Du går nu igenom arkiven för mobiltäckning.

Nya täckningskartor ska göra det lättare välja operatör

2 januari, 2015 i Tele- och internet

Den 1 januari lanserade de stora mobiloperatörerna nya mer användarvänliga täckningskartor som ska ge en mer rättvisande bild av mobiltäckningen i landet, skriver DN. Tidningens tidigare granskning fick dåvarande IT-minister Anna-Karin Hatt (C) att hota med lagstiftning om inte operatörerna skärpte sig. Konsumentverket och Post- och telestyrelsen, PTS, fick senare ett regeringsuppdrag att se över täckningskartornas utformning. En överenskommelse slöts mellan Konsumentverket och de större mobiloperatörerna med egna nät: Telia, Telenor, Tele2, 3 och Net1. Sedan dess har man tillsammans med PTS och Telekområdgivarna arbetat på att ta fram nya täckningskartor. Vid årsskiftet kom de nya kartorna, som har samma färgsättning och färgkodning. Samtidigt har tre olika gemensamma nivåer för att beskriva täckningen införts: bastäckning, god täckning och mycket god täckning. – Detta är ett stort steg på vägen mot att rätta till de problem vi haft med täckningskartorna tidigare, säger Mattias Grafström, vd för Telekområdgivarna. Till artikeln >>

Klagomål på telebolagen ökar

13 november, 2014 i Handel, Konsumenträtt, Tele- och internet

Konsumenterna får fel eller bristfällig information om den nya ångerrätten. Klagomålen ökar nu kraftigt hos Telekområdgivarna, skriver GP. Reglerna ändrades i somras. Konsumentens ångerfrist på 14 dagar börjar nu att ticka direkt, när du precis tackat ja till exempelvis ett mobilabonnemang per telefon. Du som handlar en tjänst eller en vara ska få information om ångerrätten innan köpet genomförs. Informationen ska vara tydlig och innehålla det du behöver veta för att kunna utnyttja din ångerrätt. Konsumenterna har enligt Telekområdgivarnas statistik fått dålig information om ångerrätten. Klagomålen som handlar om ångerrätten har ökat med 46 procent under det tredje kvartalet jämfört med samma period förra året. – De som vänder sig till oss har väldigt svårt att få sina problem utredda. De nya reglerna har inte nått operatörernas kundtjänster. Det borde de ha gjort eftersom det gått fem månader, säger vd Mattias Grafström. Också klagomålen på försäljning av abonnemang, all telefoni, bredband och tv, som sker på allmän plats har ökat med 49 procent. Mattias Grafström ser ett mönster i att operatörerna tappar kontrollen över hur försäljningen går till hos återförsäljare, exempelvis en butikskedja. Till artikeln >>

Kraftsamling för att förbättra mobiltäckningen i Jämtland

22 oktober, 2014 i Tele- och internet

Nu kraftsamlar mobiloperatörer med myndigheter och samhället för att förbättra den mobila täckningen i länet, skriver P4 Jämtland. Det är genom så kallade regionala dialogmöten, där Länsstyrelsen och Regionförbundet bjudit in bland annat aktörer på marknaden, näringsliv och kommuner som tillsammans ska förenkla utbyggnaden av 3G och 4G näten. Till artikeln >>

Tele2-reklam får bakläxa av Konsumentverket

17 oktober, 2014 i Tele- och internet

Konsumentverket anser att Tele2:S kampanj, där man säger sig ha bäst 4G-täckning i hela världen, strider mot marknadsföringslagen. Det rapporterar Resumé. Kampanjen bygger på tester från Open Signal, men det räcker inte. Tele2 måste nu svara Konsumentverket senast den 30 oktober.
– Vi vidhåller att OpenSignals test är vederhäftigt och att vår kampanj därför inte bryter mot marknadsföringslagen. Det är också vad vi kommer anföra i vårt svar till Konsumentverket, säger presschefen Oliver Carrà, till VA Telekommarknaden. Till artikeln >>

Mobiltäckningen i Växjö mätt med hjälp av sopbilar

24 september, 2014 i Tele- och internet

Genom att lägga mobiltelefoner i sopbilar som har åkt runt i Växjö har det nu gjorts en oberoende mätning av mobiltäckningen i hela kommunen. Resultatet har nu publicerats i form av en karta där man enkelt kan se hur mobiltäckningen ser ut, skriver SMP. – Det man kan se av resultatet är exempelvis att operatören Telia kanske inte är det bästa om man bor på landsbygden. Bor man norr om Lammhult är kanske Telenor bättre än andra och bor man västerut kan det vara en annan operatör som passar bäst, säger landsbygdsutvecklare Hans Ohlsson. Till artikeln >>

