Du går nu igenom arkiven för NSK.

Göingebo vann tvist om trasig AC

25 oktober, 2016 i Konsumenträtt, Motor

Några månader efter bilköpet slutade luftkonditioneringen plötsligt att fungera. Säljaren ville dock inte stå för kostnaden då trafiksäkerhetsgarantin inte omfattade fel på just luftkonditioneringen, skriver NSK. ARN konstaterar att enligt konsumentköplagen är ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades att anse som att det funnits vid avlämnandet, om inte annat bevisas.
Dessutom menar nämnden på att den så kallade trafiksäkerhetsgarantin som företaget lämnat inte begränsar företagets ansvar i förhållande till vad som följer av konsumentköplagens tvingande regler. Då företaget inte har kunnat bevisat att felet inte fanns vid avlämnandet anser nämnden att företaget är ansvarigt för felet och därför också är skyldiga att “utan dröjsmål avhjälpa detta på ett fackmässigt sätt”. Till artikeln >>

Lätt för kommunen att handla av oseriösa företag

24 oktober, 2016 i Bedrägeri

Som Norra Skåne berättat har även Hässleholms kommun tvingats betala pengar till blufföretag efter att ha ingått oklara köp. Enligt uppgift till tidningen ska problemet vara omfattande och kontrollen bristfällig. Hässleholms kommun anlitar företaget Inyett för att kontrollera alla fakturaavsändare. En varningsflagg dyker upp på så kallade blufföretag och även på företag med låg kreditvärdighet. Problemet är att affären då redan är genomförd, och kommunen blir i vissa fall tvungen att betala. Anders Ekström är redovisningschef och anser visserligen att det tillhör undantagen att kommunen går på blufföretagens erbjudanden, men skulle ändå gärna se ett annat system än dagens. – I dag är det upp till varje enhet vem som kan handla, eftersom det ekonomiska ansvaret är decentraliserat. Det är inte styrt uppifrån. Till artikeln >>

Kommuner handlar från varningslistade företag

21 oktober, 2016 i Bedrägeri

65.000 kronor för fem paket våtservetter. 55.000 kronor för 40 kartonger med sopsäckar. För kraftiga överpriser har en tjänsteman på Lunds kommun köpt varor av ett varningslistat företag. Men det är inte bara Lund som har drabbats, utan nära 40 kommuner i landet, skriver SVT Nyheter Skåne. Affärerna började under fjolåret med att företaget kontaktade tjänstemannen, som sedan stått för inköp och beställning. Fakturorna har attesterats av högre chefer på Serviceförvaltningen i Lund. Problemet uppdagades först när kommunens datasystem tidigare i år varnade för företaget. Företaget som gjort affärer med kommunen heter Universal Solutions och har vid flera tillfällen pekats ut för vilseledande försäljning. – Klagomålen gäller nästan alltid försäljningsmetoden eller vad man förväntade sig efter telefonsamtalen. De får varor de inte önskat, de får större mängd än de trott, eller så känner de inte till att beställning har gjorts över huvud taget, säger Ludvig Isacsson, expert på fakturabedrägerier på Förenade bolag. Universal Solutions har säte i Stockholm. På adressen finns ytterligare fyra bolag som har samma två personer i styrelsen, båda två hemmahörande i ett annat europeiskt land. Bolagen har även samma kontaktuppgifter. Flera av företagen har under flera år fått liknande klagomål. Ett av dem heter Interpoly Chemicals, ett företag som också blivit involverade i affärerna med Lunds kommun. Till artikeln >>
Hässleholms kommun är en av de kommuner som anlitat det varningslistade företaget Universal Solutions, skriver NSK. Till artikeln >>

Nätbedragaren kom inte till rättegången

19 oktober, 2016 i Bedrägeri

En 27-årig man, tidigare dömd för nätbedrägerier, dök inte upp till rättegången, skriver NSK. 27-åringen dömdes så sent som i april förra året av Växjö tingsrätt till skyddstillsyn med samhällstjänst för bedrägeri. Den här gången var det 19 målsäganden som hade blivit lurade, i de flesta fallen på Iphones. Mannen handlade även bland annat med bildelar, som inte fanns, turboaggregat och avgassystem. Mannen dömdes nu att betala 4 000 kronor i vite för att han inte kom till rättegången. Nästa gång, beslutade tingsrätten, ska han hämtas av polis. Till artikeln >>

IP-Only: ”Ingen ska behöva betala avgift”

