Du går nu igenom arkiven för Maria Lindstedt.

Dålig tillsyn på äventyrsbad

20 oktober, 2015 i Hälsa

Var tionde dödsolycka bland badande barn sker i äventyrsbad. Nu vill Konsumentverket öka säkerheten och skärpa riskmedvetenheten hos både anläggningar och föräldrar, skriver TT. Under året har ett 30-tal äventyrs- och upplevelsebad kontrollerats. Tillsynen gjordes utifrån den vägledning som Konsumentverket tagit fram. – En av de erfarenheter vi dragit är att det till viss del är en omogen bransch. Några är exempelvis osäkra på hur de ska göra riktiga riskanalyser. En del saknar bra underlag kring var tillbuden inträffar. Man förstår inte att olycksfallsrapporter är en viktig del av riskanalysen, säger Maria Lindstedt, utredare vid Konsumentverket. Ett problem är också när föräldrar inte har koll på sina barn. Till artikeln >>

Föll handlöst – när studsmatta sprack

7 augusti, 2014 i Hälsa

Familjens studsmatta hade några år på nacken, men inga synliga tecken på skador och slitage. Ändå brast hoppduken när dottern Hanna hoppade och hon föll handlöst mot marken. Nu vill hennes pappa Magnus uppmärksamma andra på riskerna med gamla studsmattor, skriver ttela.se. – Vi har skött om den så gott det går. Vissa lämnar mattan utomhus över vintern, men vi har alltid tagit in vår, säger pappa Magnus. – I bruksanvisningen står att studsmattan är av hög kvalitet och att den med rätt skötsel håller i många år. Det är omöjligt att vara beredd på att duken ska gå sönder. Hos Konsumentverket finns ingen specificerad livslängd för studsmattor. Utredaren Maria Lindstedt uppmanar konsumenter att granska sin studsmatta inför varje säsong. Enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap skadar sig 6000 barn varje år på studsmattor. Var tionde skadad får läggas in på sjukhus. Till artikeln >>

Konsumentverket granskar äventyrstjänster

11 mars, 2014 i Konsumenträtt

Konsumentverket skriver i ett pressmeddelande att man vill klargöra vilka säkerhetskrav som ställs på arrangörer av olika typer av äventyrsaktiviteter som till exempel höghöjdsbanor, hoppa blob, åka ribbåt och åka kabel. På senare år har det blivit vanligt att olika företag arrangerar dessa aktiviteter och inte sällan i samband med festivaler eller andra större arrangemang. – Det är alltid arrangören som har ansvar för att tjänsten är säker och därför måste denne göra en bedömning av vilken typ av säkerhetsinformation som deltagaren behöver för att kunna förstå riskerna och genomföra aktiviteten på ett säkert sätt, säger Maria Lindstedt, utredare vid Konsumentverket. Arrangören måste även avgöra om övervakning av deltagarna är nödvändigt för att säkerhetskravet ska vara uppfyllt. Myndigheten har tagit fram en rapport – Att köpa spänning – och också gjort en vägledning som vänder sig till arrangörerna. Till pressmeddelandet >>