Du går nu igenom arkiven för Olof Unger.

Avtalsrensning hos Lantmäteriet kan ge grannosämja

14 november, 2016 i Konsumenträtt

Gamla servitut och nyttjanderätter försvinner ur fastighetsregistret år 2019. Avtal som ska gälla kan då behöva förnyas, skriver P4 Uppland. – Servitut är rätt för en fastighet att nyttja någonting på en annan fastighet som vägar, vattenledningar eller brunnar, säger Olof Unger på Lantmäteriet. År 2019 kommer lantmäteriet i Sverige att rensa bort runt en halv miljon servitut och nyttjanderätter ur fastighetsregistret enligt förnyelselagen från 2013. Avtalsservitut och nyttjanderätter inskrivna före 1 juli 1968 tas då bort ur registret om de inte förnyas. De slutar inte gälla, men det kan bli svårt att bevisa om en fastighet byter ägare. Än så länge är det bara 2% av de gamla avtalen som har förnyats och man har fram till utgången av 2018 på sig. Till artikeln >>