Du går nu igenom arkiven för Lantmäteriet.

Avtalsrensning hos Lantmäteriet kan ge grannosämja

14 november, 2016 i Konsumenträtt

Gamla servitut och nyttjanderätter försvinner ur fastighetsregistret år 2019. Avtal som ska gälla kan då behöva förnyas, skriver P4 Uppland. – Servitut är rätt för en fastighet att nyttja någonting på en annan fastighet som vägar, vattenledningar eller brunnar, säger Olof Unger på Lantmäteriet. År 2019 kommer lantmäteriet i Sverige att rensa bort runt en halv miljon servitut och nyttjanderätter ur fastighetsregistret enligt förnyelselagen från 2013. Avtalsservitut och nyttjanderätter inskrivna före 1 juli 1968 tas då bort ur registret om de inte förnyas. De slutar inte gälla, men det kan bli svårt att bevisa om en fastighet byter ägare. Än så länge är det bara 2% av de gamla avtalen som har förnyats och man har fram till utgången av 2018 på sig. Till artikeln >>

En halv miljon servitut ska rensas ut

26 oktober, 2015 i Konsumenträtt

Omkring en halv miljon servitut och andra avtal som ger rätt att använda någon annans tomt för ett visst syfte, ska 2019 rensas bort ur det statliga Fastighetsregistret. Möjligheterna att hävda sina rättigheter riskerar därmed att försämras, skriver SVT Nyheter. Bakgrunden är en ny lag som säger att inskrivningar äldre än 50 år ska rensas bort vid utgången av 2018, om ingen begär förnyelse. Servitutet upphör inte att gälla, men till exempel efter en försäljning kan det bli svårare att hävda sin rättighet när eventuella inskrivningar inte finns kvar i registret. Hittills har bara några 100 vanliga fastighetsägare anmält förnyelse. – En del äldre rättigheter nyttjas fortfarande och för att säkerställa sina rättigheter inför framtiden är det klokt att se till att förnya inskrivningen, säger Lennart Sundström, verksamhetsutvecklare på Lantmäteriet. Till artikeln >>

Lantmäteriet varnar för fel i digitala fastighetskartor

11 december, 2014 i Allmänt

Lantmäteriet varnar för att digitala fastighetskartor inte är så exakta som många tror, skriver P4 Gotland. Susanna Collin är chef för Lantmäteriet i Visby, där de stött på hus byggda för nära tomtgräns och träd fällda hos grannen. Fastighetsgränserna är inte heller juridiskt gällande. När det kommer till gränser är det enligt lagen gränsmärket på marken – i verkligheten som gäller. Gränserna som syns i den digitala fastighetskartan uppges i ett informationsblad från Lantmäteriet kunna variera från fel på centimeternivå till ett medelfel på tiotals meter. På landsbygden är felen normalt störst. Till artikeln >>

Debatt: Enkelt minska risken för lagfartskapning

26 november, 2014 i Bedrägeri

I höst har det största försöket till lagfartskapning någonsin i Sverige blivit känt. Kaparen försökte ta över lagfarterna till 13 småhus, skriver Ulf Stenberg, chefsjurist Villaägarnas Riksförbund, i Arbetarbladet. Lyckligtvis förefaller försöken genom lyckliga omständigheter inte ha medfört fullbordade kapningar. Men nog borde vi som medborgare kunna kräva ett säkrare lagfartssystem, när staten inkasserar ca 9 miljarder kronor om året i stämpelskatt, menar han. Ulf Stenberg föreslår att Lantmäteriet skickar en underrättelse redan när en ansökan om lagfart kommer in. Det borde även gå att e-postprenumerera hos Lantmäteriet på ansökningar om lagfart för en viss fastighet, motsvarande den Bolagsverket har för bolagsstyrelser. Då får man reda på lagfartskapningen även om bedragaren vittjar brevlådan. Likaså kan man direkt se om någon försöker kapa till exempel en äldre släktings fastighet. Till artikeln >>

