Du går nu igenom arkiven för Peter Bratt.

Svårupptäckt fulel stod husägare dyrt

16 april, 2015 i Hälsa, Handel

Jordade uttag utan skyddsjord, brandfarliga spottar och en mängd andra fel mötte elinstallatören Lars Olsson på ett uppdrag i en villa i Spånga. En försäkringsexpert efterfrågar nu besiktning av el före husköp, skriver Elinstallatören. – Du förutsätter att ett jordat vägguttag verkligen är jordat. Jag skulle vilja veta var gränsen går någonstans för vad en privatperson förväntas förstå, säger elektrikern Lars Olsson. Han berättar att han i sitt arbete runt om i Stockholm stöter på jordade vägguttag utan jordkabel flera gånger i månaden. Han tycker att de borde betraktas som dolda fel. Vad som är ett dolt fel definieras i svensk lag i Jordabalken i 4 kapitlet 19 paragrafen. Den säger att en köpare av en fastighet har undersökningsplikt. Det innebär att det som en normalt bevandrad och normalt erfaren köpare inte känt till, men borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning, inte får åberopas som ett dolt fel. Lars Olsson anser att besiktningsfirmorna i högre grad borde prioritera att kontrollera elsystem inför husförsäljningar och på den punkten får han medhåll från Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar. – Jag är en av dem som propagerar för att elbesiktning ska vara obligatorisk vid husköp. Till skillnad från vattenskador kan elfel till och med vara skillnaden mellan liv och död, säger han. Till artikeln >>

Dåliga diskmaskiner riskerar skada köket

18 augusti, 2014 i Handel

Antalet vattenskador i våra kök ökar, och i många fall är det en ny men läckande diskmaskin som är orsaken. Det skriver Testfakta. Ökningen förklaras delvis av att vi fått allt fler vattenanslutna apparater i köken, som ismaskiner, kaffemaskiner och ugnar med ångfunktion. Men av all utrustning som kan gå sönder är det diskmaskinen som är den vanligaste orsaken. – Diskmaskinernas kvalitet är ett jätteproblem, säger Peter Bratt, skadeexpert på Länsförsäkringar. – Om du köper en maskin som håller i fem år får du verkligen vara nöjd, ofta går den sönder tidigare. Det vi framför allt ser är att materialet är för dåligt i de slangar som kommer med maskinen för avlopp och vattenanslutning. Det håller inte för trycket när vattnet pumpas i och ur, och de går sönder vid minsta nötning. På VVS-företagens branschorganisation Säker Vatten känner man också till problemet, medan Matts Spångberg från branschorganisationen Elektriska hushållsapparatleverantörer inte anser att man kan dra slutsatsen att kvaliteten på diskmaskiner försämrats. Läckagen beror troligen mer på att maskinerna installerats fel, menar han. Till artikeln >>

Dyrt sänka värmen i huset

7 februari, 2014 i Allmänt

Sänk inte värmen i huset när du åker på sportlov med ungarna om du vill bespara dig eventuell kommande huvudvärk. Vattenledningarna riskerar nämligen att frysas sönder när det blir för kallt i huset. ”Du sparar en hundring men riskerar vattenskador; en läcka sprutar ut 18.000 liter vatten i dygnet”, skriver Länsförsäkringar i ett pressmeddelande som kan läsas här >>

Askan – en pyrande fara efter eldning

14 januari, 2013 i Hälsa

I snitt fyra familjer i Norrbotten förlorar sitt hem varje år på grund av felaktig hantering av aska från kaminer och öppna spisar. Glödrester kan nämligen finnas kvar i askan flera dygn efter att man eldat, skriver PT. Statistiken kommer från Länsförsäkringar. – Askan ska alltid läggas i en plåthink med lock och placeras på en eldsäker plats. Locket är lika viktigt som plåthinken – utan locket kan vinden lätt blåsa iväg glöden och sprida askan, säger Peter Bratt på försäkringsbolaget. Till artikeln >>