Du går nu igenom arkiven för mikroplaster.

Mikroplast flödar ut i havet via avloppet

2 oktober, 2014 i Miljö

Det finns en oro för att mikroskopiska skräppartiklar i haven har en störande effekt på de marina ekosystemen, skriver Ny Teknik. Därför har IVL och Svenskt Vatten undersökt hur mycket mikroskräp som finns i inkommande och utgående vatten vid tre avloppsreningsverk. Resultaten visar att stora mängder mikropartiklar av plast och textilfibrer finns i hushållens avloppsvatten. Trots att reningsverken lyckades avskilja merparten av mikroskräpet, ofta över 90 procent släpptes i storleksordningen 30-70 miljoner mikroplastpartiklar och 40-500 miljoner textilpartiklar per timme ut i havet. De mikroskräppartiklar som reningsverken lyckas avskilja hamnar i slammet. Om slammet sedan används som gödning på åkrar följer troligen mikroplastpartiklarna med. Forskarna konstaterar att de i rapporten inte har lyckats besvara frågan om hur stort tillskottet av mikroskräp är från reningsverken jämfört med andra källor. Hur farligt det är med mikroskräp i haven vet man ännu inte riktigt.Till artikeln >>

Köp inte kosmetik med mikroplaster

25 augusti, 2014 i Miljö

Jag delar Ethel Forsbergs frustration över att det går så trögt för EU att förbjuda mikroplaster i skönhetsprodukter, skriver miljöminister Lena EK i SvD. Sverige har agerat tillsammans med Nederländerna för att trycka på EU och vi jobbar aktivt på andra sätt inom EU. Det finns som Ethel Forsberg säkert vet stora fördelar med att reglera farliga kemikalier på EU-nivå jämfört med en nationell reglering dels är det oerhört svårt att som enskilt land inom EU nationellt förbjuda och dels riskerar vi att dessa mikroplaster läcker ut från andra länder. Jag har tidigare uppmanat konsumenter att inte köpa kosmetik som innehåller mikroplaster – och jag upprepar detta i väntan på att EU kommer till skott, skriver EK. Till artikeln >>

Farliga plaster i vanliga hygienprodukter

17 oktober, 2013 i Hälsa, Handel, Miljö

Inte bara det synliga plastskräpet innebär ett miljöproblem i haven. Även mikroplaster från till exempel hudvårdsprodukter, deodoranter och raklödder förorenar haven, som håller på att förvandlas till en plastsoppa, skriver SR Kalmar. Det visar en studie från Naturskyddsföreningen. När partiklarna kommer ut i havet kan det leda till skador på djur och sprida giftiga kemikalier. Nu vill Naturskyddsföreningen att det bland annat ska bli förbjudet att producera och sälja konsumentprodukter med tillsatta mikroplastpartiklar. Läs mer >>