Du går nu igenom arkiven för Lokaltidningen Helsingborg.

Rånad – sedan lurad av Bolagsupplysningen

27 augusti, 2015 i Bedrägeri

Först blev hon rånad i sin damsalong. Ett år senare blev hon utsatt för en misstänkt form av falska fakturor, skriver Lokaltidningen Helsingborg. Lilian fick ett brev där hon ombads kontrollera sitt telefonnummer som står förtryckt i brevet och korrigera om det inte är rätt. Numret stämde inte. Då drog hon sig till minnes att några kunder har ringt men inte kommit fram till henne. – Brevet såg bra och seriöst ut. Det måste jag rätta till, tänkte jag. Lilian bestämmer sig för att korrigera numret och skriver under med sitt namn. – Portot var betalt och det stod ingenting om några avgifter. Det kan jag garantera för då hade jag aldrig skrivit på, säger hon. Efter cirka en dryg vecka kommer det en faktura på 5 945 kronor. – Polisen sa att jag skulle korsa över summan och bestrida fakturan, samt att skicka tillbaka till avsändaren som har adress Tallin i Estland. Nu är jag orolig för att det kommer krav från Tallin. Till artikeln >>

Satsning ska sätta stopp för bedrägerier

22 april, 2015 i Bedrägeri

Många bedrägeribrott i Nordvästra Skåne klaras inte upp. Samtidigt är allmänheten inte alltid medveten om riskerna, skriver Lokaltidningen Helsingborg. En ny satsning som fått namnet ”Artur” ska minska utredningshögen och sprida kunskap om hur man kan skydda sig mot bedrägerier. ”Artur” beräknas pågå året ut. En viktig del av satsningen går ut på att öka medvetenheten kring bedrägeribrott hos företagare och privatpersoner. – Vi kommer att informera mycket om olika fallgropar, både via media och genom vår egen facebook-sida, säger kommissarie Anders Isgren. Bland annat kommer man fokusera mycket på hur man hanterar och skyddar sin post. Både bedrägerisektionen, underrättelsetjänsten, kommunikationsavdelningen och enheten för brottsförebyggande samordning kommer att involveras i arbetet. Målet är att hitta nya sätt att samverka inom polisen. Även poliser i yttre tjänst ska göras mer uppmärksamma på brottstypen. – Vid husrannsakningar ska våra poliser titta efter tecken på bedrägeribrott. Ett vanligt exempel är brev med namn på personer som inte bor på den aktuella adressen. Till artikeln >>