Du går nu igenom arkiven för mobil telefoni.

Dålig information när Telia klipper kabeln

4 november, 2014 i Tele- och internet

Operatörerna är dåliga på att informera sina kunder när den fasta telefonin ersätts av mobila lösningar. Det anser PTS som nu skickar brev med uppmaning till skärpning, skriver CS. Enligt reglerna ska den operatör som har avtal med en kund informera när den fasta telefonin plockas bort. Men många kunder till mindre operatörer som erbjuder telefonitjänster i Telias kopparnät får ingen information från sin operatör. Förra året var det bara 39 procent, ett tapp från 83 procent året innan. Ingen behöver dock vara oförberedd eftersom även Skanova skickar ut information. Till artikeln >>

PTS: Mer frekvenser för snabbare mobilt bredband

7 mars, 2014 i Tele- och internet

Det finns täckning för taltelefoni på ca 85 procent av landets yta, enligt den kartläggning av mobilnät som PTS har genomfört på regeringens uppdrag. När det gäller bredbandstäckning med lite högre hastigheter (10 Mbit/s) är bilden annorlunda. De nya 4G-näten täcker tillsammans drygt 40 procent av ytan, och de snabbaste mobila bredbanden (30 Mbit/s) täcker endast ett par procent av ytan. Siffrorna är beräknade med antagandet att användaren håller mobiltelefonen i handen eller mot huvudet. Det skriver PTS i ett pressmeddelande. Såväl för taltäckningen som för täckningen av mobilt bredband gäller att de glesast befolkade länen har minst yttäckning. Det är där de vita områdena är som störst. Därför anser Göran Marby, PTS generaldirektör, att det är glädjande att 700 MHz-bandet inom några år blir tillgängligt för mobilnätsutbyggnad. Det är just detta som behövs, anser han; mer frekvenser i låga band för att operatörerna ska lyckas bygga ut näten i alla delar av landet. Till pressmeddelandet >>

PTS vill ha tydligare avtal för telefoni och bredband

23 januari, 2013 i Tele- och internet

Operatörerna måste bli bättre på att förklara för konsumenterna vad som verkligen ingår när man köper telefoni och bredband. Det måste vara enkelt att se vad som ingår i ett avtal, och hur det fungerar, till exempel vilken hastighet man kan få eller om man kan använda internettelefoni. PTS har nu skickat förslag till nya regler på remiss, skriver myndigheten. Till artikeln >>