Du går nu igenom arkiven för mobiltäckning.

Bloggat: På väg mot en mer konsumentvänlig telekommarknad

21 oktober, 2016 i Tele- och internet

Den 20 oktober arrangerade PTS och Telekområdgivarna en halvdag med temat ”En konsumentvänligare telekommarknad”. Drygt 80 personer samlades för att höra mer om myndigheters och branschaktörers arbete på konsumentområdet, skriver Catarina Wretman, tf generaldirektör för PTS, i ett blogginlägg. Hon konstaterar att samverkan mellan myndigheter och mellan branschen och myndigheter ger ofta mycket god effekt, exempelvis när Kronofogden samverkade med Telekområdgivarna när det gäller mobilskulder. Branschöverenskommelser kan under vissa förutsättningar vara mycket effektiva. Telekområdgivarna, Konsumentverket och PTS har goda erfarenheter av detta genom arbetet för mer rättvisande information om mobiltäckning och genom det pågående arbetet tillsammans med nätägande operatörer för att stoppa oseriösa aktörer som ägnar sig åt så kallat ”fulsälj”. Det finns en tydlig vilja hos seriösa branschaktörer att stärka förtroendet bland kunderna. Det visar inte minst dessa aktörers engagemang i Telekområdgivarna. Trenden går från en huggsexa för att med tuffa försäljningsmetoder få så många nya kunder som möjligt till att bygga förtroende på sikt, med nöjda kunder som stannar kvar. På en marknad som inte längre växer lika snabbt som tidigare blir det allt viktigare att behålla kunderna. Till inlägget >>

Mobiltäckning beror på mobilen

5 september, 2016 i Tele- och internet

Mobiltäckning eller inte i landsbygd kan bero på val av mobil och hur den hanteras, skriver PTS i ett pressmeddelande. Det visar en studie utförd av Aalborgs universitet som beställts av Nordiska ministerrådet och regleringsmyndigheterna i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Studien, där 26 telefonmodeller testats, visar att det finns stora skillnader i antennprestanda mellan olika telefonmodeller vid användning av data- och rösttjänster. Vissa modeller fungerar bra i alla frekvensband för både data och telefoni medan andra modeller fungerar bättre i vissa frekvensband. Hur telefonen används spelar också stor roll. Telefonerna fungerar bäst om de får ligga fritt, och allra sämst fungerar de när de hålls mot huvudet. Testerna visar också på skillnader som beror på om telefonen hålls i vänster eller höger hand vid röstsamtal. Till artikeln >>

Telekområdgivarna: Fulsälj fortfarande i topp

4 februari, 2016 i Handel, Tele- och internet

2015 är det år som Telekområdgivarna fick in flest ärenden sedan verksamheten startades hösten 2006 (8887 stycken). Framförallt är det ärenden om så kallat fulsälj som ökat, skriver man i ett pressmeddelande. Hela 70 procent av dessa ärenden gäller operatörer som inte är med hos Telekområdgivarna, trots att dessa tillsammans endast har cirka en procent av marknadsandelarna. När det gäller ärenden om hastighet och täckning ses en förbättring. Antalet sådana ärenden har minskat sedan branschöverenskommelsen om nya täckningskartor mellan Konsumentverket och mobiloperatörerna trädde i kraft årsskiftet 2014-2015. Till artikeln >>

PTS vill att EU stoppar fulsäljet

9 oktober, 2015 i Handel, Tele- och internet

Det behövs tuffare lagstiftning på EU-nivå och bättre uppföljning av hur telebranschen sköter sig. Så vill kommunikationsmyndigheten PTS komma till rätta med fulförsäljningen av teletjänster, skriver Telekom Idag. – Vi vill att EU inför ett krav på etiskhet och seriositet för att telebolag ska få tillträde till marknaden, och att det ska kunna kontrolleras av tillsynsmyndigheten. I dag saknas sådana krav i lagen, säger Sara Andersson, chef för avdelningen för samhällsfrågor på PTS. PTS vill också öka uppföljningen av den handlingsplan som de nätägande operatörerna förbundit sig att följa, vilken innebär ett ansvar inte bara för försäljningen av de egna tjänsterna utan också de operatörer som hyr in sig i näten. En pågående utredning har föreslagit att det ska krävas en skriftlig avtalsbekräftelse, något som skulle ge köparen mer betänketid innan man binder sig för ett nytt abonnemang. Det är också ett förslag som gillas av PTS. Till artikeln >>

