Du går nu igenom arkiven för överförmyndare.

KO: Barnen vinnare i tvist om skuldsättning

26 juni, 2013 i Konsumenträtt

Ett barn ska aldrig kunna skuldsättas utan att överförmyndaren tillåtit det. Den principen har jag och Konsumentverket arbetat för i många år, skriver KO Gunnar Larsson. Därför är det mycket glädjande att nu kunna konstatera att Högsta domstolen väljer att inte ge Alektum Inkasso prövningstillstånd i ärendet mot den kvinna som företrätts av mig som KO. HD:s beslut innebär att hovrättens dom står fast och att inkassobolag och andra inte kan kräva in skulder av barn utan att kommunens överförmyndare gett tillstånd. Till artikeln >>

Äldre skyddas från oseriösa telefonförsäljare av gode män

13 december, 2012 i Bedrägeri, Handel

Problemet med telefonförsäljare som lurar äldre personer har blivit så pass omfattande att det i Hofors talas om att låta gode män tar över det ekonomiska ansvaret för flera äldre personer, skriver SVT Gävledala. På så sätt lyckas de oseriösa telefonförsäljarna inte sälja produkter och tjänster till äldre personer som har svårt att förstå. Till artikeln >>

Vägledande dom om skolfoton

9 oktober, 2012 i Konsumenträtt

Hovrätten anser att den 24-åriga kvinnan inte behöver betala de skulder för skolfoton som hon ådrog sig som omyndig, skriver InfoTorg Juridik. – Effekten av domen blir att alla avtal från 1995 och framåt är ogiltiga om man inte har haft samtycke från överförmyndaren, säger Pär Magnusson på Konsumentombudsmannen. Domstolen tolkade lagstiftningen så att en förälder inte har rätt att skuldsätta sitt barn vare sig enligt lydelsen i 1995 års föräldrabalk eller i 2009 års lydelse. Fredrik Engström på Engström & Hellman AB ansåg att rättsläget varit oklart mellan 1994 och 2009. – Vår uppfattning är att det varit möjligt att ingå bindande avtal med målsmans samtycke innan 2009. Men självklart kommer min huvudman att rätta sig efter domen om den står fast, säger han. Till artikeln >>