Du går nu igenom arkiven för nettodebitering.

Nettodebitering av egenproducerad el nobbas

25 juni, 2013 i Ekonomi, Miljö

Regeringens utredare kring mikroproducerad el säger nej till ett system med nettodebitering, skriver Miljö & Utveckling. Nettodebitering innebär att den förnybara el som en mikroproducent för in på elnätet kvittas mot den el som producenten köper tillbaka. Elskatt och mervärdesskatt läggs endast på nettot i ett sådant system. Men enligt utredaren Rolf Bohlins bedömning är inte ett nettodebiteringssystem förenligt med EU:s regler om mervärdesskatt. Istället föreslås att den som producerar förnybar el ska få skattereduktion med ungefär samma belopp som mikroproducenten skulle ha tjänat i ett system med nettodebitering. Men det är inte lika bra, enligt Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. – Vad vi hade hoppats på var en elbank, där sommarens solelsöverskott lätt kan nyttjas gratis när vintern kommer, säger han. Utredningen konstaterar också att det för de som producerar el från sol- och vindkraft i ännu mindre skala, så kallade mikroproducenter, fortfarande saknas incitament att ersätta köpt el med egenproducerad, även om man räknar in den föreslagna skattereduktionen. Till artikeln >>

Liten ljusning för villaägare med solceller

14 juni, 2013 i Ekonomi, Miljö

Idag presenterades den så kallade nettodebiteringsutredningen för regeringen. Nettodebitering betyder att den som har till exempel solceller på taket och därmed producerar egen förnybar el får kvitta produktionen mot sin egen elkonsumtion. Vitsen är att enbart nettokonsumtionen beskattas, skriver Naturskyddsföreningen. – Vad vi hade hoppats på var en elbank, där sommarens solelsöverskott lätt kan nyttjas gratis när vintern kommer. Att byta kWh mot kWh är en enkel och pedagogisk princip, säger generalsekreterare Svante Axelsson. Istället för en bank föreslår dagens utredning att den småskaliga solcellsproducenten får ett bidrag för sin produktion på 58 öre per kWh, med ett tak på 10 000 kWh/år. Producenten gör ett avdrag i sin inkomstdeklaration för dubbla den energiskatt som denna har betalat på den köpta el som motsvarar det överskott som har matats ut under året. Istället för en bank föreslår dagens utredning att den småskaliga solcellsproducenten får ett bidrag för sin produktion på 58 öre per kWh, med ett tak på 10 000 kWh/år. Producenten gör ett avdrag i sin inkomstdeklaration för dubbla den energiskatt som denna har betalat på den köpta el som motsvarar det överskott som har matats ut under året, säger Svante Axelsson. Till artikeln >>

Debatt: ”Låt husägarna kvitta el för hela året”

16 januari, 2013 i Ekonomi, Miljö

Alla som producerar egen el borde få kvitta mot den egna förbrukningen, men inte bara månadsvis utan årsvis. Först då kan man räkna hem lite större investeringar. Det skriver Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen och Joacim Olsson, Villaägarnas Riksförbund, i Ny Teknik. I Danmark infördes nettodebitering redan 1998, med resultatet att investeringarna i framför allt solcellsanläggningar ökade markant. Samma utveckling kan förväntas i Sverige. För Sverige, med sitt nordliga läge och stora variation av solstrålar över året så är det av yttersta vikt att kvittningen sker på årsbasis, skriver de. En utredning om nettodebitering som energiministern beställt ska redovisas i juni. Till artikeln >>

Debatt: Vi gör det lättare att vara en smart el-kund

27 september, 2012 i Ekonomi, Handel

På senare år har det frestat på att vara elkund i Sverige. Flera vintrar med höga elpriser, kraftigt höjda nätavgifter, obegripliga fakturor. Det skriver Anna-Karin Hatt, IT- och energiminister, i en debattartikel. ”När jag för ett år sedan fick förtroendet som energiminister var jag tidigt väldigt tydlig med att en av mina främsta prioriteringar skulle bli att stärka den enskilda konsumentens ställning på energimarknaden”, skriver hon. Från och med på 1 oktober kan alla som vill kostnadsfritt begära att få sin el mätt och debiterad per timme av sitt elbolag. Från och med 2012 måste elnätsavgifterna godkännas i förväg. Fjärrvärmekonsumenterna ska också få starkare ställning, och det ska bli lättare att bli sin egen elproducent. ”Just nu förbereder jag och regeringen ett system för så kallad nettodebitering, där mikroproducenter ska kunna föra sitt elöverskott till nätet och få det kvittat mot den el de förbrukar”, skriver Hatt. Ett förslag kan läggas fram under 2013. Till artikeln >>