Net1 först ut med ny täckningskarta

2 juni, 2014 i Tele- och internet

De nätägande operatörerna ska senast vid årsskiftet tillhandahålla mer rättvisande täckningskartor. Net1 är först ut och lanserade i veckan sin, skriver Telekomidag. På de nya kartorna ska det inte finnas förvirrande angivelser om till exempel hastigheter, istället ska jämförelsen kunna göras med hjälp av tre olika nivåer på kartorna: bastäckning, god täckning och mycket god täckning. Detta ska hjälpa konsumenten att ställa operatörernas kartor mot varandra på ett enkelt sätt. – Vi delar PTS och Konsumentverkets uppfattning att det ska vara enkelt och tydligt för konsumenten att förstå och jämföra täckningskartor, säger Linus Jönsson, vd för Net1 Sverige. Till artikeln >>

Sopbilar och båtar ska undersöka mobiltäckningen

28 mars, 2014 i Tele- och internet

Många på landsbygden och i skärgården upplever att den täckningskarta som många mobiloperatörer tillhandahåller inte stämmer överens med verkligheten. För att undersöka hur det verkligen ser ut tar Västerviks kommun nu hjälp av sopbilar och båtar, skriver VT. Syftet med testerna bland annat ren konsumentupplysning, men även att kommunen kan använda sig av uppgifterna, vid exempelvis upphandlingar. Man ska också kunna använda all insamlad data för att kunna föreslå förbättringar av mobiltäckningen till operatörerna. Läs mer >>

PTS: Mer frekvenser för snabbare mobilt bredband

7 mars, 2014 i Tele- och internet

Det finns täckning för taltelefoni på ca 85 procent av landets yta, enligt den kartläggning av mobilnät som PTS har genomfört på regeringens uppdrag. När det gäller bredbandstäckning med lite högre hastigheter (10 Mbit/s) är bilden annorlunda. De nya 4G-näten täcker tillsammans drygt 40 procent av ytan, och de snabbaste mobila bredbanden (30 Mbit/s) täcker endast ett par procent av ytan. Siffrorna är beräknade med antagandet att användaren håller mobiltelefonen i handen eller mot huvudet. Det skriver PTS i ett pressmeddelande. Såväl för taltäckningen som för täckningen av mobilt bredband gäller att de glesast befolkade länen har minst yttäckning. Det är där de vita områdena är som störst. Därför anser Göran Marby, PTS generaldirektör, att det är glädjande att 700 MHz-bandet inom några år blir tillgängligt för mobilnätsutbyggnad. Det är just detta som behövs, anser han; mer frekvenser i låga band för att operatörerna ska lyckas bygga ut näten i alla delar av landet. Till pressmeddelandet >>

Norsk mobil funkar bäst – i Sverige

28 februari, 2014 i Tele- och internet

Byn Lövberg i Vilhelminafjällen är ofta helt utan mobiltelefon flera dagar i sträck. Just nu fungerar ingen operatör alls. Men att ringa med ett norskt mobilabonnemang, via Norge, funkar jättebra, skriver SR Västerbotten. Norge har satsat på statliga glesbygdsmaster, som når in i Sverige. Läs mer >>

Hemligt när Tele2 och Telenor bygger ut

18 februari, 2014 i Tele- och internet

Tele2 och Telenor ska bygga ut mobiltäckning för 2G och 4G och pratar om att man ska öka antalet basstationer med x antal procent i en ”miljardsatsning”. Men när GD försöker få fram detaljer för Gävleborg – vad det egentligen innebär att det kommer vara 80% fler basstationer i länet – blir det stopp hos Telenor. Någon uppgift på hur många basstationer det ska bli och var de ska ligga tillsammans med sina master vill man inte svara på. Det går inte att följa utbyggnaden i exakta tal eller att se var i geografin de nya basstationerna placeras. – Nej, det gör det ju inte. Jag är själv lite nyfiken på vad några procent i deras redogörelse innebär för Norrland till exempel. Det kan ju vara bara sex basstationer eller något sådant, säger Peter Ekstedt, presschef på PTS. Läs mer >>