3 oktober, 2016 i Konsumenträtt, Tele- och internet

I maj i år lät fiberbolaget IP-Only meddela de som beställt en fiberanslutning av dem, att de inte kommer att debiteras någon avgift om kunden väljer att annullera sin beställning. Det förklarar Mikael Sahibzada på IP-Only efter torsdagens artikel i Norra Skåne där det redogjordes för Allmänna Reklamationsnämndens beslut att en kund ska kunna häva ett ingånget avtal och inte behöva betala någon avgift till IP-Only. Det skriver tidningen. I brevet till kunderna skriver IP-Only också att Konkurrensverket gör en omfattande utredning där kommunens agerande granskas. – Det återstå att se om Konkurrensverket anser att Hässleholm ens haft laglig rätt att neka oss grävtillstånd, säger Sahibzada och ifrågasätter också om ARN förstått hur en fiberutbyggnad faktiskt går till. Enligt IP-Only finns det i Sverige inte en operatör som söker grävtillstånd för fiberbyggnation innan man träffat avtal med kunder och alltså säkerställt om att de faktiskt vill ha fiber. Till artikeln >>

Ska slippa betala för att häva fiberavtal

30 september, 2016 i Konsumenträtt, Tele- och internet

En privatperson tecknade avtaö med IP-Only om anslutning av fiber till hans bostad. När det visade sig att företaget saknade tillstånd av Hässleholms kommun att gräva ner fibern ville han häva avtalet, men nekades eftersom bindningstiden på 24 månader inte löpt ut, rapporterar NSK. I anmälan till ARN skriver personen att han uppfattar det som företaget ingått avtal med konsumenterna för att ställa kommunen inför fullbordat faktum och tvinga kommunen att ge de tillstånd man inte vill ge. ARN uppmanar IP-Only att betala tillbaka avgiften på 9900 kronor. ”IP-Only har inte sagt något i ärendet om när den bristande förutsättningen kan komma att uppfyllas eller uppvisat någon tidsplan för om och i så fall när NN:s fastighet kan anslutas till fibernätet. Vid nu angivna förhållanden anser nämnden att kunden har rätt att frånträda avtalet utan kostnad”, skriver nämnden. Till artikeln >>

Varnar för livsfarlig bäddvärmare

1 februari, 2016 i Hälsa, Varningar

Bäddvärmaren började glöda. På ett ögonblick förkolnade täcket och madrassen den låg på.
Röken blev så svår att lägenheten ännu inte, efter flera dagar, blivit beboelig, skriver NSK. Samma typ av bränder har inträffat på flera platser, bland annat i Enköpingstrakten.
Räddningstjänsten i Enköping- Håbo gjorde 2012 en olycksutredning, i samband med en brand, orsakad av bäddvärmare också den av märket Hugin. För några år sedan gick räddningstjänsten i Södertörn ut med en varning sedan flera bränder med bäddvärmare som brandorsak hade inträffat.
De uppmanade särskilt att se till att aktuella bäddvärmare inte var för gamla. Till artikeln >>

Varnar för vilseledande faktura

4 november, 2015 i Bedrägeri

Företaget Nummerupplysningen, som finns på organisationen Svensk Handels varningslista, skickar just nu ut brev till småföretagare i trakten. Det skriver Norra Skåne. På blanketten ombeds företagaren att ”rätta uppgifter” om företaget, bland annat telefonnummer, öppettider och adress. Men den som fyller i sina uppgifter, skriver under och postar i det förfrankerade kuvertet som följer med riskerar att få betala 5 895 kronor per år till Nummerupplysningen för att få så kallad förtursexponering på företagets webbplats. Detta framgår endast i liten text längst ned på blanketten. Till artikeln >>

Varnar för brev från myndighet

21 september, 2015 i Bedrägeri

Har du fått brev som ser ut att vara från Nummerupplysningen med uppmaning att returnera snarast? Då bör du vara vaksam och noggrant läsa villkoren, skriver Norra Skåne. I brevet står det att man förbinder sig att betala nästan 6000 kronor per år i två års tid om man returnerar brevet. Till artikeln >>

Misstänks för falskt id

7 maj, 2015 i Bedrägeri

En man försökte hämta ut ett paket på ett uthämtningsställe i en mataffär i Osby. Men personalen fattade misstankar mot hans id-handling, skriver NSK. Mannen söks nu misstänkt för försök till bedrägeri och urkundsförfalskning. Till artikeln >>