Telenor hotade stämma lurad kund

19 maj, 2015 i Granskningar

Anne-Mari lockades att teckna ett abonnemang hos Telenor av Mobilizera. Abonnemanget visade sig vara oanvändbart och surfplattan inte alls gratis. Telenor vägrade dock följa lagen och häva avtalet. Istället hotade de med stämning. Läs resten av det här inlägget →

Riktantenn satte fart på bredbandet

15 maj, 2015 i Tele- och internet

På mitt lantställe i centrala Sörmland har jag under ett antal år kunnat följa den mobila utvecklingen. Det har inte alltid fungerat bra, skriver Peter Ekstedt på PTS i ett blogginlägg. 4G gav visserligen bättre hastighet och stabilm ottagning, men bara 3-5 Mbits/s. ”För ett par veckor sedan gjorde jag slag i saken och bestämde mig för att följa ett av de råd vi på PTS ibland förmedlar till personer som är missnöjda med sin bredbandstäckning och hastighet – att sätta en riktantenn på taket”, skriver han. Efter att ha testat att rikta den mot olika basstationer har han nu 20 Mbits/s istället. Att använda extern antenn ser vi som helt naturligt för att ta emot marksänd tv – varför gör då inte fler på samma sätt med bredbandet, undrar han. Till blogginlägget >>

Telia överdrev 4G-täckning

7 maj, 2015 i Tele- och internet

Parallellt med nya rättvisande täckningskartor har Telia i underlag till regeringen överdrivit 4G-täckning så grovt att en rättelse kommer att förändra hur vanliga människor uppfattar alla mobiloperatörernas löften. Det skriver Telekommarknaden. – Den aggregerade 4G-täckningen för alla operatörer kommer att påverkas markant. Den kommer att behöva revideras ner betydligt. Det är beklagligt, säger PTS spektrumchef Jonas Wessel. Till artikeln >>

Elbolag hindrar mobilt bredband i glesbygden

17 april, 2015 i Tele- och internet

Telenor och Tele2 hinner inte bygga ut mobilt bredband i glesbygd i den takt som företagen lovat. Nu riskerar operatörerna böter men skyller missen på tröga elbolag, skriver IDG. – Det är ett välkänt problem att el-leverantörerna inte vill skrida till verket förrän man känner en trygghet kring överklaganden, säger Tele2:s presschef Oliver Carra. – Konsekvensen blir att det inte sällan är så att basstationerna står färdiga både för 2g och 4g men att det inte finns någon ström. Vi tycker naturligtvis att det är tråkigt och arbetar för att hantera den flaskhals som det innebär, säger han. Roger Lindmark som är kommunikationsansvarig på Vattenfalls el-distribution har en annan bild av situationen. – Vi vill gärna ansluta master och det gör vi i stor mängd. Men ibland är det så att teleoperatörerna väljer platser för sina master där det är svårt eller mycket jobb att komma fram med elledning. Till artikeln >>

Telekområdgivarna: Nöjdare kunder men fler ärenden

20 februari, 2015 i Handel, Tele- och internet

2014 var det år då kundnöjdheten inom telekommarknaden nådde det högsta resultatet hittills i Svenskt Kvalitetsindex sedan mätningarna började. Kundnöjdheten har alltså ökat, men trots det har Telekområdgivarna 2014 flest ärenden sedan starten 2006 – 8492 stycken, skriver man i ett pressmeddelande. EN förklaring kan vara att det blivit lättare att skicka in ärenden. En tredjedel av ärendena som gäller fast telefoni riktas mot ett fåtal operatörer med en marginell marknadsandel De har därmed orsakat en oproportionerligt stor del av de ärenden som kommit in. Under de gångna åren har Konsumentverket också vidtagit åtgärder mot några av dessa operatörer och deras säljmetoder, konstaterar man. Till artikeln >>

”Bra – men det måste bli bättre”

14 januari, 2015 i Tele- och internet

Mattias Grafström, Vd på Telekområdgivarna, tycker att SKI:s senaste undersökningen om kundnöjdheten inom telekom är ett steg i rätt riktning. Men ännu återstår mycket jobb, skriver han i Telekom Idag. ”En stor del av ökningen i kundnöjdhet i SKI:s rapport gäller företagsabonnemang men nästa år vill vi se att det också slår igenom på konsumentsidan. SKI:s siffror kan trots allt ses som en bekräftelse på att det målmedvetna arbete som bland annat Telekområdgivarna genomfört tillsammans med myndigheter och branschen lönar sig, vilket är mycket glädjande”, skriver Grafström. Till artikeln >>