Du går nu igenom arkiven för Peter Norman.

”Nya regler för att lösa bolån ska stärka konsumenterna”

14 oktober, 2013 i Ekonomi, Konsumenträtt

Regeringen vill att konsumenternas ställning på bolånemarknaden ska stärkas och att rörligheten ökar. Därför föreslår man nu två åtgärder som syftar till detta, skriver justitieminister Beatrice Ask och finansmarknadsminister Peter Norman på DN Debatt. Det första förslaget är att nya regler ska göra det billigare att lösa ett bundet bostadslån och det andra förslaget är att begränsa bankernas rätt att kräva tillbaka ett lån i förtid. Det förstnämnda kan spara tusentals kronor åt bolånekunderna men det kommer endast gälla för lån som tas från när lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2014. Läs hela debattinlägget här >>

FI:s generaldirektör hotar med tvångsamortering

11 september, 2013 i Ekonomi

Igår hade Riksdagens finansutskott en hearing med bland andra finansmarknadsminister Peter Norman och Finansinspektionens chef Martin Andersson. Det stora ämnet som var på tapeten var hushållens enorma skuldsättning som alla vill få ned genom att hushållen börjar amortera på sina lån. Båda hoppas på kraven på bankerna att ta fram en amorteringsplan till nya bolånekunder kommer räcka för att minska hushållens skulder. Men FI-chefen säger att man kanske i slutändan måste sätta ett obligatoriskt amorteringskrav. Allt beror på hushållens skuldutveckling. Till artikeln >>

Nytt förslag gör det gratis att dumpa bundna lånet

18 juni, 2013 i Ekonomi

Ett nytt lagförslag gör att man i många fall kan hoppa mellan bundna räntekontrakt – utan att det kostar. ”Jag tror att bankerna kommer att sätta i halsen när de ser det här”, säger Stefan Yard som är professor i företagsekonomi, skriver DI. Att lösa ett lån kommer inte att kosta någonting – utom vid stora räntefall. Det gäller på löptider från tre år och uppåt vid dagens nivå på bostadsobligationsräntor om man gör antagandet att låneräntorna är oförändrade. Den som har bundit sin ränta kan under dessa villkor samtidigt fortsätta jaga bättre villkor eller förhandla om räntan i takt med att marknadsräntorna sjunker. Till artikeln >>
Se också SBAB:S blogginlägg om hur förslaget fungerar >>

Rättvisare regler vid förtidslösen av bostadslån

17 juni, 2013 i Ekonomi

När en låntagare vill säga upp ett bundet bostadslån i förtid har långivaren rätt att ta ut en ersättning. Den nuvarande metoden för att räkna ut ersättningens storlek har kritiserats eftersom den ofta blir hög och därmed kan försvåra bankbyte för konsumenter. I en departementspromemoria föreslås en ändring av beräkningsmetoden för att skapa förutsättningar för en mer rättvis ersättning, skriver Finansdepartementet i ett pressmeddelande. – Förslaget innebär en mer konsumentvänlig modell som ändå leder till ett balanserat utfall för bankerna. Modellen syftar till förutsägbarhet och transparens för bolånetagarna, säger finansmarknadsminister Peter Norman. Till artikeln >>

Finansinspektionen vill sätta stopp för provisioner

29 maj, 2013 i Ekonomi, Handel

Det ska bli stopp för oseriösa rådgivare som vilseleder sparare och sätter sina egna intressen att tjäna pengar framför konsumenternas. Finansinspektionen har tagit fram förslag till en ny lag som delvis förbjuder provisioner. Men kritiker tror inte på åtgärden, skriver TT. Gustaf Rentzhog, koncernchef på fond- och försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners, tror inte att det skulle få effekt. De verkligt oseriösa aktörerna kommer att hitta nya sätt att tjäna pengar utanför systemet, samtidigt som små seriösa aktörer riskerar att slås ut, enligt honom. Finansmarknadsminister Peter Norman (M) välkomnar förslaget, men ser också risker med att gå för hårt fram. Till artikeln >>

