Du går nu igenom arkiven för Myresjöhus.

Överlåtelseförbud vid konsumententreprenader gäller inte

27 september, 2016 i Konsumenträtt

Tidningen Byggindustrin ger expertråd åt en byggare som skriver: ”Vi har blivit kontaktade av en köpare som gör gällande ett garantifel på ett småhus vi byggde för två år sedan. Vi har inget entreprenadavtal med dem, utan med den tidigare ägaren (vår beställare) gäller ABS 09. I det avtalet finns ett så kallat överlåtelseförbud som innebär att rättigheterna enligt kontraktet inte kan överlåtas till tredje part utan den andra partens godkännande. Hur ska vi hantera kravet från köparen?”. Juristerna svarar att deras uppfattning är att ”överlåtelseförbud i konsumententreprenader i de flesta fall inte håller. Ni bör alltså kompensera de nya ägarna för felet under förutsättning att ni skulle varit skyldiga att göra detta gentemot er beställare. Enligt konsumenttjänstlagen löper en garantitid på två år från godkänd slutbesiktning”. Till artikeln >>

Debatt: Om HD:s domar i Myresjömålet

23 februari, 2016 i Handel, Konsumenträtt

Förra veckan publicerades en debattartikel av chefsjuristen Ulf Stenberg vid Villaägarnas Riksförbund med budskapet att byggbranschen – med detta avses förmodligen entreprenörer – borde inrätta sig efter HD:s domar och inte ”klaga och kräva ny lagstiftning”. Domarna som åsyftas, de så kallade Myresjöhus-målen, finns att läsa i sin helhet här och här, skriver Fredrik Schedin, advokat och delägare, och Vanja Eriksson, biträdande jurist, Andersson Gustafsson Advokatbyrå i en debattreplik. Av Villaägarnas Riksförbunds debattartikel står det klart att det finns anledning för att gå igenom vad HD egentligen har slagit fast och vad konsekvenserna av avgörandena riskerar att bli. Till artikeln >>

Fuktskadade fasader fråga för Högsta domstolen

11 februari, 2015 i Konsumenträtt

På tisdagen prövar Högsta domstolen om Myresjöhus gjorde fel när bolaget byggde villor i Svedala med enstegstätade fasader, skriver SVT Sydnytt. 32 fastighetsägare från Svedala är kvar i processen mot byggjätten som pågått i flera år och numera drivs av Konsumentombudsmannen. Processen om vem som ska betala fasadbytena på deras fastigheter efter fuktproblem – Myresjöhus eller fastighetsägarna själva. Så många som 30 000 hus i Sverige kan vara byggda med enstegstätade fasader. Frågan är om byggbranschen borde ha insett att det var en olämplig byggmetod. – Det är kanske en av de största konsumentfrågorna som har uppmärksammats i Sverige historiskt sett. Det rör miljardtals kronor, säger Nils Petersen, advokat som driver målet för Konsumentombudsmannens räkning. Till artikeln >>
– Politikerna har sagt att utvecklingsfel inte ska läggas på byggbranschen, säger advokat Peter Savin, ombud för Myresjöhus, skriver Byggvärlden. – HD ska nu pröva om konstruktionen var fackmässig. Men under den här perioden fanns inga farhågor att det skulle kunna vara några problem med konstruktionen. Det var först 2007 som SP riktade misstankar mot metoden, och 2009 som Boverket dömde ut den, säger Peter Savin. Till artikeln >>
Se också Affärsvärldens referat av förhandlingarna här >>

Flera år kvar till HD-dom i byggtvist

27 januari, 2014 i Handel, Konsumenträtt

- Frågan om fel i entrepenaden är det mest centrala i målet. Men jag utgår från att Högsta domstolen kommer att göra en mer omfattande prövning av målet om man kommer fram till att det handlar om ett fel i entrepenaden. Men om prövningstillstånd beviljas för den delen finns det dock en viss risk att man då begränsar prövningen så att andrahandsköparna exkluderas. Så säger Cecilia Tisell, ställföreträdande Konsumentombudsman, om tvisten med Myresjöhus där HD i förra veckan meddelade prövningstillstånd. I en intervju i InfoTorg Juridik förklarar hon hela målet lite närmare. I artikeln framkommer det att det är omöjligt att säga när en dom kan komma. Läs mer >>

