Du går nu igenom arkiven för PPM-tjänster.

Konsumentverket granskar PPM-bolag

24 mars, 2014 i Ekonomi, Konsumenträtt

Konsumentverket har fått så många klagomål på PPM-bolaget Svensk fond- & försäkringsanalys Östgöta AB att myndigheten skrivit till företaget, skriver Corren. De har sålt sin tjänst genom att kunderna bundit sig på ett årslångt avtal men när det året gått har avtalet automatiskt förlängts i ytterligare ett år. Detta är något som Konsumentverket anser vara ett oskäligt villkor. Svensk fond- & försäkringsanalys Östgöta AB uppmanas att svara Konsumentverket senast den 26 mars, och ska då bevisa att de påmint sina kunder om att avtalet kan och hur den kan sägas upp – något som en MD-dom från tidigare fall kräver. Svensk fond- & försäkringsanalys Östgöta AB hette tidigare Svensk fondanalys. Läs mer >>

FI återkallar tillståndet för Festival International AB

14 januari, 2014 i Ekonomi

Värdepappersbolaget Festival International AB har under nästan två års tid förvarat kunders finansiella instrument och tagit emot deras medel utan att ha tillstånd för det, och trots att bolaget uppmärksammats på det har man fortsatt och även utökat omfattningen av verksamheten. Därför återkallar Finansinspektionen bolagets tillstånd att driva värdepappersrörelse, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Finansinspektionens kontroll har också visat sig att bolagets interna styrning och kontroll har brister. Senast den 24 februari i år ska bolaget avveckla sin verksamhet. Till pressmeddelandet >> Av myndighetens FAQ framgår det att Festival International AB har erbjudit PPM-förvaltning och att kunderna inte bör förlora några pengar då dessa egentligen finns hos Pensionsmyndigheten. Till frågor och svar >>

Stärkt konsumentskydd vid PPM-försäljning

12 december, 2013 i Handel, Konsumenträtt

I en lagrådsremissen föreslår regeringen att det inte längre ska vara möjligt att ingå muntliga avtal vid telefonförsäljning av en förvaltnings- eller rådgivningstjänst som avser premiepension. Det kommer krävas ett skriftligt godkännande från konsumenten för att avtalet ska träda i kraft, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Dessutom måste det företag som säljer tjänsten lämna viss information och samtliga avtalsvillkor till konsumenten i rimlig tid innan avtalet ingås. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014. Till pressmeddelandet >>

Bolag tjänar pengar på premiepensionen

7 november, 2013 i Ekonomi

Pensionsmyndigheten varnar svenskarna för att betala för att låta företag sköta sin premiepension, skriver SR Ekot. 700 000 personer betalar cirka 400 kronor var för tjänsterna, totalt över 250 miljoner kronor varje år, som man kan sköta om på egen hand helt kostnadsfritt. – Folk förlorar pengar på det här. Man har inte koll på vad det kostar helt enkelt till skillnad mot vad det ger. Alltså levererar det man vill så självklart kan du betala för det, säger Monica Petersson, som är expert Pensionsmyndigheten. Läs mer >> Samtidigt skriver DN att siffrorna för i år visar att icke-väljarna som har sitt kapital i det statliga alternativet har haft en bättre utveckling i år än de som betalt extra avgift. Läs mer >>

Klagomålen mot PPM-rådgivare ökar kraftigt

6 november, 2013 i Ekonomi

Pensionsmyndighetens kundservice har fått 45 procent fler klagomål på avgiftsbelagda förvaltningstjänster hittills i år. Detta beror på att företagen förväxlas med eller säger att de ringer på uppdrag av Pensionsmyndigheten, skriver Privata Affärer. Men myndigheten samarbetar inte med något förvaltningsföretag och höjer samtidigt ett varningens finger för deras tjänster. – För att man som sparare inte ska förlora på affären, måste förvaltningsföretaget lyckas placera premiepensionen så pass bra att man först får tillbaka sin årliga avgift, sedan ska värdeutvecklingen vara ännu bättre för att du inte ska förlora på affären. Chansen att det ska gå så bra, år efter år under lång tid, är mycket liten, säger Monica Petersson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten. Läs mer >>

Allt fler drabbas av oönskade abonnemang

7 november, 2011 i Bedrägeri, Handel, Konsumenträtt

Antalet klagomål om så kallad negativ avtalsbindning, där personer binds upp på abonnemang som de inte anser sig tackat ja till, har ökat kraftigt de senaste åren. Det skriver Testfakta. 2006 fick Konsumentverket in 71 anmälningar, 2010 var det 1361. Enligt Mari Gremlin vid Konsumentverkets rättsavdelning går det inte att peka ut någon särskild bransch som värre än någon annan. – I år har det framförallt handlat om företag som sysslar med PPM-rådgivning och VVS-tjänster, säger hon. Rekommendationen är att alltid betrida fakturor på oönskade abonnemang. Läs mer >>