Du går nu igenom arkiven för proposition.

Regeringen: Gemensamt konsumentskydd i EU

9 oktober, 2013 i Konsumenträtt

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att man i ett lagförslag till riksdagen föreslår nya åtgärder för att stärka konsumentskyddet. Beatrice Ask och Birgitta Ohlsson presenterade dessa för exakt en månad sedan i en debattartikel i SvD. Förslagen är bland annat att ångerrätt införs för konsumenter som ingår avtal utanför affärslokaler och tydliga regler ska gälla kring vilken informationsskyldighet näringsidkare har vid ingående av sådana avtal samt vid avtal som ingås på distans. Förslagen bygger på ett direktiv om konsumenträttigheter som antagits inom EU. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 13 juni 2014. Till pressmeddelandet >>