Du går nu igenom arkiven för PTS upplysningstjänst.

Fortsatt PTS-stöd till de utan fast telenät

1 oktober, 2012 i Tele- och internet

Till PTS upplysningstjänst kan konsumenter som berörs av Telias förändringar i det fasta telenätet vända sig för att få råd och vägledning. Tjänsten har förlängts och kommer att finnas kvar till 30 september 2013, skriver myndigheten. Telia genomför tekniska förändringar och ersätter traditionell fast telefoni via kopparledningar med tjänster via mobilnät i olika delar av landet. Cirka 50.000 abonnenter kommer att beröras och Telia beräknar att arbetet ska pågå i fem år. Upplysningstjänsten ska ge så individanpassade råd som möjligt, eftersom förutsättningarna för konsumenterna kan skilja sig mycket åt. Till artikeln >>