”Mest omfattande försöket till lagfartskapning”

8 oktober, 2014 i Bedrägeri

De senaste veckorna har det varit minst tretton försök att kapa lagfarter i Malmötrakten, skriver HD. Det är det mest omfattande försöket som har gjorts i Sverige att kapa lagfarter. Den bedömningen gör Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas riksförbund som har följt frågan sedan 2007. Det brukar vara ett till sex fall om året. Han efterlyser ett system där fastighetsägare alltid automatiskt blir upplysta om att en ändring av fastighetsregistret är på gång – innan ändringen genomförs. Patricia Sörensen, enhetschef på Lantmäteriet, menar att de säkerhetsrutiner som finns är tillräckliga och att de fungerar. Lantmäteriet har som rutin att alltid skicka en underrättelse till säljaren när det sker ett ägarbyte av fastigheter och lagfarten har ändrats. Det ger husägaren tillräckligt med möjligheter att reagera, menar hon. Till artikeln >>

Huskapningar i Klagstorp del i större härva

26 september, 2014 i Bedrägeri

De två husägare i Klagstorp som anmält att någon försökt lura till sig deras fastigheter är inte ensamma om att ha blivit bedragna. Lantmäteriet vittnar om totalt 13 ansökningar – alla inlämnade av samma ombud, skriver TA. – Det ser ut att vara samma person som skrivit dem. De har alla lämnats in av samma ombud och i flera fall är det samma person som står som förvärvare, säger Mats Snäll som är utvecklingschef på Lantmäteriets fastighetsinskrivning. Det vanligaste motivet till huskapningar är att bedragaren hoppas kunna tjäna på det ekonomiskt, genom att sälja vidare huset eller belåna det hos banken. I fallen med huskapningarna i Skåne verkar det dock inte vara ett ekonomiskt intresse som ligger bakom. – I flera fall verkar förvärvaren ha ett intresse i fastigheterna sedan tidigare, säger Mats Snäll. Till artikeln >>
I samtliga fall har lagfarten skrivits över på en och samma man ”George Tourey”, skriver Sydsvenskan. Det finns ingen med det namnet i det svenska folkbokföringsregistret. Sedan 2011 underrättas alltid säljare när lagfarter ändras, och antalet fullbordade kapningar sjönk till noll. Till artikeln >>

Köpte hus – utan säljarens vetskap

23 september, 2014 i Bedrägeri

På papperna såg det ut som att de båda personerna i Klagstorp sålt sina hus. Men ingen av dem har skrivit under vare sig något kontrakt eller köpebrev och nu utreder polisen ärendena som grovt bedrägeri och urkundsförfalskning, skriver Trelleborgs Allehanda. Personerna, som bor grannar på orten, har fått papper hemskickade till sig från Lantmäteriet och då reagerat. – Vi har vissa indikationer på vem som kan ligga bakom och kommer att kontakta den personen, säger utredaren Viveka Smidvall på Trelleborgspolisen. Till artikeln >>

Fyra år gammal faktura ska betalas

22 november, 2013 i Konsumenträtt

En kvinna fick en faktura av Lantmäteriet på 49 000 kronor för förrättningskostnader för reglering av fastigheter som gjordes fyra år tidigare. Hon trodde att ärendet blivit preskriberat eftersom Lantmäteriet skickade fakturan så många år senare och därför ansåg hon att hon inte skulle betala, skriver Ena-Håbo Tidningen. Hon överklagade till Mark- och miljödomstolen, som höll med henne, men nu har HD slagit fast att hon ändå måste betala. Detta eftersom preskriptionstiden är tio år. Till notisen >>

Ännu en Visbymäklare varnas

4 februari, 2013 i Handel

En fastighetsmäklare i Visby varnas av Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd efter att han använt en felaktig karta i samband med en förmedling av en jordbruksfastighet, skriver SR Gotland. Mannen förstärkte själv linjerna på en karta från Lantmäteriet med följden att fastighetens areal inte stämde. Till artikeln >>