Du går nu igenom arkiven för Lindorff.

Fakturamysteriet hos Östhammars stadsnät olöst

2 mars, 2015 i Handel

Många av de ospecificerade fakturor som skickats ut till flera av Östhammars stadsnät kunder kan redan vara betalda, skriver UNT. När UNT kontaktar Open nets marknadsansvariga Janina Andersson uppger hon att Open net just nu utreder fakturorna och för samtal med Lindorff och kommunen. Det är uruselt skött från alla tre parter. Ingen verkar ha någon koll på vad den andra sysslar med. Jag är glad att min faktura är annullerad, men hoppas att inga andra behöver betala dubbelt, säger en drabbad kund. Till artikeln >>

Inkassobolag måste specificera kostnader tydligare

19 september, 2014 i Ekonomi

Datainspektionen kräver att några av landets största inkassobolag tydligare specificerar de kostnader som de kräver att den skuldsatte ska betala, skriver myndigheten. Både 2010 och 2012 konstaterade Datainspektionen att inkassobolagens krav för fordringar som rör tele-, TV- och Internetavgifter var för otydliga. Myndigheten riktade även kritik mot bolagen för att de inte tydligt specificerar de kostnader som de kräver att den skuldsatte ska betala. Kostnader för själva inkassokravet och en eventuell betalningspåminnelse men också faktureringsavgifter och andra administrativa avgifter ska redovisas var för sig i inkassokravet. – I årets uppföljande granskning ser vi att de tidigare bristerna i hur bolagen specificerar sina kostnader till stor del kvarstår, säger Datainspektionens jurist Malin Fredholm. Intrum Justitia, Lindorff, Svea Inkasso och Transcom måste nu specificera kostnaderna tydligare. Till artikeln >>

Gyllene tider för inkassobolagen

28 maj, 2014 i Ekonomi

Vid årsskiftet fanns 435 000 svenskar i Kronofogdens register, med sammanlagda skulder på 70,3 miljarder kronor. Året innan uppgick den totala skuldsumman till 67,4 miljarder, skriver SvD. Svenskarnas skuldsättning har blivit till en miljardindustri. Ju fler som skuldsätter sig desto bättre går det för inkassobolagen. Samtidigt är det flera bolag som vill bli av med sina skulder, och i ett tidigt skede säljer hela portföljer med skulder vidare till inkassobolagen som får driva in skulderna. Till artikeln >>