Du går nu igenom arkiven för nekad garanti.

Garanti för telefon visade sig inte gälla

13 april, 2015 i Konsumenträtt

Den nya Sony Xperia-telefonen var skadad men Kent fick beskedet att garantin inte gällde. Istället fick han en reparationsräkning på 846 kronor, skriver NSK. Det tog två år och en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden för att få en ny telefon. – Det handlar inte om pengarna som så, utan att en utlovad garanti ska gälla. Det är kanske många som haft samma problem men som inte orkat ta strid, säger han. Enligt Telecare Service i Ljungby hade micro USB-porten skadats genom ”fysisk överbelastning”. ”Sony meddelar att det är Telia som avgör, Telia meddelar att det är verkstaden Telecare, Telecare meddelar att det är Sony. Snälla hjälp till i denna fullständigt orimliga situation för oss kunder”, skrev Kent i sin anmälan till ARN. Den 26 mars meddelade TeliaSoneras avdelning för kundrelationer att ARN kunde avsluta ärendet. Kent fick en ny Samsung Galaxy S5. Enligt TeliaSoneras informationsansvarige Hans G Larsson förefaller något ha gått tokigt i det aktuella fallet. När det gäller garantiansvaret menar han att det vilar på TeliaSonera. – Vi kan inte frånträda ansvaret gentemot våra kunder. Garantin ska täcka allt utom vårdslöshet. Till artikeln >>