Du går nu igenom arkiven för Martin Johansson.

Telekområdgivarna kritiserar Sura Visions avtalsvillkor

28 januari, 2014 i Handel, Konsumenträtt

– Att man förlänger på det här sättet med den här längden har det prövats lika olika varianter på. Det är inte tillåtet att förlänga med så långt tid som ett år. Det är enligt praxis okej att låta ett avtal med bindningstid gå över till ett avtal med uppsägningstid. Så tre månaders uppsägningstid efter en bindningstid har ansetts skäligt. Så säger Mattias Grafström, vd för Telekområdgivarna, till SR Västmanland om Sura Visions avtalsvillkor med 12 månaders uppsägningstid då bindningstiden förlängs med ett år i taget. Läs mer >>

Sura Vision försvarar sina avtal

28 januari, 2014 i Handel, Konsumenträtt

– Det skulle vara trevligt om man kunde få ett ordentligt svar från tingsrätten hur de tycker och tänker kring hur våra avtal ser ut. Så säger Martin Johansson, VD på Sura Vision, till SR Västmanland om deras uppsägningstid är på ett år. Han tycker det är rimligt att avtalen förlängs för ett år i taget eftersom när man ingår avtal med Sura Vision är man till en början bunden i hela fem år. Läs mer >>