Du går nu igenom arkiven för Morgan Johansson.

Debatt: Betalningsfri månad räddar barnens jul

1 november, 2016 i Ekonomi

I dag träder en ny skuldsaneringslag i kraft som ska hjälpa fler att ta sig ur skuldfällan, skriver konsumentminister Per Bolund och justitieminister Morgan Johansson i en debattartikel i Aftonbladet. ”en nya lagen ger därför Kronofogden ökade möjligheter att arbeta uppsökande för att få fler skuldsatta att ansöka om skuldsanering. Den nya lagstiftningen gör också att det blir lättare att ansöka om skuldsanering och att själva skuldsaneringsprocessen kan gå snabbare än i dag. Dessutom blir det möjligt med flexiblare betalningsplaner då större hänsyn tas till individens förutsättningar att betala sina skulder. Två betalningsfria månader per år införs med de nya reglerna, i december och juni. På så sätt får till exempel skuldsatta barnfamiljer bättre möjlighet att fira jul och planera sommarlovsaktiviteter. Det blir också lättare för den skuldsatte att sköta sina betalningar via en betalningsförmedling”, skriver man. Till artikeln >>

Tak för snabblån på förslag

13 oktober, 2016 i Ekonomi

Skärpt kreditprövning och ett kostnadstak för snabblån. Det är några av förslagen i en ny utredning som lämnades över till justitieminister Morgan Johansson i dag, och som syftar till att minska skuldsättningen och sätta press på oseriösa långivare, skriver SR Ekot. Ingvor Fahlén, ordförande på yrkesföreningen för skuldrådgivare, välkomnar förslagen. – Jag tror att det är positivt, det är en marknad som bara svämmar över, det finns ju ingen kontroll, säger hon. Kronofogden hanterade över 60 000 betalningsförelägganden kopplade till snabblån förra året, en ökande trend som varit tydlig ända sen låneformen gjorde entré på svenska marknaden. Till artikeln >>
Äntligen, kommenterar Jan Bertoft på Sveriges Konsumenter utredningen. ”Vi har tappat tio år. Nu är status quo inget alternativ, lika lite som menlösa myrsteg. Att inte göra något mycket snart kommer att skada konsumenter och samhället. Det blir fler förlorade år. Räntetak är för övrigt inget unikt, det finns i en rad europeiska länder”, skriver han. Till inlägget >>

Id-kapningar kriminaliseras

12 februari, 2016 i Bedrägeri

Allt fler svenskar råkar ut för att få sin identitet kapad. Regeringen har torsdagen den 11 februari beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över ett förslag till ett nytt brott i brottsbalken – olovlig identitetsanvändning. Det skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande. – Att ta över en annans identitet är inte straffbart i dag. Regeringen täpper nu till en lucka i lagstiftningen genom att kriminalisera ett vardagsbrott som vi ser ökar för varje år, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. – Vi har valt att gå längre med lagförslaget än vad som först var tänkt. Den som förföljer en person genom bland annat id-kapning kommer även att kunna dömas för olaga förföljelse, om var och en av de brottsliga gärningarna är ett led i en upprepad kränkning av personens integritet, fortsätter Morgan Johansson. För straffansvar ska krävas att någon utger sig för att vara en annan person genom att olovligen använda den personens identitetsuppgifter och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne. Till pressmeddelandet >>

Pressmeddelande: Åtgärder mot fakturabedrägerier

7 september, 2015 i Bedrägeri

Bluffakturor och andra former av fakturabedrägerier förekommer i betydligt större omfattning än vad den officiella brottstatistiken visar. Såväl privatpersoner som företag och myndigheter drabbas. Det visar Utredningen om åtgärder mot fakturabedrägerier som i dag har överlämnat sitt betänkande (SOU 2015:77) med förslag på åtgärder till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Det skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande. Till artikeln >>

Förslag ska stoppa oseriösa kreditgivare

4 maj, 2015 i Ekonomi

Konsumentverket ska få rätt att med omedelbar verkan stoppa företag som gör bristfälliga kreditprövningar vid utlåning av pengar till kunder. Justitieminister Morgan Johansson vill med förslaget stoppa oseriösa företag, skriver SR Ekot. – Vi har ett problem i Sverige med en ökad överskuldsättning. Vi har ett problem med oseriösa aktörer, som exempelvis sms-lån och snabblånsinstitut som ofta inte bryr sig om att ta ordentliga kreditprövningar på kunder. Och samtidigt hade vi förra året en kraftig ökning av betalningsförelägganden. Allt tyder på att fler och fler fastnar i skuldfällan, säger Morgan Johansson. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2016 och blir ett komplement till den utredning som regeringen tillsatte för en och halv vecka sedan (23 april) och som fick i uppdrag att bland annat begränsa kreditgivarnas höga avgifter och räntor. Till artikeln >>

