskyddet för bankkunder i hela Europa ska stärkas, genom ett EU-direktiv som kom 2014. Bland annat ska alla konsumenter bosatta inom EU ha rätt till betalkonto med grundläggande funktioner, även personer utan fast adress ska omfattas. Vidare ska konsumenter lättare kunna jämföra avgifter för betalkonton, och få ett förstärkt rättsligt skydd vid tvister med sin bank. De nya reglerna, som benämns bankkontodirektivet ska egentligen vara införda i senast den 18 september i år. Men Sverige klarar inte den tidsplanen. En lagrådsremiss kommer om några månader, enligt Szilard Rado, projektledare och jurist på Finansdepartementet. När remissen är färdig ska den vidare till lagrådet och därefter ska en proposition skrivas innan några nya regler kan klubbas igenom. Inte förrän någon gång i vår kan direktivtet vara infört. Till artikeln >>

Id-kapningar kriminaliseras

12 februari, 2016 i Bedrägeri

Allt fler svenskar råkar ut för att få sin identitet kapad. Regeringen har torsdagen den 11 februari beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag till ett nytt brott i brottsbalken – olovlig identitetsanvändning. Det skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande. – Att ta över en annans identitet är inte straffbart i dag. Regeringen täpper nu till en lucka i lagstiftningen genom att kriminalisera ett vardagsbrott som vi ser ökar för varje år, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. – Vi har valt att gå längre med lagförslaget än vad som först var tänkt. Den som förföljer en person genom bland annat id-kapning kommer även att kunna dömas för olaga förföljelse, om var och en av de brottsliga gärningarna är ett led i en upprepad kränkning av personens integritet, fortsätter Morgan Johansson. För straffansvar ska krävas att någon utger sig för att vara en annan person genom att olovligen använda den personens identitetsuppgifter och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne. Till pressmeddelandet >>

Pressmeddelande: Konsumenter får bättre möjligheter till alternativ tvistlösning

1 april, 2015 i Konsumenträtt

Regeringen har idag lämnat ett förslag till Lagrådet (lagrådsremiss) om en ny lag om alternativ tvistlösning. Förslaget innebär bland annat att fler typer av tvister ska kunna prövas utanför domstol, skriver Finansdepartementet i ett pressmeddelande. ARN:s behörigheter utökas till att omfatta tvister avseende värmepumpar, spel och lotterier. Men ARN:s beslut föreslås även fortsättningsvis vara rekommendationer. Till artikeln >>

Straffen skärps för dataintrång

16 januari, 2014 i Bedrägeri

Regeringen vill skärpa lagen om dataintrång och föreslår i en lagrådsremiss att maxstraffet höjs från två års fängelse till sex år. Bakgrunden är att samhället har blivit sårbarare när det gäller känsliga uppgifter, skriver SVT Nyheter. – De regler vi har i dag är ganska gamla och därför finns det skäl att skärpa straffet. Vi vill införa ”grovt dataintrång” i straffskalan, vilket inte finns nu, säger justitieminister Beatrice Ask. Flera företag, myndigheter och banker har drabbats av allvarliga dataintrång de senaste åren och bland annat har hackarna kommit åt skyddade personuppgifter hos Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Den nya lagen ska träda i kraft den 1 juli i år. Läs mer >>

Nattlig tvätt ska ge lägre elräkning

17 februari, 2012 i Ekonomi

Regeringen vill att elbolagen ska erbjuda konsumenterna mätning av elen timme för timme, skriver TT. Genom att till exempel tvätta på nätterna skulle hushållen kunna spara pengar, enligt energiminister Anna-Karin Hatt. I en lagrådsremiss föreslår regeringen att konsumenter från den 1 oktober i år ska kunna teckna ett nytt sorts avtal där elen mäts timme för timme. Om fler konsumenter börjar anpassa sin elanvändning kan det bidra till att jämna ut utnyttjandet av elnätet och göra att elpristopparna under dagen kan bli lägre, enligt Hatt. Till artikeln >>