Du går nu igenom arkiven för nanomaterial.

Bristande kunskap om nanopartiklar

22 oktober, 2013 i Hälsa, Handel, Konsumenträtt, Livsmedel, Miljö

En kartläggning som nyligen genomförts på KTH i Stockholm visar att det finns för lite kunskap om vilka risker nanomaterial kan medföra för såväl människa som miljö, skriver Prevent. Kartläggningen på KTH är en del i en statlig utredning som ska ta fram en nationell handlingsplan för hur nanomaterial ska användas och hanteras på ett säkert sätt. En konsekvens av bristen på kunskaper är att vanliga konsumenter inte kan göra medvetna val. Göran Finnveden, professor på KTH som är medförfattare till utredningen, föreslår bland annat märkning av material. Läs mer >>

”Nanosilver från kläder kan ge stora miljöproblem”

26 oktober, 2012 i Hälsa, Miljö

Nanopartiklar av silver kan ge allvarliga miljöeffekter om användningen i kläder fortsätter att öka. Om alla köper en silverbehandlad strumpa per år kan silverhalten i reningsverkens slam fördubblas. Om slammet sedan används som gödning kan silvret ge långsiktiga skador på odlingsmarken. Det visar en studie av chalmersforskaren Rickard Arvidsson, skriver Chalmers i ett pressmeddelande. Rickard Arvidssons doktorsavhandling handlar om riskerna med nanomaterial – ett område där det finns stora kunskapsluckor. Han har utvecklat nya metoder för att bedöma riskerna med nanomaterial, och använt dessa metoder på tre specifika material; nanopartiklar av silver, titandioxid (som bland annat finns i solkräm) och grafen. Till artikeln >>

Debatt: Vi behöver en plan för hantering av nanomaterial

18 oktober, 2012 i Hälsa

Sverige ska driva på i Europa för att reglerna kring nanomaterial ska blir säkra. Det skriver miljöminister Lena Ek som ger förra generaldirektören Ethel Forsberg i uppdrag att utreda ett register och ett nytt nanomaterialcentrum, skriver Ny Teknik. Till artikeln >>