Högsta domstolen prövar byggtvist

24 januari, 2014 i Konsumenträtt

Högsta domstolen kommer ta upp tvisten mellan husägarna i Svedala och Myresjöhus, meddelar Konsumentverket i ett pressmeddelande. HD kommer pröva om det var fel att bygga hus med så kallad enstegstätad fasad. Husägarna fick rätt i tingsrätten och Myresjöhus dömdes att betala skadestånd i flermiljonklassen men i hovrätten gick domaren på företagets linje. KO ställer upp med advokathjälp för att få målet prövat i HD då man anser det vara principiellt viktigt. – Kan verkligen en entreprenör ducka för allt ansvar när byggtekniken som använts uppenbarligen är helt undermålig. Det är det vi nu hoppas få ett svar på, säger Gunnar Larsson i en kommentar. Till pressmeddelandet >> – Tekniken har använts på 90-talet i USA med förödande resultat, liknande det vi sett i Sverige. Skadebilden är generellt densamma på likande hus. Slagregnsutsatta lägen i kombination med kraftig vind, som i sydsverige, gör att fukten tränger in i husen och kommer sen inte ut, säger Nils Petersen, advokat och den som företräder husägarna, till TT. Läs mer >>

Insamling: Enstegstätade fasader – stöd kampen!

5 februari, 2013 i Konsumenträtt

Göta hovrätt gav nyligen Myresjöhus grönt ljus för att inte behöva reparera mögelskador för mångmiljonbelopp på 34 småhus i Svedala med enstegstätade fasader. Ändras inte domen, risker många tusen husägare samma öde, skriver Villaägarna. Rättegångskostnaderna är uppe i flera miljoner kr och småhusägarna i Svedala har startat en insamling för att få hjälp med att kunna överklaga domen till Högsta Domstolen. Vill man lämna bidrag till överklagandet, kan det göras till ”Erlandsdalsbor mot enstegstätade fasader” på bankgiro 146-6879. Till artikeln >>

Debatt: Myresjöhusdomen väcker frågor

31 januari, 2013 i Konsumenträtt

Hovrättens dom i det uppmärksammade Myresjömålet härom veckan, är juridiskt sett riktig. Men avgörandet i målet leder vidare till konsumentens ekonomiska skydd under den lagstadgade 10-åriga ansvarstiden i konsumenttjänstlagen, skriver Olof Johnson, chefsjurist Sveriges Byggindustrier, i Byggindustrin. Regeringen gav i höstas ett utredningsuppdrag som kan resultera i lagstiftning för ett bättre konsumentskydd, skriver han. Till artikeln >>

Husägare överklagar tvist till HD

29 januari, 2013 i Konsumenträtt

Ägarna till 34 felbyggda villor i Svedala vill föra tvisten med byggaren Myresjöhus vidare till Högsta domstolen, skriver Sydsvenskan. – Man kommer starta en insamling och vädja till alla andra i landet som sitter i samma situation för att få in så mycket kapital som behövs, säger husägarnas advokat Nils Petersen. Husägarna förlorade i hovrätten när de ville att Myresjöhus skulle stå för kostnaden att bygga om deras enstegstätade fasader till tvåstegstätade. Nils Petersen menar att hovrätten genom domen har försämrat konsumentskyddet till en orimlig nivå. – Byggbranschen är snabb med att introducera nya billiga lösningar. När någon har börjat är andra snabba att följa efter för att sänka sina kostnader utan att kontrollera funktionen. Till artikeln >>

DEBATT: Vem vågar köpa ett nytt hus?

25 januari, 2013 i Konsumenträtt

Om en biltillverkare upptäcker ett utvecklingsfel på en av sina bilmodeller så återkallar de bilarna och åtgärdar felet kostnadsfritt. När Myresjöhus bygger hus med utvecklingsfel så får småhusköparen skylla sig själv och betala ur egen ficka. Det är kontentan av den hovrättsdom som kom den 18/1 angående enstegstätade fasader. Småhusägare i Svedala får själva stå för ombyggnad och rättegångskostnader, alltså miljontals kronor. Det skriver Stefan Stjernedal, regionchef Villaägarnas riksförbund, i en debattartikel i Kvällsposten. Till artikeln >>

Debatt: ”Småhusköpare måste få bättre konsumentskydd”

23 januari, 2013 i Konsumenträtt

Sverige saknar fungerande konsumentskydd vid småhusbyggen. Det är kontentan av en hovrättsdom nyligen då ett byggföretag friades från ansvar för omfattande mögelskador. Vi föreslår ett tak för rättegångskostnader så att fler konsumenter vågar ­använda sig av domstolarna. Det skriver Ulf Stenberg på Villaägarnas riksförbund i DN. I praktiken innebär domen att småhusbyggandet är en experimentverkstad på konsumenternas bekostnad. Till artikeln >>