Debatt: Stopp för telefonsäljare

15 maj, 2013 i Ekonomi, Handel, Konsumenträtt

För att stärka konsumentskyddet på finansmarknaden kommer regeringen att föreslå ett krav på skriftlig bekräftelse vid viss telefonförsäljning. I första hand handlar det om premiepensionstjänster, men förslagen kan utvidgas till andra finansiella tjänster, skriver statsråden Beatrice Ask och Peter Norman i DI. Finansmarknaden får en allt större betydelse för den enskildes privatekonomi samtidigt som konsumenten ofta befinner sig i ett kunskapsunderläge, konstaterar de. Flera myndigheter, bland andra Pensionsmyndigheten och Konsumentverket, har påtalat att de får in många klagomål från konsumenter om oseriös telefonförsäljning och efterfrågat ett krav på skriftlig bekräftelse vis sådan försäljning. Förslagen i utredningen skickas nu ut på remiss. Till artikeln >>

Debatt: Ny lag ska skärpa kraven på sms-lånebranschen

5 februari, 2013 i Ekonomi

Regeringen vill att verksamhet med så kallade sms-lån blir tillståndspliktig. Detta för att skydda konsumenterna mot oseriösa aktörer i branschen. Med en sådan reform får Finansinspektionen tillgång till sanktioner och kan också ­besluta om att helt återkalla tillstånd, skriver justitieminister Beatrice Ask, finansmarknadsminister Peter Norman och konsumentminister Birgitta Ohlsson, på DN Debatt. Vår ambition är att lämna förslag till riksdagen på dessa områden före sommaren. Att agera mot oseriösa kreditgivare räcker dock inte. Överskuldsättning måste också förebyggas med åtgärder riktade till både dem som är i riskzonen för att skuldsätta sig och dem som redan har skulder till Kronofogden. Regeringen utreder därför också hur det förebyggande arbetet kan stärkas särskilt gentemot barn och unga vuxna och hur vägen tillbaka från överskuldsättning kan underlättas, skriver de. Till artikeln >>

Tre nya snabblåneföretag varnas

27 november, 2012 i Ekonomi

Tio av tio granskade snabblåneföretag får kritik av Konsumentverket. Kontrollen är för dålig och nu varnas ytterligare tre företag, skriver SVT Nyheter. Ingen annan bransch har fått så dåligt resultat. – Jag har inte hört talas om något liknande, säger presschef Hans Lundin. Vivus, Expresskredit och Easycredit är de senaste som varnas. Företagen lånar ut pengar på alldeles för lösa boliner och samlar inte in tillräckligt med uppgifter för att avgöra om låntagaren kan betala tillbaka. Till artikeln >>

Referat från Konsumentprisdagen

19 oktober, 2012 i Allmänt

Årets seminarium och prisutdelning av Blåslampan ägde rum inför en förväntansfull publik, skriver Sveriges Konsumenter. En trevlig stämning rådde i ett äldre bryggeri i Stockholm när publiken lyssnade på intressanta föreläsare och en politisk debatt. Moderator för eftermiddagen var Sverker Olofsson, och föreläste gjorde Joel Dahlberg, journalist och författare till boken Bankbluffen, finansmarknadsminister Peter Norman och Vagn Jelsøe från den danska konsumentorganisationen Forbrugerrådet. Veronica Palm (s), Anders Wijkman, Jenny Sonesson (fp) och Gunvor G Ericsson (mp) diskuterade konsumentfrågor i en panel, och Miljöminister Lena Ek delade ut Blåslampan till årets vinnare Johan Ehrenberg på Egen El. Till artikeln >>

Norman ska ta tag i snabblånen

18 oktober, 2012 i Ekonomi

Veckans Affärers granskning av den svenska snabblånebranschen avslöjar en finanssektor under stark tillväxt. Enligt våra beräkningar ligger utlåningsvolymerna för de så kallade snabblånen årligen på ungefär 1,5 miljarder kronor, skriver tidningen. Finansmarknadsminister Peter Norman ogillar lånen, men tror inte på ett lagstiftat räntetak som Finland nu inför. Han menar att hela marknaden då tenderar att gå upp till taket och vissa lån blir då dyrare. – I stället kommer Finansinspektionen i höst att få ökade sanktionsmöjligheter vid sidan av de åtgärder som Konsumentverket redan vidtar, säger Peter Norman. Den redan existerande ockerlagen kan inte tillämpas på snabblån, menar han. Till artikeln >>