Du går nu igenom arkiven för medling.

Fjärrvärmeföretag måste informera tydligare

23 september, 2016 i Konsumenträtt

Fjärrvärmeföretaget Solör Bioenergi missade att skicka med information om rätten att begära förhandling, an­söka om medling och säga upp avtalet när de aviserade om en prishöjning som skulle gälla från den 1 januari 2016. Därför har Energimarknadsinspektionen (Ei) nu beslutat att företaget inte får tillämpa prishöjningen, skriver myndigheten. När ett fjärrvärmeföretag ensidigt aviserar om prishöjningar måste de enligt fjärrvärmelagen informera sina kunder om detta senast två månader innan det nya priset börjar gälla. Samtidigt ska fjärrvärmeföretaget ange skälen till prisändringen samt informera sina kunder om rätten att begära förhandling, an­söka om medling och säga upp avtalet. Till artikeln >>

KO yrkar på medling i grupprättegången mot Stävrullen

20 juni, 2014 i Konsumenträtt

Konsumentombudsmannen, KO, har lämnat in ett yttrande till Umeå tingsrätt i grupprättegången mot Stävrullen Finans AB (tidigare Kraftkommission). I yttrandet upprepar vi vårt yrkande om att tingsrätten ska utse en medlare i målet, skriver verket i ett pressmeddelande. Sedan tidigare är en huvudförhandling inplanerad i Umeå tingsrätt under november–december 2014. I vårt yttrande yrkar vi också att bolaget och dess VD, oavsett hur domstolen i övrigt dömer i målet, ska stå för de rättegångskostnader som uppkommit som en följd av att bolaget medvetet raderat kundregister och samtliga fakturor, vilka KO begärt att få ta del av tidigt i rättegången. Till pressmeddelandet >>