Du går nu igenom arkiven för lekplatser.

Livsfarliga fel på lekplatser i Karlskrona

16 september, 2015 i Hälsa

Den nya lekplatsen i Hoglands park och tre andra lekplatser i Karlskrona har lekredskap som kan vara direkt livsfarliga. Barn som leker där riskerar bland annat att strypas och fastna med huvudet, skriver P4 Blekinge. Det framgår av besiktningsprotokoll efter en inspektion gjord av Konsumentverket, Boverket och Sveriges kommuner och landsting. Riskerar skadestånd
Skulle det inträffa en olycka så riskerar fastighetsägaren, det vill säga kommunen, skadestånd. Till artikeln >>

”Barn ska kunna leka på säkra lekplatser”

20 oktober, 2014 i Hälsa

DN har under två veckor granskat säkerheten på landets lekplatser. Nästan hälften av alla larm om säkerhetsbrister på lekplatser har inte åtgärdats inom ett år, visar granskningen av 500 slumpvis utvalda lekplatser. Ansvarig minister Mehmet Kaplan och Barnombudsmannen ser allvarligt på att många kommuner ignorerar larm om säkerhetsbrister på lekplatser. – Det är anmärkningsvärt att bristerna som ni skriver om finns kvar. Barnombudsmannen gjorde en undersökning år 1998. Redan då kunde vi konstatera ungefär samma siffror som ni publicerat när det gäller antalet barn som skadas på lekplatser, säger barnombudsmannen Fredrik Malmberg. Till artikeln >>

Många lekplatser är dödsfällor

25 april, 2012 i Hälsa

Hem & Hyra har granskat säkerheten på bostadsbolagens lekplatser i Stockholms län. Var tionde lekplats har stora brister, med risk för strypning eller huvudskador. – Det är väldigt allvarligt om det är så stora brister, säger Anna Strandberg på Konsumentverket. Hon säger att de inte har resurser att kontrollera alla lekplatser, men gör stickprov och agerar på anmälningar. Till artikeln >>