Ledare: ”Inga guldkunder på banken”

13 april, 2015 i Ekonomi

Det är en välkommen men knappast radikal ny­ordning som väntar de 1,5  miljoner svenska hushåll som har bolån. Den slutsatsen går att dra efter överlämnandet av betänkandet ”Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden” till justitieminister Morgan Johansson (S) i veckan. Det skriver Carl Johan von Seth i DN. Tonvikten i förslagen ligger på bättre konsumentinformation. Från och med nästa år ska alla skuldsatta få fylliga förklaringar och förslag om individuella amorteringsplaner, enligt utredningen. Samtidigt är det tänkt att banken ska tvingas avslöja sin genomsnittliga bolåneränta för kunden. Därtill måste priset på olika delar av exempelvis ett helkundserbjudande redo­visas tydligare. En utredning med det bredare uppdraget att stärka konsumentskyddet för kunderna även som småsparare hade möjligen gett mer. Minst lika mycket som Sverige behöver en amorteringskultur och bättre information om lån skulle det vara välgörande med hårdare konkurrens om hushållens besparingar. Till artikeln >>

Nya regler kring snabblån utreds

16 februari, 2015 i Ekonomi, Konsumenträtt

Regeringen ska utreda om reglerna ska skärpas för att hindra att konsumenter som tagit snabblån kommer i kläm när låneföretagen brustit i sin kreditprövning, skriver SR Ekot. Bakgrunden är att antalet obetalda snabblån ökat kraftigt det senaste året. – Det här är ett växande problem. Vi ser fler och fler som får betalningsförelägganden, de var över 50 000 förra året. Det är en historiskt hög siffra, säger justitieminister Morgan Johansson. Utredningen ska bland annat se om det går att införa att konsumenter slipper betala tillbaka hela eller delar av skulden om låneföretaget gjort en otillräcklig kreditprövning. Den ska också se om det går att hindra små skulder från att bli för stora, med tak för räntor och kostnader. Till artikeln >>

Justitieministern lovar ny lag mot id-kapningar

4 februari, 2015 i Bedrägeri

Justitieminister Morgan Johansson (S) lovar ny lagstiftning mot id-kapningar i höst, skriver SVT Nyheter. Bedrägerier på nätet har blivit den nya vardagsbrottsligheten och enligt den nya lagen, är förslaget, att det ska bli straffbart att olovligen använda någon annans identitet och att utge sig för att vara en annan person, på ett sätt som drabbar den enskilde. – Det här är en lucka i lagstiftningen som inte är tilltäppt. Vi har en utredning som är färdiggjord och vi kommer med en lagrådsremiss i vår och ett lagförslag till hösten, säger Morgan Johansson. Jan Olsson, polis på nationellt bedrägericenter, är positiv till en ny lagstiftning. – [Det] blir det lättare för oss att starta en förundersökning och det har ett starkt signalvärde att det blir brottsligt, säger han. Till artikeln >>

Nej till lagändring om andrahandsbiljetter

31 mars, 2014 i Handel, Konsumenträtt

Socialdemokraterna vill reglera andrahandsförsäljningen av konsertbiljetter, skriver GP. - Det krävs en lagstiftning mot den här typen av biljettocker. I andra länder finns det lagstiftning som skyddar konsumenterna från den här oseriösa handeln. säger Morgan Johansson (S)ordförande i riksdagens justitieutskott. Socialdemokraterna författade för två år sedan en riksdagsmotion i ärendet, som dock avslogs, och kan inte heller hoppas på någon ändring ifall Alliansen fortsätter regera efter höstens val. Detta då konsumentministern Birgitta Ohlsson säger nej till lagändring och lägger ansvaret på branschen. – I dagsläget är det inte aktuellt att ändra på reglerna. Vi lyssnar självklart på berörda aktörer och förväntar oss agerande från branschen, säger hon. Läs mer >>