Du går nu igenom arkiven för Lisa Ehlin.

Så blir du läst av din e-bok

16 april, 2015 i Allmänt

Hur snabbt läser du? Hur länge? Var slutar du? Via läsplattor och e-böcker blir läsbeteenden möjliga att mäta, skriver DN. Med läsplattor, applikationer, e-böcker får återförsäljare och förlag noggrann tillgång till sådant som förut varit omöjligt eller svårt att mäta: läsningens mekanik – läsarnas individuella vanor och beteenden. Läsardatan sparas sedan i centrala databaser. Hur den skördade informationen i slutändan används varierar, men vissa förlag ser det som konkret input på hur man göra litteraturen mer läsaranpassad. Alexandra Borg är doktor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och forskar om digital läsning. Hon tror inte att ett Orwellskt övervakningsförfarande kommer att generera stor litteratur, men ser ändå ljusa sidor med interaktionen. Borg menar även att paniken kring synen på den digitala datainsamlingen till stor del handlar om en romantiserad bild av författaren och boken. Till artikeln >>