Du går nu igenom arkiven för ODR.

Lös din e-handelstvist på nätet

21 september, 2016 i Handel, Konsumenträtt

Sedan 15 februari 2016 har du som handlar varor eller tjänster över nätet från företag i andra EU-länder möjlighet att lösa e-handelstvister online. Detta sker genom tvistlösningsplattformen Online Dispute Resolution, ODR, skriver Konsument Europa. Plattformen fungerar på alla officiella EU-språk, vilket gör att du som konsument kan framföra klagomålet på ditt eget språk även om säljaren talar ett annat. Till artikeln >>

Tips för näthandlare om nya skyddsregler för konsumenter

15 februari, 2016 i Handel, Konsumenträtt

Vid årsskiftet trädde en rad nya lagar i kraft, däribland en ny lag samt nya föreskrifter till ARN i syfte att ge ökat skydd för konsumenter. Reglerna är tvingande för samtliga företag som agerar mot konsumenter och kan i vissa fall ge upphov till böter. Här följer fem förändringar som kan vara bra att känna till vid en översyn av företagets rutiner, skriver Wistrand Advokatbyrå i ett pressmeddelande. Ändringarna rör bland annat skyldigheten att länka till EU-kommissionens information om tvistlösning, och ARN:s nya krav att försöka få parterna i en tvist att komma överens. Till pressmeddelandet >>

Konsumenträtt: I dessa branscher får kunden oftast rätt

21 januari, 2016 i Konsumenträtt

Högen av ärenden hos Allmänna reklamationsnämndens bara växer. Och den kommer inte att minska. Tvärtom. För från i år får konsumenterna rätt att klaga inom fler branscher, skriver GP. Under 2015 kom det in 12 035 ärenden, 639 fler än året innan. Med vissa undantag, som medicinska bedömningar, att nämnden inte kan hantera muntlig bevisning och inte heller ärenden som tidigare prövats i domstol, ska ARN avgöra reklamationstvister som inte kan anmälas till annan instans. – Nu har vi sprängt 12 000-vallen och hur 2016 blir är omöjligt att sia om när vi nu ska pröva fler typer av tvister och företagen måste hänvisa till oss, säger Britta Ahnmé Kågerman, ARN:s chef och ordförande. Under 2013-2014 fick konsumenterna helt eller delvis rätt, i ungefär en tredjedel av fallen. Statistiken för 2015 visar en liten ökning – nu får fyra av tio konsumenter rätt i sina yrkanden. Bäst är reseområdet, där 58 procent fick rätt, följt av tvätt med 54 och båt med 50 procent. Sämst är fastighetsmäklare (3%), försäkring (12%) och bank (12%). Till artikeln >>

Nya regler för tvistlösning i EU

8 januari, 2016 i Handel, Konsumenträtt

Den 1 januari 2016 började en ny lag om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden att gälla, skriver Konsument Europa. För att öka rörligheten av varor och tjänster på den inre marknaden har EU tagit fram regler om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister (ADR) och om tvistlösning online (ODR). ARN har fått utökade befogenheter, samtidigt som Konsumentverket ansvarar att de nya regelrna följs. Konsument Europa – en fristående enhet inom Konsumentverket – har utsetts till kontaktpunkt för tvistlösning online (ODR). E-handelsföretag som är etablerade inom EU måste länka till EU-kommissionens onlineplattform och ange sina e-postadresser på sin webbplats. Företag som har åtagit sig eller är skyldiga att använda alternativ tvistlösning för att lösa tvister med konsumenter, ska tillhandahålla länken till onlineplattformen på sina webbplatser och, om erbjudandet görs via e-post, i det epostmeddelandet. Plattformen beräknas lanseras 15 februari. Till artikeln >>

Konsumenter får nya rättigheter mot företag

5 januari, 2016 i Handel, Konsumenträtt

Från och med årsskiftet har ny lagstiftning trätt i kraft om alternativ tvistlösning i fall då en konsument är missnöjd med en vara eller tjänst. Samtidigt får Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, nya riktlinjer, skriver Dagens Juridik. Bland annat omfattas nu värmepumpar och lotterier av tvistlösningen, värdegränsen för elektronik och resor sänks till 500 kronor, konsumenter har ett år på sig att anmäla till ARN och nämnden ska i normalfallet avgöra tvister inom 90 dagar. Dessutom ska ARN försöka få parterna att förlikas. Företag är skyldiga att informera om att ARN finns och huruvida de tänker medverka i tvistlösningsförfarandet – och om de inte vill medverka avgör ARN till konsumentens fördel. Nytt är också att ett företag som är etablerat inom EU och som ägnar sig åt e-handel ska ha en länk till EU-kommissionens hemsida, och en ingång för prövning av tvister som uppstått vid gränsöverskridande e-handel. Till artikeln >>